Hurra för FRA!!!

Med en nästan fullständigt halshuggen debattmöjlighet kring integritetsfrågorna på Centerpartiets partistämma i Örebro så lyckades vi ändå få stöd av (uppskattningsvis) en tredjedel av stämmans ombud för att riva upp FRA-lagen. Helt givet så var denna fråga ett klart orosmoment för partiledningen, med tanke på de konsekvenser som ett bifall skulle få. Vi såg dels hur man drog ett streck i debatten innan förste talaren ens hade klivit upp för att tala och sedan eldade man på till försvar för FRA-lagen. Detta tillsammans med det faktum att Staffan Danielsson ideligen dyker upp till försvar för FRA-lagen gör att man snart måste ställa sig frågan om det inte egentligen är Centerpartiet som faktiskt driver denna fråga i regeringen.

I tisdagens interpellationsdebatt i Riksdagen så fanns det två personer som försvarade FRA-lagen med näbbar och klor. Sten Tolgfors och Staffan Danielsson. Det som gör mig riktigt trött att höra är dels aatt det är en ”svår och viktig fråga” och dels att FRA-lagen på något vis skulle innebära en förstärkning av den personliga integriteten. Hur f*n kan man hävda det senare och för vem är detta en viktig fråga?

Att ett stort antal remissinstanser har framfört kritik och att vissa t.o.m. helt har avfärdat de s.k. förbättringarna spelar uppenbarligen ingen som helst roll. Vi som faktiskt lever i verkligheten väntar fortfarande på att få höra när och på vilket sätt denna form av massövervakning hittills har gett ett resultat som ens marginellt kan försvara det hela? Det skramlas med yttre hotbilder och terrorism som försvar, men även detta hotscenario har många framstående experter avfärdat.

Alltså måste jag ställa frågan helt öppet. Är FRA-lagen en centerpartistisk kärnfråga och varför driver vi isåfall inte andra kärnfrågor med samma kraft och envishet?

FRA-lagen/-lagarna har som främsta kännetecken att hela lagstiftningsprocessen har havererat och att det lappas, repareras, inrättas efterkontroller och annat elände. Allt detta tyder ju bara på en sak. Den grundläggande lagen är så genomusel så att det krävs alla dessa steg för att på något vis kunna stå fast vid lagen och inte tappa ansiktet fullkomligt. Sen kan jag bara tycka att det är otroligt osmakligt att en fråga som denna ska få drivas av prestigeskäl.

Hela denna lagstiftning är ett lapptäcke som sätter sig över bl.a. yttrandefriheten, banksekretessen, meddelarfriheten, källskyddet, brevhemligheten, valhemligheten, rätten till förtrolighet och sekretess mellan en medborgare och en präst, en advokat, en läkare o.s.v. Lapptäcket medger faktiskt även bl.a. sådana groteska saker som åsiktsregistrering. Allt detta är tydligen sådant som partiets stämma faktiskt lämnade bifall till, men där tror jag faktiskt att en riktig debatt hade kunnat lyfta upp dessa problem på bordet så att stämman med stor sannolikhet hade gjort ett annat val. Det nuvarande utfallet är dock inget annat än en styggelse. En styggelse som vårt parti står upp och försvarar.

Läs interpellationsdebatten om FRA-lagen på riksdagens hemsida (11§ och inleds med anf. 56)

[tags]politik, samhälle, integritet, centerpartiet, fra, fra-lagen[/tags]

En ljusglimt från Jämtland

Jag noterar att den centerpartistiske kandidaten till Europaparlamentet Håkan Larsson via ett pressmeddelande och via sin blogg lyfter frågan om öppenhet inom EU, med tydlig adress till skuggspelet kring ACTA. Mycket glädjande att få se en centerpartist öppet deklarera detta, men detta ligger kanske helt i linje med Håkans erfarenheter från sin tid som journalist. Kan bara önska att vi får se mer av den varan.

CenterUppropet.se lanseras mycket, mycket snart nu. Där kommer centerpartistiska kandidater, folkvalda och politiskt aktiva att kunna integritetscertifiera sig.

[tags]politik, samhälle, integritet, ep-val, centerpartiet, eu, acta, öppenhet, centeruppropet[/tags]

Kan vi ens prata om integritet fortsättningsvis?

Vi centerpartister får allt större och större problem med att försöka framhålla att vi vill värna den personliga integriteten. Samtidigt som detta sker så är det från riksdagsledamöternas håll tämligen tyst. Några reflektioner i punktform.

  • Partiets årsstämma valde att stödja FRA-lagen/-lagarna. Sannolikt med hänvisning till de förbättringar som ska komma. Tyvärr så visar det sig nu att dessa är tämligen tandlösa, vilket även delvis bekräftas från regeringshåll. Läs mer här, här, här och här. Det finns bara en lösning på detta, och det är ”Riv upp, Gör om, Gör rätt”.
  • EU-kommissionen stämmer Sverige för att vi inte har infört datalagringsdirektivet. Detta direktiv har alliansens partier konsekvent varit emot och man har hänvisat till att det är en socialdemokratisk skapelse. I och med denna stämning så har Sverige en möjlighet att visa att vi faktiskt är en suverän stat inom EU genom att helt enkelt välja att ta strid i frågan och faktiskt t.o.m. vinna. I Tyskland har författningsdomstolen nyligen meddelat att datalagringsdirektivet inte står i proportion till t.ex. Europakonventionen om mänskliga rättigheter. Det finns även andra fall (Marper-fallet) som indikerar att Sverige faktiskt skulle kunna vinna detta. Någon som tror att alliansregeringen kommer att ta denna strid? Om inte, så har vi ett seriöst trovärdighetsproblem i integritetsfrågor. Faktiskt t.o.m. ett större problem än sossarna och Thomas Bodström har. Läs mer här och här.
  • Hån och fnysningar mot Piratpartiet kommer inte att ge den effekt som man kanske tror. Piratpartiet är här och de är nu. De kommer utan tvekan att få en stor skara väljare i EP-valet, trots att de inte har tagit ställning i den ena efter den andra frågan. Jag vill inte säga att jag helt stödjer själva metoden om att bli invald som ”röstboskap” åt det parti som väljer att stödja Piratpartiets inställning i kärnfrågorna, men å andra sidan så kan vi ju med visst lugn konstatera att partier med eget (fullständigt) program ändå av samarbetsskäl har valt att agera ”röstboskap”. I det avseendet är faktiskt Piratpartiet betydligt ärligare. Centerpartiets partisekreterare Anders Flanking har meddelat att han har svårt att se hur man skulle kunna tänka sig att släppa in Piratpartiet i den liberala gruppen, samt att han tror att den åsikten delas av partistyrelsen. Ööööööh, är det alltså bättre att ge de rösterna till den gröna gruppen eller kanske t.o.m. till vänstern? Står vi alltså verkligen så oerhört långt ifrån Piratpartiets åsikter i integritets- och frihetsfrågor? Läs mer här och här.

Hur ska vi centerpartister som verkligen bryr oss om och sätter ett högt värde på den personliga integriteten kunna föra en meningsfull debatt kring dessa frågor när de sammanlagda signalerna från partiet till medborgarna faktiskt visar att dessa frågor inte betyder ett skvatt? Här räcker det inte längre att komma med fraser om regeringsduglighet och liknande. Vi måste på något sätt visa att vi har täckning för de vackra formuleringarna, och jag hoppas att vi kan få ett sådant underlag snarast. Ett lämpligt steg vore att helt sonika dra i nödbromsen vad gäller FRA-lagen.

tyst
Måste vi tystna när det gäller integritetsfrågor?

För övrigt så nylanseras väldigt snart CenterUppropet.se och där kommer vi att erbjuda centerpartister att integritetscertifiera sig.

[tags]politik, samhälle, integritet, centerpartiet, datalagring, ipred, fra, piratpartiet, ep-valet[/tags]