Vi styrs av pedofiler, terrorister och RIAA

Är rubriken för skruvad? Tyvärr inte, eftersom det här handlar om politikens realiteter. Det är realiteter som oundvikligen får konsekvenser för oss alla, oavsett ålder och kön. Goda intentioner har slagit slint och leder i en rasande takt mot en tillvaro där alltmer kommer att uppfattas som strikt reglerat. Är vi då fria? Är vi då trygga? Från vem är vi isåfall ”trygga”?

Låt mig allra först konstatera att i federala Canada så har det liberala partiet nu öppet tagit ställning för något som kallas för nätneutralitet. Nätneutralitet handlar om en princip för neutrala bredbandsnät fria från regleringar vad gäller innehåll, sidor och plattformar. Nätneutraliteten är inget nytt påfund, och det är inte heller så särskilt revolutionerande. Jämför gärna med distributions- och transportföretag som fraktar dagstidningar och annat till en mottagande beställare.

Borde inte det federala och liberala Centerpartiet mycket väl kunna jämföras med Liberal Party of Canada? Borde inte Centerpartiet då ställa sig upp och klart ta ställning för nätneutraliteten på samma sätt som Marc Garneau gjorde igår i House Of Commons?

Givetvis så är det bara rimligt, och i synnerhet som nätneutraliteten faktiskt är hotad i både Sverige och EU. Marc Garneau är fullständigt solklar i sitt korta anförande och med sin fråga till den konservative ministern. Den senare valde nu att istället ducka för frågan och hänvisa till en konferens. Ett kort citat som faktiskt säger så otroligt mycket:

The Internet is the backbone of today’s flow of free ideas and sharing.

En officiell hållning från liberalerna i Kanada är:

”Internet traffic management should not be permitted for anti-competitive behaviour, nor should it target specific websites, users or legitimate business applications. The Liberal Party will also continue to ensure internet management does not infringe on Canadians privacy rights.”

Varför kan inte vi gröna liberaler (centerpartister) i Sverige få inta samma smakfulla hållning? Ska verkligen termer som regeringsduglighet, kamp mot terrorism, jakt på pedofiler och politiskt skydd av en hel industris förlegade affärsmodell styra allas vår tillvaro? Nätneutraliteten är kanske mest aktuell med tanke på telekompaketet, men det finns gott om beröringspunkter i ACTA, FRA-lagen, IPRED och allmänt överförmynderi från våra folkvalda. Det är INTE vi vanliga medborgare som är terrorister och pedofiler. Det vi vill är att bibehålla vår frihet, vår möjlighet att fritt kommunicera med andra och vår möjlighet att söka information där vi själva behagar.

De trubbiga och felriktade redskap som politiker nu försöker använda för att uppnå ett gott syfte får konsekvensen att de som enligt syftet ska skyddas i själva verket är de enda som oundvikligen kommer att skadas. Så blir det när vi har politiker som endera inte förstår hur dessa saker fungerar alt. som i första hand söker trygga sin karriär och sätta ett fotavtryck i historien. Tyvärr så har dessa politiker ingen som helst aning om hur deras historiska fotavtryck kommer att se ut och hur det kommer att uppfattas i framtiden.

Det finns ögonblick när jag önskar att jag satt i riksdagen så att jag på heltid kunde ägna mig åt att bl.a. försöka bringa ljus i dessa frågor. Nu när jag sitter på ”utsidan” så får jag i bästa fall nöja mig med en roll som en partilobbyist som inbjuds att delta när detta är politiskt riktigt. Sådan är å andra sidan demokratin, och det accepterar jag. Jag accepterar däremot inte den skruvade form av representativ demokrati som bedrivs från riksdag/regering. Det som ska styra församlingen av folkvalda i resp. beslut är den vilja som resp. folkvalds väljare har uttryckt. Sen kan det i vissa fall leda till en framgång och i vissa fall till ett nederlag, men den nuvarande modellen går ut på att fyra partier på pin kiv ska tycka likadant. Vad ska vi då med dessa fyra partier till? Backa bandet och låt Centerpartiet bli det parti som vi alla sa att det var inför förra valet. Det är så enkelt och just så komplicerat.

netneutrality_logosvg

Jag väljer att länka nätneutralitetssymbolen till Blackout Europe som både är en informativ sida och som dessutom finns i en svensk version.

Michael Geist skriver också om hur de kanadensiska liberalerna tar ställning. Vad har våra företrädare för information och beslutsunderlag som inte kanadensarna har? Kanske läge för ett studiebesök?

[tags]politik, integritet, samhälle, riksdagen, liberaler, centerpartiet, nätneutralitet, yttrandefrihet, internet, ipred, acta, fra-lagen, telekompaketet[/tags]

Vilken låt är värd 625.000 kronor?

Så har upphovsrättsmaffian fått mer vatten på sin kvarn. I USA har Jammie Thomas-Rasset, ensamstående fyrabarnsmamma, nu dömts för upphovsrättsintrång bestående av nedladdning av 24 låtar. Eftersom juryn bedömde att upphovsrättsintrånget skett uppsåtligt så belönar man alltså skivindustrin med ett skadestånd på $1,920,000. Flera av låtarna kommer från samma skiva, men det spelade inte någon som helst roll. Man valde att ta varje låt som en separat del.

jammiethomas2

Jammie Thomas-Rasset

Är det någon nu som tror att musikbranschen har för avsikt att sky några som helst medel här i Sverige? I synnerhet nu när de är en statligt sanktionerad brottsutredare med frikort från de begränsningar som personuppgiftslagen normalt sett innebär. Mitt eget beslut om att inte lägga en enda krona på musik genom en total köpbojkott känns bara alltmer rätt, och det beslutet gäller även fortsättningsvis. Nu undrar jag om stoltheten börjar infinna sig hos riksdagsledamöter som ställde sig bakom införandet av IPRED-lagen.

Ytterligare en tanke med anledning av denna dom. Är det någon, någonstans som på något vis tror att skadeståndet kommer att utbetalas till en svältande låtskrivare?

Det ryktas nu om att det blir ett överklagande av domen från Jammie Thomas-Rassets.

Länkar
SvD.se
DN.se
p2pnet news
Slashdot
ars technica

[tags]ipred, upphovsrätt, fildelning, politik, samhälle[/tags]

Där dog IPRED-lagen

IPRED-lagen är en sjuk lagstiftning som sedan den stiftades har visat sig hamna på kant med samhället i övrigt. Detta har gjort lagen ännu sjukare, och idag kan vi konstatera att IPRED-lagen faktiskt har dött.

Regeringsrätten har nämligen beslutat att det inte är tillåtet att registrera ipnummer. Detta genom att man valt att inte själva ta upp frågan, utan man hänskjuter det hela till tidigare fastställda domar i kammarrätten och länsrätten. Ipnummer betraktas alltså fortfarande som personuppgift, vilket är mycket glädjande.

Datainspektionen skrev den 10 juni 2005 följande bevingade ord:

”Enligt personuppgiftlagen är det förbjudet för andra än myndigheter att registrera brottsuppgifter”

Tackar så mycket för den kvittensen, men samtidigt så medger väl IPRED-lagen undantag från personuppgiftslagen. Här får gärna någon påläst kommentera. Om det nu ändå är så att tidigare domar ligger fast och att detta förhindrar registrering av ipnummer så hoppas jag verkligen att vi slipper uppleva att Antipiratbyrån medges dispens för detta. Isåfall så går det inte att göra annat än att konstatera att Sverige är hemvist för det yttersta hyckleriet samt att principen om ”lika inför lagen” har satts ur spel å det allra grövsta. Är inte detta en rejäl hemläxa för regeringen/riksdagen?

UPPDATERING: Regeringsrättens ställningstagande är tydligen bara luft, eftersom undantag ges (som jag flaggade lite för) när det handlar om immaterialrättsintrång. Det är alltså så att IPRED-lagen ger dessa ruttna branscher ett carte blanche när det gäller behandling av alla typer av personuppgifter om ”behandlingen är nödvändig för att ett rättsligt anspråk ska kunna fastställas, göras gällande eller försvaras.”. Egentligen så är detta rätt så groteskt, eftersom det ju lägger det hela som en form av bedömningfråga för upphovsrättsindustrin. Behandling av personuppgifter får de alltså roa sig med, och då utan egentlig tillsyn. Ingen vet heller hur mycket som behandlas resp. om det hanteras korrekt eller om det sker i omfattande skala och rent godtyckligt. Så mycket är frihetsfrågorna värda i Sverige.

Läs på DN.se (Länken är numera död)

Läs tillrättaläggandet på DN.se

Björn skriver också bra om detta.

[tags]politik, samhälle, lagstiftning, ipred, upphovsrätt, ipnummer, personuppgiftslagen[/tags]

Idag, nationens sorgedag.

Ett par veckor efter den svenska nationaldagen infaller tyvärr en svensk sorgedag. Den 18/6 markerar nämligen årsdagen för något av det mest tråkiga som Sverige har gått igenom. Den 18/6 2008 är det datum då den svenska riksdagen röstade ja till att ge staten möjlighet att både massavlyssna och åsiktsregistrera svenskar. Den 18/6 2008 röstades FRA-lagen igenom i Sveriges riksdag. Då inleddes även (vilket jag skrev om förra sommaren) en omritning av det svenska politiska landskapet. Resultatet blev att Piratpartiet kom in i Europaparlamentet. Till Piratpartiet så vill jag säga, tack för att ni finns men det är tråkigt att ni behövs.

Idag skriver Göteborgs-Posten om att FRA-striden fortfarande är ett öppet sår. Jag intervjuades häromdagen inför denna artikel. Tyvärr så har ett sakfel halkat igenom i själva artikeln. CenterUppropet.se har aldrig stått bakom kompromissen som presenterades i höstas och som man nu sviker. FRA-lagen är och förblir absolut fel. Ingen stat är så oförvitlig så att man kan räkna med någon form av integritetssäkerhet när det gäller lagar som denna. De svenska FRA-lagarna stadgar ju dessutom i praktiken att den säkerheten inte finns. En stat är inte sårbar för angrepp från den egna befolkningen på samma vis som ett företag är sårbart för angrepp från sina kunder. Detta är en av anledningarna till att hela detta spektakel är så otroligt fel.

[tags]politik, samhälle, centerpartiet, regeringen, riksdagen, alliansen, centeruppropet, integritet, fra-lagen, avlyssning[/tags]

Kan inte Centerpartiet säga ”STOPP” nån gång?

Bit för bit så ser vi hur ändamålsglidningar och direkt brott mot tidigare uttalanden håller på att bli standardförfarande för Alliansen. Allt detta för att bevisa regeringsdugligheten, och tyvärr så har Centerpartiet valt en väg som cementerar regeringens åsikter såsom partiets egna. Det är hög tid att uttala ett klart och tydligt ”STOPP” för allt detta. Allianspartiernas eftermäle riskerar annars att landa i en så osmickrande kategori så att det blir pinsamt.

Jag försöker undvika liknelser med andra länder där demokratiska val har resulterat i införande av diktatur.

Två saker som står att läsa i dagens SvD har beröringspunkter med ovanstående. För det första så har Fredrik Reinfeldt tidigare menat att man ingalunda vill kriminalisera en hel generation. För att undvika just detta så sätter man nu in minst 15 extra poliser för att jaga fildelare. Helt naturligt så blev det mer att göra i och med att man sjösatte IPRED-lagen. Internettrafiken sjönk direkt efter att IPRED trädde i kraft, men den stiger snabbt igen, och den ligger nu på samma nivå som i september-oktober förra året.

Nästa steg i att avskaffa rättssäkerheten i integritetsfrågor lyfts i dagens DN av regeringens utredare Anders Milton. Han föreslår inrättandet av ett nytt, nationellt abortregister under Socialstyrelsen. Vilka uppgifter som ska finnas i det registret nämns inte. Milton menar att registren i praktiken skulle vara oåtkomliga för andra än dem som får tillstånd att använda uppgifter från dem i sin forskning. Lika oåtkomliga för staten som andra register? Hur länge ska vi tro att det dröjer innan vi får höra att den informationen ska användas för något annat än detta syfte? Någon som har hört diskussionen om ändamålsglidning när det gäller PKU-registret?

Avlyssningen i Norge, som har avslöjats de senaste dagarna, kanske kan fungera som det senaste exemplet på att den oförvitlige tjänstemannen inte finns. Detta oavsett statens egen klåfingrighet.

Vi har egentligen redan passerat det ögonblick när det var dags att säga ”STOPP”, för att nu snarare befinna oss i ett läge när vi måste börja backa. Kan Centerpartiet vänligen ta på sig uppgiften vara det parti som till slut ställer sig upp och påpekar detta? Det behövs, och det behövs NU!

[tags]politik, samhälle, integritet, fildelning, centerpartiet, alliansen, regeringen, riksdagen, piratpartiet[/tags]