Vi är alla terrorister…

Jag vill uppmana våra riksdagsledmöter att lägga två minuter på att se denna korta film om situationen i Tyskland. Filmen är lika aktuell för Sveriges del, och den manar onekligen till eftertanke. Detta är alltså en beskrivning av hur medborgare uppfattar alla dessa lagar som förbryter sig på den personliga integriteten. Motargument är rätt så överflödiga, eftersom dessa till 99,99% behandlar syftet. Vi medborgare lever i konsekvensen av besluten och inte i syftet. Betänk även att endast 2,53% av befolkningen (enl. denna undersökning) oroar sig över risken för internationell terrorism i Sverige.

Vi behöver snart inte oroa oss för att terrorismen hotar allas vår frihet. Den har snart våra politiker ändå avskaffat. Tänkvärt, eller hur?

[tags]politik, samhälle, terrorism, terrorist, integritet, demokrati, frihet[/tags]

Nu åker snart skiten in i fläkten….igen!

I vanlig ordning (verkar det som) så innebär sommartid införande och spektakel kring lagar som har som sin konsekvens att de bryter ner rätten till allas vår personliga integritet.

För ett år sedan handlade det om FRA-lagen, och nu är den skiten på väg in i fläkten igen. Kommande vecka tas FRA-lagen upp i Riksdagen igen. Nu handlar det om huruvida den ska rivas upp eller ej. Tyvärr så har ju Centerpartiets partistämma uttalat sitt stöd för FRA-lagen, vilket torde vara rätt så anmärkningsvärt i svensk politik.

Den av sossarna i EU drivna frågan om trafikdatalagring är också på väg upp till ytan, och det med besked. För det första så förväntas nu alliansen (inkl. Centerpartiet) driva igenom detta i form av svensk lagstiftning. Det är dock lite sent nu, eftersom EU-kommissionen nyligen har stämt Sverige för att detta ännu inte är gjort. Här kan man ju hoppas på att Sverige sätter sig emot detta (precis som Tyskland har gjort) genom att peka på att detta direktiv inte stämmer överens med den proportionalitetsprincip som ska gälla enligt den europeiska konventionen om mänskliga rättigheter.

Någon som tror att den svenska regeringen kommer att göra detta, eller är det mer sannolikt att eländet införs och att man sedan lägger all kraft på att peka ut sossarna som skyldiga till det hela? Om det senare görs så anser undertecknad att den svenska alliansregeringen (inkl. Centerpartiet) är exakt lika goda kålsupare och att argumentet som går ut på att ”det är sossarnas fel…” med full tydlighet är förbrukat.

Det jag verkligen funderar över är var gränsen egentligen går för alliansens partier när det gäller att införa olika integritetskränkande lagstiftningar. Alliansen riskerar (med mycket stora bokstäver) att gå till historien och få ett eftermäle som blir våldsamt tungt att bära. Vem vill minnas för att man avskaffade all rätt till privat kommunikation? Vem vill bli ihågkommen som den som tyckte att det var en lysande idé att skapa möjlighet till massavlyssning av den egna befolkningen samt även åsiktsregistrering av densamma?

Räcker det inte snart? Om några månader så sätter valrörelsen för riksdagsvalet 2010 igång. Blir det inte en smakstart att sätta igång med dessa frågor ute över hela golvet och dessutom med igångsättning av FRA-lagen ett drygt halvår innan valet.

Om allt detta elände krävs för att vi ska visa oss ”regeringsdugliga” så anser jag i alla fall att det är dags att visa att vi INTE är ”regeringsdugliga” under dessa omständigheter.

[tags]politik, samhälle, integritet, datalagring, fra, centerpartiet[/tags]

Demokrati á la Centerpartiet

Med anledning av Anne-Marie Pålssons besked (och motivering) till varför hon väljer att inte ställa upp för omval vid nästa val så har såväl Staffan Danielsson som Johan Linander via sina respektive bloggar (Linander även på Newsmill) klargjort sin inställning. Det som vare sig Staffan eller Johan tänker på är dels hur väljarna/medborgarna uppfattar det hela och dels så har bägge två förblindats en smula. Det pratas väldigt fint om kompromisser och regeringsduglighet, men jag vill uppmana Johan Linander, Staffan Danielsson och samtliga centerpartister med en smula kapacitet till strategiskt tänkt att begrunda nedanstående citat av konstnären Paul Gaugin:

”A compromise is the art of dividing a cake in such a way thateveryone believes that he has got the biggest piece.”

Utifrån detta så vill jag ställa frågan om när Centerpartiet verkligen fick den största kakbiten?

Ambitionerna och intentionerna är säkerligen de allra bästa, men nu när vi närmar oss starten på valrörelsen till Riksdagen så är det dags för självrannsakelse. Väljarna kommer utan tvekan att göra sitt val oavsett detta, men resultatet kanske inte blir så roligt för Centerpartiet.

Vad gäller EP-valet så tror jag nog att vi redan kan anta att ett stort antal röster, som kunde ha lagts på Centerpartiet om partiet stått fast vid sina värderingar kring integritet, har lagts på Piratpartiet. I detta fall duger det inte med att tjata om att PP saknar klimatpolitik och annat av samma kaliber. Det syns alltför tydligt att man då försöker blanda bort korten.

En skarp gissning är att vi snart, än en gång, får höra hur Centerpartiet ska samverka på valsedlar med de övriga partierna. De som väljer att stödja den varianten kan bara konstateras ha en önskan om att ”avskaffa” Centerpartiet som politiskt parti. Å andra sidan, Johan & Staffan, så leder ju detta till den absolut säkraste varianten på regeringsduglighet och det som kanske kan kallas för von-oben-demokrati. Släng sen in en jättebamsing till partipiska i ett sådant scenario så väntar jag med viss spänning på att få se vilken centerpartist som sen tycker att vi nu har fått sann demokrati.

Även Expressen skriver på ledarplats om detta med den knasiga demokratin i Sverige.

[tags]politik, samhälle, demokrati, alliansen, regeringen, riksdagen, centerpartiet, moderaterna[/tags]