Handling och inte ord

I DN idag skriver Per Ankersjö, Anders Wijkman, Camilla Lindberg och Mattias Söderhielm om att FRA-lagen behöver granskas på nytt. Ibland har det känts den senaste tiden som om man nästan har lyckats begrava FRA-lagen genom att vräka på med andra integritetskränkande lagstiftningar. Därför välkomnar jag debattartikeln från Borgerligt Nej till FRA-lagen.

Tyvärr så har det senaste året skapat ett såpass stort förtroendeproblem så att det idag vore riktigt illa om man skulle nöja sig med en ny granskning. Då landar man nämligen väldigt fort i ett läge där ord styr snarare än handling, och det kommer inte att räcka när vi nu går in på valåret.

Skribenterna har helt rätt i slutsatsen att den reviderade signalspaningslagen inte motsvarar innehållet i överenskommelsen från i höstas. Till dagens problem hör också införandet av IPRED-lagen, trafikdatalagringen och mängder med andra integritetskränkande påhitt. Företrädare för Centerpartiet och Regeringen har vid olika tillfällen endera sagt sig vara emot dessa alt. valt att skylla dessa på oppositionen, bara för att sedan verka för införandet av eländena.

Med ett år kvar till nästa val så är dessa frågor av sådan karaktär att det inte räcker med att kommunicera sin egen ”sanning” på bästa sätt. När vi går till valurnorna nästa höst så kommer ett bokslut att göras, och då har vi ett verkligt problem. Vem lägger sin röst på ett parti som har gjort tvärtemot vad man sa att man skulle göra? Tyvärr så är det inte enbart i integritetsfrågorna vi kommer att ha ett problem, utan det finns även andra områden där Centerpartiets kärnväljare efterhand vänder partiet ryggen. Till det ska läggas att allt detta kan leda till grava förtroendeproblem för Centerpartiet även på andra områden. Då kommer vare sig reklambyråers insatser eller utskickade ”talepunkter” att räcka. Vårt problem blir då snarast frågan om vi kommer att finnas representerade i Riksdagen. Om det sker så har vi möjligen bevisat att Centerpartiet är regeringsdugliga, men samtidigt så har det skett på bekostnad av den egna existensen.

Här följer de femton punkterna från förra höstens överenskommelse, om nu någon hade glömt dessa.

 1. De ändamål för vilka signalspaning får bedrivas preciseras ytterligare och anges i lag i stället för i förordning.
 2. Tillstånd till signalspaning ska prövas av domstol.
 3. FRA ska ansöka om tillstånd för all signalspaning. Även signalspaning för regeringens behov omfattas alltså av tillståndskrav.
 4. FRA ska bara få tillgång till de “trafikstråk” som domstolen bestämmer.
 5. I lagen tydliggörs att FRA inte får signalspana mot trafik med både avsändare och mottagare i Sverige.
 6. FRA får endast bedriva signalspaning på beställning av regeringen, regeringskansliet och försvarsmakten.
 7. En utredning ska tillsättas för att se över polis och säkerhetspolisens behov av underrättelser.
 8. Sökbegrepp som är direkt hänförliga till en viss fysisk person får inte användas utan särskilt tillstånd.
 9. Närmare föreskrifter om förstöring meddelas. I lagen tas in en hänvisning till den lagstiftning som reglerar FRA:s personuppgiftsbehandling.
 10. Kontrollmyndighetens självständighet och förutsättningar för rättslig efterhandskontroll förstärks.
 11. En underrättelseskyldighet till enskild införs.
 12. Kontrollmyndigheten ska på begäran av enskild vara skyldig att undersöka om verksamhet avseende honom eller henne har skett i enlighet med lag.
 13. Om information från själavårdande samtal skulle komma till FRA måste den omedelbart förstöras.
 14. Inget råmaterial (i debatten benämnd trafikdata) får sparas i mer än ett år (ej heller av historiska, statistiska eller liknande skäl).
 15. Vid kontrollstationen 2011 ska kontrollorganen göra en bedömning av huruvida FRA:s verksamhet bedrivits på ett etiskt riktigt sätt.

Jag välkomnar som sagt debattartikeln i DN, men det som gäller det närmaste året är handling och inte ord.

Andra som skriver om detta:
Oscar Fredriksson
Markus ”Lake” Berglund
Helen Törnqvist
Johan Hedin

[tags]politik, integritet, samhälle, fra, centerpartiet, regeringen, riksdagen, alliansen, övervakning, ipred[/tags]

Schulman = solsting i skuggan

Än en gång har Alex Schulman (samhällsdebattör???) försökt sig på att gnistra till och få mer ljus på sig själv. Denna gång genom att försöka sig på att framhäva sig själv och ”gammelmedia” på bloggosfärens bekostnad. Detta gör han i en debattartikel i Dagens Nyheter.

Vi bloggare ska förvisso ha ett ganska stort mått av självinsikt och inse att bloggosfären har en viss påverkan, men att denna påverkan i första hand gör sig gällande i en begränsad krets. Det kan däremot bli en rejäl rusch och en betydligt större påverkan när bloggar samverkar med ”gammelmedia”. I samband med olika intervjuer och i samtal med journalister så kan man lugnt konstatera att det är kombinationen fristående bloggar/gammelmedia som gemensamt kan driva samhällsdebatten.

Schulman inser tydligen inte det, utan han drar sin egen slutsats. Dels så generaliserar han grovt i sin artikel, och dels så baserar han vissa slutsatser på sådant som verkligen visar på hans egen okunskap om bloggosfären. Han menar bl.a. att bloggarna inte kan sätta agendan för de traditionella medierna, vilket bl.a. grundas på slutsatsen om att de mest lästa bloggarna enligt Bloggportalen ju i huvudsak är tonåriga tjejer som bloggar om mode. För det första så har alltså Schulman inte ens hittat till den bloggosfär som han säger sig skriva om. Kan någon ge karln en riktig karta? Kanske räcker det med att peka ut riktningen till Farmor Gun (ett lysande exempel på en påverkande bloggare som dessutom fullständigt ställer Alex slutsatser på skam) för att få karln att inse att han saknar perspektiv fullständigt.

Enligt Schulmans artikel finns det ca 60 000 aktiva bloggar i Sverige, vilket han anser vara ett marginellt antal. Utan övriga jämförelser, men med anledning av Schulmans tramsaktiga jämförelse med antalet glutenallergiker i Sverige så kan vi kanske jämföra 60 000 aktiva bloggar med 18 000 journalister.

Schulman avslutar sin artikel med meningen:

”I rädsla för att stöta sig säger ingen sanningen – att den svenska bloggosfären både är rakt igenom ointressant och fullständigt betydelselös.”

Här kommer min sanning som jag inte är rädd för att yttra, vare sig jag stöter mig med någon eller ej.

Bloggosfären är inte ens tillnärmelsevis lika ointressant och betydelselös som Alex Schulman.

Schulman har i alla fall lyckats än en gång med att skapa lite ”buzz” kring sin egen person, och det var ju sannolikt hans syfte med artikeln.

[tags]bloggosfären, alex schulman, media, debattartikel, politik, samhälle, internet[/tags]

Vi KAN fylla den liberala kostymen, om vi vill.

Gårdagens debattartikel i Expressen drog upp en liten aning bottenslam, trots att den låg i slagskugga från såväl utspelet om klimatkonto (delvis intressant idé, för övrigt) och nyheten om försäljningen av The Pirate Bay. Liberala Ystads Allehanda sätter idag på ledarplats ett väldigt bra perspektiv på det hela ur den personliga integritetens synvinkel.

Att det under Centerpartiets dag i Almedalen och den första dagen på Sveriges ordförandeskap i EU skulle komma en reaktion på artikeln från partiets ledning var kanske inte att räkna med. Trots det så förvånade Anders Flanking genom att faktiskt kliva fram med sin reaktion. Nu blev det en reaktion som kanske kunde tolkas felaktigt, och Anders korrigerar lite milt detta på sitt sedvanligt lågmälda vis. Det gläder mig att se sådan ödmjukhet från en partisekreterare, och det hedrar Anders. Felaktigheten var att jag skulle ha varit välinformerade om de trettio punkternas förbättring av FRA-lagen som togs fram förra hösten. I kommentarsfältet på sin blogg nyanserar Anders just den saken så att den stämmer bättre med verkligheten.

I dagens Expressen pekar Eric Erfors på en aspekt med klimatkontot som föreslogs igår. Det handlar ju till viss del, precis som Eric skriver, om en form av statlig bankverksamhet. Ska vi verkligen ha det i Sverige?

En annan sak som Erfors tar upp är förslaget om att slå ihop C och Fp. Där håller jag inte med vare sig Erfors, Magnus Andersson eller andra som talar sig varma för den lösningen. Det finns mer än en anledning till att jag inte håller med. För det första så är det ingalunda säkert att 1+1=2 när det gäller väljarstöd. För det andra så lämnade jag Folkpartiet för att istället bli Centerpartist, och det handlade inte om att jag gillar klöver bättre än blåklint.

Jag har ganska svårt att se poängen i att slå ihop två partier, om det nu inte handlar om att det ena partiet börjar känna oro för att halka ut ur riksdagen. Om så är fallet så kan jag bättre förstå det hela. Är det däremot inte där pudelns kärna ligger så kan man med enkelhet samarbeta betydligt mycket mer än vad man gör idag. Då är problemet helt ur världen, och det utan att man riskerar att slarva bort ett antal väljare. Är det någon som tror att CFp får fler röster än C+Fp?

I övrigt ser jag fram emot ett kommande blogginlägg från kloke Emil Källström som aviseras på hans blogg. Inte så att jag vill bygga förväntningar eller pressa Emil, men när kan det dyka upp? 🙂

[tags]politik, samhälle, integritet, centerpartiet, folkpartiet, liberalism[/tags]

Jag kan själv välja bort ICA, men inte FRA.

När jag lyssnar på en intervju från Almedalen med vår partiledare får jag en bestämd känsla av att min debattartikel i dagens Expressen ligger rätt i tiden. Det går nämligen inte att fortsätta att försöka hävda att Centerpartiet fungerar som en vakthund för integritet i Riksdagen. Om vårt parti är en vakthund i sammanhanget så är vi en vakthund kopplad med alltför kort koppel. Maud konstaterar dock i intervjun att integritetsfrågorna i allra högsta grad är liberala frågor.

En märklig sak i intervjun är att det sker en kantring av integritetsfrågor och vad dessa handlar om. Maud Olofsson menar att ICA:s registrering av våra inköp är ett stort integritetsproblem. Än en gång så visar sig okunskapen kring dessa frågor, och jag kan bara beklaga att detta sker. Hade vi kritiker haft någon reell inverkan på det hela så hade en sådan diskussion aldrig kommit upp. Det ICA har är något så otroligt enkelt som ett s.k. CMS (Customer Management System) och sådana har funnits i olika former ända sedan man höll på med kartotek. Skillnaden idag är att datasystem har gjort det så mycket enklare att processa stora datamängder. Principen är dock densamma som förr i världen.

Avgörande skillnader mellan integritetskränkningen från ICA och den som staten gör via FRA är dels resultatet av kränkningen och dels det faktum att jag KAN välja bort ICA om jag nu oroar mig för deras system. FRA kan ingen välja bort. När det gäller resultatet så kan jag ganska lätt leva med att inköp av bacon eller blöjor registreras hos ICA och att detta i sin tur kan leda till att jag får ett erbjudande om bacon eller blöjor till ett bättre pris. Resultatet av FRA är så otroligt mycket svårare att överblicka. I värsta fall så kan det få oanade konsekvenser där vi åsiktsregistreras resp. att data byts med främmande stater som i förlängningen skulle kunna göra det svårare att resa och kommunicera.

Centerpartiet (och andra partier) behöver skaffa sig insikt om ett antal saker. Det håller inte att peka anklagande på företag (ICA, Google och andra) och hävda att det är deras verksamhet som kränker den personliga integriteten. I den sektorn finns något som heter självsanering. Grunden för all sådan verksamhet är att kunna erbjuda kunderna ett mervärde, men sådant kan givetvis också gå överstyr. Detta upptäcks dock och då har företaget i sig ett seriöst problem med sina kunder. Självsanering (eller ens vanlig sanering) finns inte ens som begrepp när det gäller FRA och andra statliga integritetskränkningar.

I debattartikeln så understryker jag att partiet behöver få så mycket bättre markkontakt och att det i partiets ledning samt riksdagsgruppen absolut måste finnas kritiska röster så att en riktig dialog kan föras om alla dessa frågor som vi idag har problem med. Jag länkar än en gång till min debattartikel. Läs den här och lyssna sedan på intervjun i Sveriges Radio

[tags]politik, samhälle, centerpartiet, riksdagen, regeringen, alliansen, integritet, fra[/tags]

Även obekväma sanningar behöver yttras

I dagens Expressen har jag en debattartikel om hur vi i Centerpartiet har fått uppleva att någon gjort en pannkaks-vändning av vårt folkrörelseparti. Läs artikeln på Expressens hemsida. Det är kanske obekvämt att läsa, men detta är saker som vi alla noga måste fundera på.

[tags]politik, samhälle, centerpartiet, riksdagen, regeringen, alliansen[/tags]