Otydligt ledarskap, finns det? – Gästblogg #3

Vad kännetecknar en bra ledare?
”Med chefskap brukar man i första hand förknippa en formell ställning eller en persons plats i hierarkin. Med ledare kan avses en person som dels har den formella makten och alltså är chef, dels har talangen att få folk med sig i samarbete mot samma mål” (Kommunikation på arbetsplatsen Anders Engquist sid 147)

Att tänka är något vi människor har gemensamt
Det är så tydligt det någonsin kan bli, enligt min åsikt. Partiledarna har ansvaret för relation och kommunikation med partiledamöterna, väljarna och andra inom sitt parti och i riksdagsarbetet. Att ge sig på andra genom att påstå att de missförstår, eller att de inte kan förstå är ett klassiskt sätt att förminska andras förmåga att tänka. Jag kan till och med sträcka mig till att tycka att det är rent oklokt att uttrycka sig på det sättet. De flesta tänker faktiskt riktigt bra.

Hur kommunicerar ledaren?
Om jag inte lyckas kommunicera det jag vill, anser eller har för avsikt att göra om jag är chef. Ja då är jag inte kunnig inom det området. Här har enligt min åsikt partiledarna ett avgörande ansvar att se till att kommunikationen blir tydlig och inte tvetydig. Kan man inte kommunicera de beslut som man avser klubba igenom, ska man avvakta till dess man kan vara tydlig. Det är vekt att lägga ansvaret för min kommunikation på andra. Jag har ansvaret för min kommunikation.

Någon skrev att jag var förbannad på partiledarna, det måste jag berätta att jag inte är. Men jag är ytterst tveksam till om de tar sitt ansvar som ledare, och det är det jag fokuserat på genom min anmälan till arbetsmiljöverket.

Torben Lecler – Ansvarig för anmälan skickad till Arbetsmiljöverket (läs om denna här och Torbens förra gästblogg kan läsas här)

Andra bloggar om: , , , , , , , , , , ,

Länk till intressant.se

Vem vill inte ha goda relationer? – Gästblogg #2

Politik borde även den handla om relationer – eller hur? För vad är annars politik?
Sedan 10 år har jag jobbat med arbetsplatser och deras relationer. Då och då har det kommit fram situationer och relationer som varit minst sagt belastande både för medarbetare och för den undersökta organisationen. När jag så följde debatten kring FRA lagen, så förvånades jag över den njugga attityd som man visade de som hade en avvikande inställning till lagen. Den ”lyssnande” Reinfeldt, var plötsligt inte där. Likaså de andra ”lyssnande” partiledarna som Maud Olofsson och de andra, var inte heller där.

I stället var där personer som pekade med hela armen, sa vad som gällde punkt. Men lyssnade kan jag inte säga att de gjorde.

Var får en avvikande åsikt plats?

När de som hade avvikande åsikter kom till tals var det samma typ av berättelser som jag fått under mina år som konsult. Det var här förmedlingen av att man hade fel för att man hade en åsikt som inte passade in i ”partiets gemensamma åsikt”. Någon sa att den inte skulle ha någon framtid, någon annan fick personliga hot. Så här får man inte behandla människor. Det borde vara klart för var och en som har goda relationer med andra. Likaså för de som är ledare och chefer.

Personval kanske är för nytt?

Varför finns inte debatten om att vi gått från partival också till personval? Just detta faktum gör att man inte kan köra med partipiskor som tidigare. Detta borde väl fattas av yrkespolitiker, då jag som lekman kan fatta det?

Kontakter med riksdagen visade på en gråzon.

När jag kontaktade riksdagen, kring den här frågan fick jag till svar att det var en ”gråzon” som man var medveten om men man inte tagit sig tid med. Uppenbart var det så. Jag ställde frågan hur det gått för de ledamöter som påtalat en avvikande åsikt. Och fick till svar att man inte visste eller kunde säga om de enskilda fallen ( vilket jag förstår), men att det var upp till ledamöterna i riksdagen eller deras kollegor att ”larma”. Jag anser att detta är ett väl tamt sätt att hantera en lagstiftning som är så tydlig.

Den bästa dokumentationen av alla.

I media finns ju det mesta dokumenterat, mer dokumenterat än något annat jag jobbat med. Därför hyser jag stora förhoppningar om att detta kommer att bringa klarhet till hur de politiska partierna ska hantera sina förtroendevalda.

Torben Lecler – Ansvarig för anmälan skickad till Arbetsmiljöverket (läs om denna här)

Andra bloggar om: , , , , , , , , , , ,

Länk till intressant.se

FRA hjälper brottslingar – Gästblogg #1

Den nyligen antagna FRA-lagen göra att väldigt många känner sig övervakade. Det är oerhört irriterande när någon står bakom ryggen och läser en tidning eller datorskärm över axeln. Ännu värre blir det när staten ges tillstånd att läsa nästan allt vi gör på Internet över axeln på oss alla. En självklar reaktion är förstås att försöka skydda sig mot tjuvläsning.

Redan idag finns ett antal tjänster som mer eller mindre anonymiserar internetanvändande, men hittills är det en ganska marginell företeelse. Är det orimligt att anta att marknaden för anonymiserings- och krypteringstjänster formligen kommer att explodera? Knappast… Mängden användare kommer att öka radikalt samtidigt som tjänsterna blir bättre. FRA-lagen driver teknikutveckligen i riktning mot ett Internet som blir mer och mer anonymiserat. Det blir svårare och svårare att avgöra vem som skickat vad och vem som laddat hem vad.

Även om FRA skulle ha kapacitet att bena ut den här soppan, vilket jag betvivlar, så har inte den vanliga polisen det. Polisens jakt på spridare av parnporr, pedofilnätverk, och annan internetanknuten grov brottslighet försvåras såklart oerhört i takt med att anonymiseringen och krypteringen breder ut sig. Med andra ord hjälper FRA-lagen grova brottslingar att förbli anonyma.

Niklas Forslund, gästbloggande centerpartist från Härnösand

Andra bloggar om: , , , , , , , , , , ,

Länk till intressant.se