Skadar Piratpartiet kampen för ett fritt samhälle?

Det är tveklöst så att Rick Falkvinge har gjort ett rejält klavertramp följt av en pudel. Upphovet till det hela var att Falkvinge utan omsvep, i en intervju i Dagens Eko, bekräftade att Piratpartiet vill legalisera innehav av barnpornografiskt material. Att detta inte är en vinkling från medias håll är solklart. Om detta vittnar den fullständiga intervjun som Sveriges Radio nu har lagt ut på sin hemsida. Väldigt snabbt var man dock ute med en dementi på Piratpartiets hemsida.

Denna dementi har sedan följts upp hos Sveriges Radio, och där ställs frågan inledningsvis till Falkvinge huruvida han har ändrat åsikt sedan den första intervjun. I näste steg så menar han att han i själva verket uttryckt sig klumpigt. Detta följs sedan upp med att det inte fanns något missförstånd samt att ”vi” har ändrat uppfattning. Det visar sig också att ”vi” i själva verket är Falkvinge själv. Dementin har även nått ut i vissa andra medier, inkl. SvT. Frågan är nu bara vad detta kommer att kosta PP.

Jag gillar verkligen piraterna, och jag tycker att de har gjort otroligt mycket nytta för att värna bl.a. den personliga integriteten. I detta fall, och mycket nära valdagen, så har det emellertid gått helt åt skogen. Rent PR-mässigt så är detta ett väldigt stort misstag, och jag tvivlar på att dementin klarar av att reparera skadan. Detta oavsett hur många gånger man upprepar mantrat att de etablerade partierna är rädda för PP. Det är nämligen inte de etablerade partierna som väljer sina representanter i Riksdagen. Det gör väljarna.

Rent instinktivt så vill jag inte slå på PP, eftersom jag delar uppfattning med dom i ett stort antal principfrågor. Tyvärr så har det nu skapats ett problem. Om detta skulle skapa en situation som innebär att Piratpartiet inte kommer in i Riksdagen, och om vi andra som slåss inom de etablerade partierna inte får nödvändigt stöd för att ta oss in i Riksdagen så har vi ett problem. Det skulle nämligen innebära att PP har orsakat att Riksdagen blir tämligen tom på folk som bryr sig om den personliga integriteten. Det vore direkt förödande.

Jag företräder Centerpartiet, men med en tydlig bismak av ”pirat”. Det innebär att jag politiskt hör hemma hos Centerpartiet, men att jag har ett antal principfrågor som jag aldrig kommer att vika ifrån om jag får förtroendet att driva de frågorna.

Jag vill till Riksdagen för att göra ett jobb, inte en karriär.

[tags]politik, samhälle, integritet, barnpornografi, övervakning, lagstiftning, centerpartiet, västernorrland, riksdagen, val2010, val 2010, valet 2010, piratpartiet[/tags]

Schulman = solsting i skuggan

Än en gång har Alex Schulman (samhällsdebattör???) försökt sig på att gnistra till och få mer ljus på sig själv. Denna gång genom att försöka sig på att framhäva sig själv och ”gammelmedia” på bloggosfärens bekostnad. Detta gör han i en debattartikel i Dagens Nyheter.

Vi bloggare ska förvisso ha ett ganska stort mått av självinsikt och inse att bloggosfären har en viss påverkan, men att denna påverkan i första hand gör sig gällande i en begränsad krets. Det kan däremot bli en rejäl rusch och en betydligt större påverkan när bloggar samverkar med ”gammelmedia”. I samband med olika intervjuer och i samtal med journalister så kan man lugnt konstatera att det är kombinationen fristående bloggar/gammelmedia som gemensamt kan driva samhällsdebatten.

Schulman inser tydligen inte det, utan han drar sin egen slutsats. Dels så generaliserar han grovt i sin artikel, och dels så baserar han vissa slutsatser på sådant som verkligen visar på hans egen okunskap om bloggosfären. Han menar bl.a. att bloggarna inte kan sätta agendan för de traditionella medierna, vilket bl.a. grundas på slutsatsen om att de mest lästa bloggarna enligt Bloggportalen ju i huvudsak är tonåriga tjejer som bloggar om mode. För det första så har alltså Schulman inte ens hittat till den bloggosfär som han säger sig skriva om. Kan någon ge karln en riktig karta? Kanske räcker det med att peka ut riktningen till Farmor Gun (ett lysande exempel på en påverkande bloggare som dessutom fullständigt ställer Alex slutsatser på skam) för att få karln att inse att han saknar perspektiv fullständigt.

Enligt Schulmans artikel finns det ca 60 000 aktiva bloggar i Sverige, vilket han anser vara ett marginellt antal. Utan övriga jämförelser, men med anledning av Schulmans tramsaktiga jämförelse med antalet glutenallergiker i Sverige så kan vi kanske jämföra 60 000 aktiva bloggar med 18 000 journalister.

Schulman avslutar sin artikel med meningen:

”I rädsla för att stöta sig säger ingen sanningen – att den svenska bloggosfären både är rakt igenom ointressant och fullständigt betydelselös.”

Här kommer min sanning som jag inte är rädd för att yttra, vare sig jag stöter mig med någon eller ej.

Bloggosfären är inte ens tillnärmelsevis lika ointressant och betydelselös som Alex Schulman.

Schulman har i alla fall lyckats än en gång med att skapa lite ”buzz” kring sin egen person, och det var ju sannolikt hans syfte med artikeln.

[tags]bloggosfären, alex schulman, media, debattartikel, politik, samhälle, internet[/tags]

Idag, nationens sorgedag.

Ett par veckor efter den svenska nationaldagen infaller tyvärr en svensk sorgedag. Den 18/6 markerar nämligen årsdagen för något av det mest tråkiga som Sverige har gått igenom. Den 18/6 2008 är det datum då den svenska riksdagen röstade ja till att ge staten möjlighet att både massavlyssna och åsiktsregistrera svenskar. Den 18/6 2008 röstades FRA-lagen igenom i Sveriges riksdag. Då inleddes även (vilket jag skrev om förra sommaren) en omritning av det svenska politiska landskapet. Resultatet blev att Piratpartiet kom in i Europaparlamentet. Till Piratpartiet så vill jag säga, tack för att ni finns men det är tråkigt att ni behövs.

Idag skriver Göteborgs-Posten om att FRA-striden fortfarande är ett öppet sår. Jag intervjuades häromdagen inför denna artikel. Tyvärr så har ett sakfel halkat igenom i själva artikeln. CenterUppropet.se har aldrig stått bakom kompromissen som presenterades i höstas och som man nu sviker. FRA-lagen är och förblir absolut fel. Ingen stat är så oförvitlig så att man kan räkna med någon form av integritetssäkerhet när det gäller lagar som denna. De svenska FRA-lagarna stadgar ju dessutom i praktiken att den säkerheten inte finns. En stat är inte sårbar för angrepp från den egna befolkningen på samma vis som ett företag är sårbart för angrepp från sina kunder. Detta är en av anledningarna till att hela detta spektakel är så otroligt fel.

[tags]politik, samhälle, centerpartiet, regeringen, riksdagen, alliansen, centeruppropet, integritet, fra-lagen, avlyssning[/tags]

Debattartikel inför stämman.

Samma dag som Centerpartiets partistämma börjar så har jag en debattartikel ute i vår lokala tidning, Allehanda. Så snart jag har möjlighet så ska jag lägga in en länk direkt till artikeln, men den ser ut som följer:

– – – – – – –

Centerpartiet – liberaler även i praktiken!

Inför förra riksdagsvalet talade jag stolt för Centerpartiet och det faktum att vi ville värna den personliga integriteten. Det var självklart att värna demokrati och den frihetliga tradition som vi länge haft i Sverige.

Många tror att FRA-lagar, IPRED-lagar och domen mot Pirate Bay handlar om fildelande ungdomar, men det är fel. Det berör vanligt folk på fler plan än man kan tro.

Med partiprogrammet, öppenhetsmanifestet och stämmobeslut i bagaget borde Centerpartiet ha agerat starkt i dessa frågor. Så blev det inte. På punkt efter punkt togs beslut i motsatt riktning. Utan att gå in på alla de lagar som stiftades 2008 och som hade inverkan på den personliga integriteten (över 20 st. enl. Datainspektionen) kan jag peka på FRA-lagen och IPRED-lagen. Den förstnämnda antogs med ett antal förändringar som ska träda i kraft hösten 2009. Detta trots att Centerpartiets stämmobeslut sade att lagen INTE skulle antas. Förklaringen som gavs var dels att det var för vårt eget bästa och dels för att skydda oss mot bland annat terrorister. En annan förklaring var att vi kompromissade för att visa oss regeringsdugliga.

IPRED-lagen antogs, trots att Centerpartiet var för fildelning för privat bruk. Förklaringen från partiledningen var att partiet ju hade stoppat den del av lagförslaget som innebar att fildelare inte kunde stängas av från internet. Just detta jobbar man intensivt för att driva igenom i EU just nu. Det finns krafter som säger att detta ska kunna ske utan domstolsbeslut och utan möjlighet att överklaga.

Vi har inte fått ett stärkt grundlagsskydd för den personliga integriteten. Vi har inte fått till stånd principen om att en konsekvensbeskrivning ska föregå beslut som kan kränka den personliga integriteten. Vi har inte heller fått igenom integritetsmärkning av produkter och tjänster. Alla dessa punkter står än idag på partiets hemsida.

Torsdag den 7:e maj inleds Centerpartiets partistämma. Jag kommer att vara där som ombud för att driva integritetsfrågorna samt för att stå för min motion om interndemokratin inom Centerpartiet. Båda dessa frågor är ytterst viktiga. Den ena för att vi måste visa att vi faktiskt har ett program och den andra för att försöka se till så att vi följer det programmet.

I ett folkrörelseparti som Centerpartiet finns det självklart mängder av kloka och principfasta människor. Men med ett bra partiprogram som inte följs kommer vi att stå oss slätt vid nästa val, det vore bedrövligt. Vi måste visa att vi kan och vill driva vår egen politik inom ramen för alliansen. Klarar vi inte av detta så är vi blott och bart en stödtrupp. Som stödtrupp vinner man ytterst sällan egna strider. Den här striden gäller mer än fildelning. Striden gäller vår rätt till ett privatliv, utan inblandning av vare sig stat eller multinationella företag. Ska partiet snarast betraktas som en stödtrupp är det frågan om inte någon måste ta sitt fulla ansvar för den utvecklingen.

Erik Hultin
Centerpartiet Härnösand

– – – – – – –

[tags]politik, samhälle, integritet, upphovsrätt, övervakning, centerpartiet[/tags]

Musik- och filmbranschen lever i skymningszonen

Det är så mycket spektakel kring upphovsrättsliga frågor, The Pirate Bay och allt annat som berör liknande frågor så att man kan bli fullständigt matt. Företrädare för upphovsrättsindustrin studsar runt i media på ett sätt som mest av allt påminner om agerandet från överspelande byidioter från förr i tiden.

Studsandet yttrar sig i påståenden, slutsatser och yttranden som är helt makalösa. Frågan är om man inte tar varenda liten ynklig tes helt okritiskt som en absolut sanning och sedan lägger man all kraft bakom för att blåsa upp den ena bluffballongen efter den andra. Det man egentligen snarast borde göra vore att stilla sig och analysera det hela. Spektaklet är i sig ganska bra, eftersom man ju nu bit för bit avslöjar sig själva för omvärlden.

Vi har sett hur domaren i The Pirate Bay-målet i allt väsentligt kan bedömas som jävig. Någon annan bedömning kan inte vara aktuell. Eftersom man så ofta talar om fildelning som en ungdomsfråga så måste man ju även ställa sig frågan hur ungdomar isåfall ska få någon form av känsla för rättssamhället när en domare/rådman på detta sätt är jävig. Detta skulle kunna vara inledningen till ett krig mellan ungdomsgenerationen och rättsväsendet. Här måste lagstiftaren tänka om och agera mycket snabbt, och nu handlar det inte om att stifta ännu fler vansinniga lagar till gagn enbart för en döende industri.

Vi har sett hur man från upphovsrättsindustrin redan talar om att både det ena och det andra är brottsligt, trots att domen i fallet med TPB ännu inte har vunnit laga kraft. Vi har sett hur advokaten Peter Danowski (ombud i det första IPRED-fallet) har gett sig ut på så tunn is i sitt agerande som advokat så att en anmälan har inlämnats mot honom för brott mot god advokatsed, samt att han i media har anklagat internetoperatörer som inte lagrar uppgifter om ipnummer för att bryta mot lagen och vara illojala. Det senare, trots att Lagen om elektronisk kommunikation faktiskt föreskriver att operatörerna inte FÅR lagra dessa uppgifter.

Käckast av allt när det gäller enögdhet är nog Antipiratbyråns Henrik Pontén som i SvD med hög stämma nästan utropar upphovsrättsindustrin till segrare. Enligt Pontén så har nämligen fildelningen minskat stadigt och de lagliga tjänsterna har tydligen ökat lika stadigt. Fint att man kan utläsa en sådan sak efter mindre än en månad, eller hur. En annan sak som inte framkommer är vad Pontén grundar sina påståenden på. Om det nu däremot är så att det Pontén säger är sant så kan vi sannolikt anta att upphovsrättsindustrin och dess företrädare nu är nöjda. Är det någon som tror att det kommer att hålla i sig? Inte undertecknad i alla fall.

I SvD kan vi läsa:

– Alla led, Scenen, förmedlarna och fildelarna, har blivit försiktigare, säger Pontén.

Här har troligen hr Pontén rätt. Ju mer man jagar desto bättre kommer alla bli på att gömma sig. När sedan bättre tekniker tas fram för att göra det allt svårare att spåra vem som har gjort vad på internet så kommer dessa tekniker givetvis att landa även i knät på t.ex. pedofiler. Detta i sin tur innebär att dessa också kommer att bli allt svårare för myndigheterna att spåra. Man kan lugnt säga att upphovsrättsindustrin i denna aspekt gynnar pedofiler, även om det är att spetsa till saken en smula. Logiken i resonemanget finns dock där.

Upphovsrättsindustrin har under hela 1900-talet varit den mest bakåtsträvande industrin av alla, och de har mycket, mycket sällan lyckats vinna någon central seger. När man sedan har förlorat så har man tvingats ta till sig ny teknik, och sedan har man skapat sig en affär av det hela. På stenkakornas tid så ville man förbjuda dessa, eftersom dessa skulle leda till at ingen ville se konserter längre. Idag slåss man istället för att få fortsätta sälja stenkakornas efterträdare, cd-skivorna. Med videons intåg togs i sedvanlig ordning en ny strid MOT tekniken. Man försökte i sig på att förbjuda först videon som koncept och sedan gav man sig på de bästa videoteknikerna. Man lyckades nästan med detta upptåg, men till slut gick hut hem. Som ett resultat av detta tog man till sig tekniken och omvandlade videoförsäljningen till en gigantisk intäkt.

Så har det pågått löpande under alla år, och den gemensamma nämnaren har hela tiden varit teknikfientlighet. Tyvärr så har man idag lyckats bearbeta lagstiftarna på ett sätt så att dessa nu nästan tror att upphovsrättsindustrins sanningar är absoluta. På köpet ryker den personliga integriteten, rättssäkerheten och en trave andra mindre detaljer. Det är i hogsta grad dags för våra politiska företrädare att sluta upp med att monotont mässa upphovsrättsindustrins mantran. Det blir inte mer sant bara för att det upprepas nog många gånger, och det blir inte heller mer sant för att det stiftas lagar som inleder ett krig mot medborgarna.

Från bandet Bob Hund, som torde vara tämligen välbekanta för de allra flesta får vi se en sällsynt klarsynthet som också visar på hur äkta kreatörer borde reagera. Bob Hund är inte riktigt min typ av musik, men jag får nästan lust att köpa något som de tjänar pengar på bara p.g.a. att de så sympatiskt beskriver sin inställning till det hela när de får frågan ”Så jag antar att ni inte är fildelningsmotståndare?:

– Nej, men det är en komplicerad fråga. Att dela med sig är alltid bra. Fildelning är ett faktum, hur som helst, och det är upp till artisten att hitta lösningar på inkomstproblemet, tycker jag. Det är verkligen inget enkelt problem, fast jag är övertygad om att vi som artister och musiker mår bättre av att musiken sprids på internet än att folk måste stå och rota i någon obskyr skivback för att hitta en speciell musikers låtar.

Hos Michael Gajditza så hittar jag följande gamla godsak som jag helt hade missat sen tidigare. Den är bara så otroligt symptomatisk för hur dessa branscher fungerar, har fungerat och (sannolikt) kommer att fungera. Märkligt nog så är detta inslag inte något aprilskämt.

Vi behöver få se hur de etablerade partierna till slut inser bedrägeriet och sätter ner foten och stoppar alla dessa attacker på den personliga integriteten samt backar i sådant som frågan om förlängd upphovsrätt. Detta har nämligen inte ett smack med kreatörer (låtskrivare, kompositörer, målare, författare, filmmakare o.s.v.) att göra. Det handlar enbart om en industri som vid det här laget har getts alldeles för mycket juridiskt utrymme. Ska vi dra en parallell mellan bilbranschen och upphovsrättsindustrin så kanske det vore på sin plats att utrusta t.ex. SAAB med en laglig möjlighet att kontrollera alla bilar för fortkörning samt att de även ska kunna välja att enbart bötfälla de som kör för fort i andra bilar än de av märket SAAB. Då har vi både någon form av civilrättslig polis på plats, och detta skapar såklart en tydligt argument för att köpa just en SAAB.

[tags]upphovsrätt, fildelning, antipiratbyrån, politik, lagstiftning, samhälle, integritet, rättssäkerhet, the pirate bay[/tags]