Om integritet på Internetdagarna

Idag är jag gästskribent på Internetdagarna och jag skriver om integritet i allmänhet samt Stockholmsprogrammet i synnerhet. På Internetdagarna finns en hel del intressant läsning som rör internet och kommunikation.

Internetdagarna är en konferens som arrangeras av .se (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) i Stockholm i november i år. Konferensen som sådan är inte inriktad mot allmänheten, även om man givetvis kan anmäla sig. Däremot så kan jag tänka mig att kostnaden för enskilda privatpersoner är en aning för hög. För företag och organisationer är det dock en helt annan sak. En intressant konferens lär det kunna bli.

[tags]integritet, övervakning, ipred, mänskliga rättigheter, internetdagarna[/tags]

Tappa inte bollen nu, Centerpartiet!

I juni släpptes ett pressmeddelande från Centerpartiet/Johan Linander som var ganska vasst i tonen när det gäller bristen på öppenhet i ACTA-förhandlingarna. Jag skrev om det då.

Idag skriver Karl Sigfrid och 7 andra moderata riksdagsledamöter på samma tema i DN. Det är ett liknande tema som de artiklar bl.a. jag och Karl Sigfrid hade i SvD i våras. Då blev det ett replikskifte med EU:s Peter Power. 1, 2 och 3.

Precis som i det pressmeddelande som skickades ut av Centerpartiet så vill de moderata riksdagsledamöterna villkora fortsatt medverkan. Full insyn krävs, men moderaterna går ett steg längre med sitt krav. Man kräver att avsnittet om internetregleringar ska slopas. Detta är glädjande nyheter, i synnerhet eftersom många har försökt förklara att något sådant avsnitt inte finns. Utifrån läckta dokument kan man konstatera att just regleringar av internet finns med.

Nu vill alltså Centerpartiet och 8 moderater kräva att förhandlingarna sker öppet. Om resten av Moderaterna ställer sig i samma hörna som Centerpartiet och dessa moderater så behöver vi varken stöd från Folkpartiet eller KD i denna fråga. Å andra sidan så kan man ju fundera över hur länge tystnaden kring detta kan fortsätta från Folkpartiet.

Finns det inte all anledning i världen för Centerpartiet att lyfta upp denna fråga till ytan i en regeringsförhandling snarast? Eller ska vi invänta att någon annan gör det och sedan i efterhand påpeka att vi också tycker så?

[tags]politik, samhälle, integritet, internet, acta, centerpartiet, moderaterna, eu[/tags]

Handling och inte ord

I DN idag skriver Per Ankersjö, Anders Wijkman, Camilla Lindberg och Mattias Söderhielm om att FRA-lagen behöver granskas på nytt. Ibland har det känts den senaste tiden som om man nästan har lyckats begrava FRA-lagen genom att vräka på med andra integritetskränkande lagstiftningar. Därför välkomnar jag debattartikeln från Borgerligt Nej till FRA-lagen.

Tyvärr så har det senaste året skapat ett såpass stort förtroendeproblem så att det idag vore riktigt illa om man skulle nöja sig med en ny granskning. Då landar man nämligen väldigt fort i ett läge där ord styr snarare än handling, och det kommer inte att räcka när vi nu går in på valåret.

Skribenterna har helt rätt i slutsatsen att den reviderade signalspaningslagen inte motsvarar innehållet i överenskommelsen från i höstas. Till dagens problem hör också införandet av IPRED-lagen, trafikdatalagringen och mängder med andra integritetskränkande påhitt. Företrädare för Centerpartiet och Regeringen har vid olika tillfällen endera sagt sig vara emot dessa alt. valt att skylla dessa på oppositionen, bara för att sedan verka för införandet av eländena.

Med ett år kvar till nästa val så är dessa frågor av sådan karaktär att det inte räcker med att kommunicera sin egen ”sanning” på bästa sätt. När vi går till valurnorna nästa höst så kommer ett bokslut att göras, och då har vi ett verkligt problem. Vem lägger sin röst på ett parti som har gjort tvärtemot vad man sa att man skulle göra? Tyvärr så är det inte enbart i integritetsfrågorna vi kommer att ha ett problem, utan det finns även andra områden där Centerpartiets kärnväljare efterhand vänder partiet ryggen. Till det ska läggas att allt detta kan leda till grava förtroendeproblem för Centerpartiet även på andra områden. Då kommer vare sig reklambyråers insatser eller utskickade ”talepunkter” att räcka. Vårt problem blir då snarast frågan om vi kommer att finnas representerade i Riksdagen. Om det sker så har vi möjligen bevisat att Centerpartiet är regeringsdugliga, men samtidigt så har det skett på bekostnad av den egna existensen.

Här följer de femton punkterna från förra höstens överenskommelse, om nu någon hade glömt dessa.

 1. De ändamål för vilka signalspaning får bedrivas preciseras ytterligare och anges i lag i stället för i förordning.
 2. Tillstånd till signalspaning ska prövas av domstol.
 3. FRA ska ansöka om tillstånd för all signalspaning. Även signalspaning för regeringens behov omfattas alltså av tillståndskrav.
 4. FRA ska bara få tillgång till de “trafikstråk” som domstolen bestämmer.
 5. I lagen tydliggörs att FRA inte får signalspana mot trafik med både avsändare och mottagare i Sverige.
 6. FRA får endast bedriva signalspaning på beställning av regeringen, regeringskansliet och försvarsmakten.
 7. En utredning ska tillsättas för att se över polis och säkerhetspolisens behov av underrättelser.
 8. Sökbegrepp som är direkt hänförliga till en viss fysisk person får inte användas utan särskilt tillstånd.
 9. Närmare föreskrifter om förstöring meddelas. I lagen tas in en hänvisning till den lagstiftning som reglerar FRA:s personuppgiftsbehandling.
 10. Kontrollmyndighetens självständighet och förutsättningar för rättslig efterhandskontroll förstärks.
 11. En underrättelseskyldighet till enskild införs.
 12. Kontrollmyndigheten ska på begäran av enskild vara skyldig att undersöka om verksamhet avseende honom eller henne har skett i enlighet med lag.
 13. Om information från själavårdande samtal skulle komma till FRA måste den omedelbart förstöras.
 14. Inget råmaterial (i debatten benämnd trafikdata) får sparas i mer än ett år (ej heller av historiska, statistiska eller liknande skäl).
 15. Vid kontrollstationen 2011 ska kontrollorganen göra en bedömning av huruvida FRA:s verksamhet bedrivits på ett etiskt riktigt sätt.

Jag välkomnar som sagt debattartikeln i DN, men det som gäller det närmaste året är handling och inte ord.

Andra som skriver om detta:
Oscar Fredriksson
Markus ”Lake” Berglund
Helen Törnqvist
Johan Hedin

[tags]politik, integritet, samhälle, fra, centerpartiet, regeringen, riksdagen, alliansen, övervakning, ipred[/tags]