Om integritet på Internetdagarna

Idag är jag gästskribent på Internetdagarna och jag skriver om integritet i allmänhet samt Stockholmsprogrammet i synnerhet. På Internetdagarna finns en hel del intressant läsning som rör internet och kommunikation.

Internetdagarna är en konferens som arrangeras av .se (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) i Stockholm i november i år. Konferensen som sådan är inte inriktad mot allmänheten, även om man givetvis kan anmäla sig. Däremot så kan jag tänka mig att kostnaden för enskilda privatpersoner är en aning för hög. För företag och organisationer är det dock en helt annan sak. En intressant konferens lär det kunna bli.

[tags]integritet, övervakning, ipred, mänskliga rättigheter, internetdagarna[/tags]

Vår personliga integritet är betydelselös

Igår skrev jag om läckaget av data från Polisen, och idag läser jag att det verkligen handlar om en datafil. Polisen har alltså inte klarat av att hålla sina system slutna, vilket i sig inte var någon överraskning. Det som hittills har varit mest synligt är att det har handlat om listor över kriminella, eller så har det hela lätt kunnat uppfattas om man bara har kastat ett öga på nyhetsrubriker och ingresser.

Idag syns det lite mer nyanserat och nu kanske folk i allmänhet kan förstå problemet med alla dessa register. I Polisens spaningsregister finns mängder med personuppgifter rörande helt oskyldiga människor. Det kan handla om barn, föräldrar, syskon, före detta styvföräldrar, mor- eller farföräldrar, syskons partners, flickvänner och eventuella flickvänner. Datainspektionen konstaterar att detta mycket väl kan bli föremål för utredning, eftersom det helt uppenbart handlar om integritetskränkande uppgifter.

Nu kommer vi till det som smakar riktigt surt i alltihop. Stockholms länskriminal vill inte spekulera i om det läckta materialet utgör någon fara. Stockholmspolisens presstalesman Ulf Göranzon säger:

De som möjligen skulle lida skada av det här är de som omnämns och har anknytning till de kriminella.

Det är väl allihopa på listorna det? Är inte detta en indikation på hur lätt statsmakterna uppenbarligen anser att vår personliga integritet väger? Nu är det dessutom så att allt detta ska utökas och ännu mer sekretessbelagd information från bl.a. Skatteverket ska infogas i registret. Som svar på frågan om riskerna med ännu mer omfattande register så säger rikskriminalens Tommy Hydfors:

Jo, visst är det så. Men det ansvaret är upp till varje enskild myndighet och vi måste ju lita på varandra.

Visst kan väl myndigheter lita på varandra, men medborgarna då? Uppenbart är ju att vi inte kan lita på att myndigheterna lyckas hålla informationen under lås och bom, och då är det frågan vad vi förväntas lita på.

Följande klipper jag rakt ifrån samma artikel på DN.se: Justitiedepartementet arbetar med en ny lag om behandling av personuppgifter i polisens brottsbekämpande verksamhet. Polisen vill bland annat få möjlighet att utöka sina register och vidga samarbetet mellan de olika myndigheterna.

Det är Polisens register det handlar om, och Polisen ansvarar för säkerheten kring detta. Därmed så blir även Polisen medskyldig till det inträffade. Detta alldeles oavsett om någon enskild polisman är misstänkt eller ej.

Vi medborgare får allt mindre anledning att lita på staten, och det blir dessutom allt svårare för oss att värja oss mot intrång i vår personliga integritet. Av denna anledning så måste regering/riksdag dra hårt i nödbromsen och stanna detta godståg fullastat med integritetskränkande lagar som är på väg att köra över medborgarna. Det räcker nu, helt enkelt. Visst ska brottslighet bekämpas, men det får inte ske till priset av att staten för att göra detta känner sig manad att begå brott mot medborgarna.

Mary skriver också om detta.

[tags]integritet, övervakning, dataregister, fra, ipred, stockholmsprogrammet, politik, samhälle[/tags]

Vår ofelbara stat läcker som ett såll.

Jag började blogga redan 2005 och jag hamnade väldigt snabbt i en insikt om att det finns alltför stor övertro till statens ”perfekta” mekanismer. Sedan dess så har jag regelbundet varnat för läckage av information och data. Jag har även påpekat att statliga tjänstemän blott och endast är människor och inga perfekta maskiner som aldrig gör något fel. Den ofelbare statstjänstemannen finns helt enkelt inte.

Trots detta så lägger sig staten (med sorg i hjärtat erkänner jag att det sker under Alliansens ledning) alltmer i våra privatliv och man ägnar allt mer kraft åt att bevaka, övervaka och registrera i olika databaser.

Det senaste exemplet som faktiskt borde tjäna som en fingervisning är att inte ens Polisen lyckas hålla tätt med information. Det har vare sig CIA, Pentagon, FBI, den svenska militären, NASA eller någon annan lyckats göra hittills. Varför skulle då den svenska staten vara så otroligt mycket duktigare på den saken?

I fallet med de nu läckta, sekretessbelagda handlingarna så uppstår nästan komik. Dessa handlingar säljs nu i den undre världen och Margareta Linderoth, chef på länskriminalen i Stockholm tycker att detta är för jäkligt. Hon säger att:

Uppgifterna har åtkommits genom brott och ingen polis är misstänkt.

Ööööh….. Va??? Om ingen polis är misstänkt och det har skett ett brott så undrar man ju vem som annars spatserar omkring i lokaler där handlingar av denna typ finns tillgängliga. Sannolikheten är väl stor att det i samma lokaler även finns annat känsligt material, eller hur? Om nu ingen har tillåtits strosa omkring i dessa lokaler och ingen polis är misstänkt så måste alltså brottet ha skett utifrån. Då bör det väl handla om dataintrång, vilket egentligen bara gör saken ännu mer pinsam. Detta är alltså den säkerhet alla möjliga dataregister kan förväntas ha.

Man har haft sina misstankar om läckaget i ett halvår, men trots detta så fick man inte bekräftat förrän vid midsommar att materialet finns ute till försäljning. Än mer anmärkningsvärt är att man tydligen inte vet exakt vilket material det är som har kommit på avvägar.

Undrar nu om inte detta läckage kommer att användas som argument för ännu mer it-spaning och övervakning samt insamlande av uppgifter. Någon som är beredd att satsa på att så inte blir fallet? Sanningen är den att detta är bevis för att datainsamling för att skapa databaser samt produktion av pappers-sociogram bör undvikas i möjligaste mån.

Staten har med detta just levererat argumentet mot FRA-lagen, trafikdatalagring och andra påhittigheter som varslar om ett nära förestående avskaffande av frihet och demokrati. Sen spelar inte utredningar, kontrollstationer och annat någon större roll längre. Insamlad data och information kommer att läcka. Det är bara frågan om var, när och i vilken omfattning. Tänk bara vilken smaskig måltavla den enorma databasen som EU vill skapa för att jaga bus blir. Här kommer mängder av information om alla oss vanliga medborgare att finnas tillgänglig och mycket av det kommer att ske i realtid.

FY SKÄMS PÅ DIG BOVEN, SOM HADE MAGE ATT TA MATERIAL SOM DU INTE FICK TA. JU!!!!

Andra som skrivit:
Tindra
Mark Klamberg

[tags]integritet, övervakning, trafikdatalagring, politik, samhälle, eu[/tags]

Nästa steg – kameror i hemmen (sluta hånle!)

Vissa artiklar vet man inte riktigt hur man ska förhålla sig till. Är de på riktigt, eller är det ett stort skämt? På ett ställa läste jag en kommentar som gick ut på att tabloidpressen kunde användas för att testa radikala idéer. Blir motreaktionen för stor så slopas idéerna.

En osannolik, men möjligen sann, artikel råkade jag hitta nyss. Enligt denna så ska 20.000 hem bebodda av ”problemfamiljer” nu utrustas med övervakningskameror som ska vara i drift dygnet runt. Dessa familjer ska enligt samma artikel även regelbundet besökas av privata säkerhetsvakter. Sådant som ska övervakas är att barnen går till skolan, går till sängs i tid samt att de får ordentliga måltider. Ljushuvudena i England anser att detta ska vara värt de 4-5 miljarder svenska kronor som man beräknar att det ska kosta. Om barnens miljö är så tveksam så att detta kan motiveras så måste man ifrågasätta om inte samhället borde omhänderta barnen istället.

Hittills har folk skrattat åt en när man har tagit upp exempel liknande detta samt att det skulle kunna vara en tänkbar vidare utveckling av ett samhälle som bitvis monterar ner frihet och rätten till en personlig sfär. Nu börjar det på att smälla kring öronen med alternativ som detta. Kommentar från någon som tidigare skrattade?

[caption id="attachment_525" align="aligncenter" width="303" caption="Snart i ett hem nära dig?"]Snart i ett hem nära dig?[/caption]

Det är väl nu bara att invänta vem/vilket parti som väljer att lyfta ett liknande förslag i Sverige. Det kan inte slås bort som osannolikt, eftersom vi redan nu i praktiken har lagstadgat att det är lagligt för staten att göra det som IB inte fick göra för ett antal år sen. Det är snarast en tidsfråga innan något något välmenande, svenskt ljushuvud kläcker denna tanke.

[tags]integritet, övervakning, kameraövervakning, politik, samhälle[/tags]

Telia tar fighten för sina kunders skull

Jag blev alldeles nyss väldigt glad för att Telia har tagit ett steg framåt för att skydda sina kunder. Enligt Aftonbladet idag så har fyra filmbolag vänt sig till Södertörns tingsrätt för att med stöd av IPRED-lagen begära ut abonnentuppgifter från en Telia-kund. Kunden det handlar om är Swetorrent-siten som faktiskt inte gör något olagligt. En torrent-site innehåller i sig inget annat än länkinformation, och länkningar är INTE olagliga enligt vare sig IPRED eller någon annan lagstiftning.

Telia har med anledning av detta aviserat att man inte tänker ge sig utan strid. Patrik Hiselius, ansvarig för samhällskontakter hos Telia Sonera säger till Aftonbladet:

– Om det kommer ett föreläggande från domstolen är det högst troligt att vi överklagar beslutet. Vi kommer inte att bara leverera uppgifterna. Vår uppgift är att skydda våra kunders integritet. De ska kunna fortsätta kommunicera, precis som det finns möjlighet att kommunicera via brev utan att någon läser det.

Detta är ett starkt besked och utifrån det så kanske steget till att Telia ansluter sig till integritetsinitiativet på integrity.st inte är så stort. Då skulle Telia göra sällskap med: Bahnhof, Blixtvik, Bredband2, Alltele, Netatonce, Ownit, T3, MobileCity och ePhone. Den senare har överklagat det första försöket att få fram information via IPRED-lagen. I det fallet så finns det andra tydliga tveksamheter, eftersom man där försöker få fram uppgifter om vem som står bakom en ftp-server som inte alls är/varit tillgänglig för allmänheten.

Än så länge ingen större framgång för upphovsrättsbanditerna med att jaga livet ur tänkbara genom att ta genvägen över medborgarnas integritet. Mycket stabilt gjort av Telia.

[tags]integritet, fildelning, upphovsrätt, politik, ipred, telia[/tags]