Arkiv

Internet

Håller inte med???

I rask takt efter att jag aviserat att jag inte kandiderar för C och att jag inte heller tänker förnya mitt medlemskap så upptäcker jag en närmast fantastisk okunnighet hos så många.

Vi har sannolikt en rejäl utbildningsinsats att göra under valrörelsen. Det handlar inte bara om att vi måste få ut budskapet, utan vi måste nog definiera om vissa diskussioner och begrepp. Åtminstone om vi ska lyckas tala MED våra nytillkomna väljare.

Då jag pratar med politiker och folk i allmänhet så har jag ett flertal gånger fått höra att man respekterar mitt val även om man inte håller med när det gäller vår politik. Tar man sig då tiden att fråga VAD det är man inte håller med om så kommer de mest fantastiska svaren. Det är där vår utbildningsinsats kommer in.

Ett par kommentarer och mina direkta svar. Svar som fått folk att haja till.

”Vi måste ju kunna försvara oss om t.ex. ryssen kommer.”
Nu är det så att vi aldrig har sagt att vi är pacifister eller att vi vill urholka våra försvarsmöjligheter. Det har däremot de senaste regeringarna gjort på ett alldeles utmärkt sätt genom konstanta neddragningar inom försvaret. Lösningen för att vi ska kunna försvara oss är INTE att avlyssna och bevaka den egna befolkningen.

”Musikerna måste kunna försörja sig, och ni vill ju bara att alla ska fildela. Det fattar man ju att det inte funkar.”
Vänta lite nu… Vi vill inte avskaffa upphovsrätten. Vi vill att den ska reformeras så att den inte får så löjeväckande och långt gångna konsekvenser som den nuvarande lagstiftningen gör. Det handlar oftast inte om musikerna, utan den nuvarande lagstiftningen har skapat ett läge där upphovsrätten har blivit en simpel handelsvara. En handelsvara där inte ens majoriteten av aktörerna följer de egna reglerna. Vi vill se en kulturell rikedom och inte någon utarmning av den typ som den nuvarande lagstiftningen leder till. Tvivlar du på mig så kan du väl jämföra nutid med dåtid när det gäller antal nya musikverk som släpps. När hörde du senast någonting nytt i musikväg som inte är baserat på något tävlingsformat där idolbroilers odlas?

Tusan vet om vi inte får inleda valrörelsen med full kraft och fokus på utbildning redan innan julafton. Det här var ju bara ett par exempel.

Andra intressanta bloggar om: , , , , , , ,

Det där med tillit…

Få har väl kunnat missa avslöjandena och diskussionerna kring FRA den senaste tiden. Bakom problematiken ligger såklart alla de riksdagsledamöter som för ett antal år sedan valde att rösta FÖR dessa lagar.

Det är ledamöter som det svenska folket visade att de litade på och därför fick de förtroendet att representera oss alla. Hur är det då med det omvända? Låt se nu.

Börja med att läsa igenom svaren från ledamöterna på frågor som rör FRA i denna artikel. De allra flesta svara något i stil med ”jag/vi förutsätter att FRA håller sig inom lagens råmärken”. Man litar alltså blint på att en hemligstämplad verksamhet utan offentlig insyn följer en lagstiftning som både är tveksam (lindrigt uttryckt) och möjligen ett beställningsjobb från en instans i främmande land.

Ja, vad ska de annars svara? De glömmer dock en sak, och det är konsekvensen av just det svaret. Rätta mig om jag har fel, men innebär inte det svaret att de i själva verket säger att de INTE litar på medborgarna? De ger ju FRA företrädesrätt i diskussionen, och bortser totalt ifrån värdet av att medborgarnas liv är fredade från statlig insyn.

Gamla politiker måste bytas ut mot nya om FRA ska stoppas, skriver Anna Troberg. Hon har alldeles rätt i det.

I övrigt så vill jag hälsa Erik Laakso välkommen över till Piratpartiet.

Andra intressanta bloggar om: , , , , , , , ,

Hejdå C – för mina döttrars skull

Sedan 2006 har jag verkat inom Centerpartiet och en stor del av den tiden har bestått i försök att påverka partiet att bättre följa partiprogram och principer. Uttalade värderingar måste i högre grad följas och man får inte kompromissa kring de mest fundamentala frågorna. Den personliga integriteten och miljön är två av de frågor, som har legat nära mitt hjärta.

När det gäller den personliga integriteten och övervakning så grundade jag CenterUppropet i samband med att FRA-lagarna antogs i Riksdagen. Tyvärr så har ju FRA hamnat på tapeten på nytt, och det ser ut att ha blivit nästan så illa som vi befarade då.

Politik handlar om ideologi, om viktiga principer och om att vi behöver politiker med både sunt bondförnuft och en stark ryggrad. Allt går inte att kompromissa bort. Här blir det märkligt. Inget parti har i sitt partiprogram en enda rad om att de vill övervaka medborgarna. Ändå landar kompromisser i utökad övervakning, och när det gäller kompromisser så har Centerpartiet tagit på sig ledartröjan.

Den personliga integriteten och miljön,berör inte bara oss som är vuxna idag. Det berör i allra högsta grad också våra arvtagare, barnen. Jag sympatiserar fortfarande med Centerpartiets program, men jag har fått nog av kompromisser kring de frågor jag håller högst.

Jag har länge brottats med mitt eget samvete, och nu har jag nått vägs ände. Jag kommer inte att förnya mitt medlemskap i Centerpartiet och jag har även avsagt mig nomineringar till förtroendeuppdrag oavsett nivå.

Det innebär inte att jag lämnar politiken. Jag har hittat en ny politisk hemvist där jag kan stå upp för det mesta av det jag ser som viktigt. Det är ett parti som har visat sig göra en viktig insats genom sina två svenska representanter i EU-parlamentet. Det är ett parti som idag har mognat och som nu har ett mycket mer komplett program än tidigare. Det är ett parti där det sunda förnuftet får råda i så mycket högre grad än i många andra partier. I Piratpartiet tillåts jag ha en åsikt i frågor som inte berörs av det nuvarande partiprogrammet, så länge jag är tydlig med att den åsikten är min. Därmed så kan jag utan att dagtinga med mitt samvete fullt ut verka politiskt hos Piratpartiet.

Inför valåret 2014 har jag accepterat en nominering till Riksdagslistan för Piratpartiet och hoppas även kunna ställa upp i kommunvalet i Härnösand för Piratpartiet. Idag sitter jag i Kommunfullmäktige samt är gruppledare för Centerpartiet. Grunden till min politiska aktivitet är att jag vill att mina döttrar ska kunna växa upp i ett fritt och demokratiskt Sverige som styrs av det sunda förnuftet.

PS. Helt ny design av bloggen kommer mycket snart. DS

Andra intressanta bloggar om: , , , , , , , , ,

Hur spelar det roll för oss…?

Så många svenskar tycker att det är helt ok att information (och i vissa fall innehåll) om deras mail och telefoni lagras och kontrolleras av staten. Det är inte lite skrämmande att man nöjer sig med att gömma sig bakom uttalanden i stil med ”Om man har rent mjöl i påsen så…” och annat av liknande karaktär. Det är hög tid att verkligen granska vad det är som sker och ifrågasätta de redskap som staten successivt skapar åt sig själv. Redskap som i huvudsak har sin vassa egg riktade mot den vanlige medborgaren.

Jag är inte duktig nog för att ordna en svensk version av denna film, men någon annan kanske kan. I vilket fall så bör alla se den och sedan ta till sig att den i huvudsak fungerar att översätta till svenska förhållanden. Se den!

Andra intressanta bloggar om: , , , , , , ,

Ideologi och principer

Politisk ideologi är något vi alltmer saknar i svensk politik idag. Man skulle kunna tro att den har fått stryka på foten och möjligen ersatts av principer, men den som söker efter sådant kommer att bli besviken.

Vi ser istället hur både ideologi och principer offras på kompromissernas altare. Magiskt nog så sker detta i de flesta riktningarna på den politiska skalan, och det får en såklart att fundera.

Sverigedemokraterna är villiga att släppa fokus på en av sina främsta principfrågor, invandringen, i syfte att få komma i närheten av och i direkt diskussion med makten.

Allianspartierna utplånar mer eller mindre sig själva i sin iver att vara överens. Alla vill ju ha kvar makten.

Socialdemokraterna börjar fria i liberal riktning för att dels komma åt makten och dels för att söndra Alliansen.

Alla partierna vill bli vinnare, men inget av dessa tänker på vem som får betala priset. De som får betala priset är medborgarna, demokratin och samhället i stort.

Vi medborgare övervakas alltmer och får en alltmer uppgiven känsla när det gäller möjligheten att påverka. Alla tre får lida när sådant som handel med information och massövervakningsresultat sker mellan stater, offentlighetsprincipen får stryk och ett täcke av sekretess kan tillåtas när makthavarna så anser. De som sitter i Riksdag och Regering borde i första hand lyssna till vad den viktigaste lobbyisten av alla (deras egen arbetsgivare, medborgaren) säger. Det är inte så särskilt smickrande att vi snart har ett land med makthavare och undersåtar, där de senare minsann ska veta sin plats. I maktens korridorer beslutas ju om sådant som är viktigt och som vi sannolikt inte själva förstår. En sak är säker: INGEN ”tjänar på att debatten lägger sig”.

Det måste till förändring här. Stay tuned.

Andra intressanta bloggar om: , , , , , ,

Från Knuff

Smågodis

Creeper
MediaCreeper

Twingly BlogRank
Politik bloggar

Reggad på Commo.se
Hämta Firefox!
Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign
Temperaturen i Härnösand är just nu enligt temperatur.nu.