Demonstration mot Stockholmsprogrammet

I den strida flod av integritetskränkande lagstiftningar vi har fått se de senaste åren så är det ibland svårt att särskilja det ena från det andra. En sådan sak är det s.k. Stockholmsprogrammet (inte så smickrande för Sverige) som bl.a. innebär följande:

  • Ett utökat samarbete mellan EU och USA ”in the field of freedom, security and justice”.
  • Nationella anti-terroristcenter i alla EU-stater, som skall rapportera in till Bryssel.
  • Alla EU-stater skall dela sin underrättelseinformation med alla andra medlemsländer.
  • Mer, och mer effektiv, ”data-mining”.
  • Realtidstillgång till uppgifter om till exempel medborgarnas resor, bankaffärer, mobilpositioner, internetanvändning samt till fingeravtryck och porträtt.
  • Effektiviserad övervakning genom aktiv insamling av enskilda medborgares elektroniska fotspår.
  • EU-standardisering av övervakning.
  • EU-harmonisering för att undanröja legala hinder för övervakning och avlyssning.
  • Analys på EU-nivå av material från medlemsstaternas övervakning och massavlyssning.
  • En utökad EU-byråkrati för övervakning, avlyssning och analys, kallad SitCen.

Det finns all anledning att återkomma kring Stockholmsprogrammet. Till att börja med så ställer (för första gången) CenterUppropet.se upp som medarrangör av en demonstration/manifestation. Manifestationens syfte är att lyfta integritet och demokrati i förhandlingarna om Stockholmsprogrammet, och det känns ytterst angeläget.

Utöver att ställa upp som medarrangör så kommer Oscar Fredriksson att tala för CenterUppropet’s räkning. Jag önskar att jag hade haft möjlighet att närvara, men tyvärr. Det bör dock kunna bli en intressant tillställning.

Utöver Oscar Fredriksson så är följande talare klara:
Mattias Bjärnemalm (Piratpartiet)
Amanda Brihed (Nätverket Svart Måndag, Liberati, Folkpartiet)
Jens Odsvall (Nätverket Svart Måndag)
Erik Laakso (Sossar mot Storebror)
fler kommer sannolikt att meddelas inom kort…

Arrangörer är:
Nätverket Svart Måndag
Piratpartiet
Liberala Nätverket för Integritet
Sossar mot Storebror
Liberati
Centeruppropet.se

Deltagande organisationer:
Nätverket Svart Måndag
Piratpartiet
Ung Pirat
Grön Ungdom
Miljöpartiet
Liberalt Nätverk för Integritet
Liberati
Sossar mot Storebror
Centeruppropet.se

Förhoppningsvis kan vi få se fler organisationer ansluta sig, även om tiden är kort. Tid och plats för det hela:
Datum: den 15 juli 2009
Tid: 17:00 – 20:00
Plats: Humlegården
Stad: Stockholm

Några andra som bloggat:
NSM
Bloggen Bent
HAX
Erik Laakso
Karl Sigfrid

[tags]politik, samhälle, integritet, demonstration, centeruppropet, eu[/tags]

Hur fan tänker jag egentligen?

Många centerpartister har fått nog, vilket också har synts på olika bloggar. Jag förstår dom, och kan även i viss mån sympatisera med besluten. Det har uttryckts önskemål om att vi kritiker ska stanna kvar i partiet, och även det kan jag förstå. Skulle alla kritiker lämna skutan så skulle partiet plötsligt stå helt och hållet utan ens det minsta hopp om att återvinna något förtroende i integritets- och öppenhetsfrågor. Här måste man ställa sig frågan (som kritiker) vad man vill uppnå. Vill man helt slita sönder och förminska ett parti så är det en sak, men om man hellre vill omvandla ett parti till något positivt så leder det till en annan slutsats.

De senaste dagarna har jag själv utkämpat en rejäl intern strid med mig själv, och nu vill jag förklara hur det blir i fortsättningen för min del.

Under partistämman i Örebro fick jag uppleva något som kanske kan tyckas vara märkligt. Jag fick skaka hand med och fick en hel del ryggdunkningar samt tack för att jag har valt att slåss i dessa frågor. Det är kul och inspirerande på otroligt många sätt. Från många andra håll (fler än kanske folk förstår) så har jag istället fått ta en enorm mängd skit för att jag inte har lämnat partiet, och jag har i vissa fall blivit hårt ifrågasatt trovärdighetsmässigt. Det har varit väldigt tungt, och det blir möjligen inte lättare i fortsättningen.

Jag har nämligen slutgiltigt bestämt mig för att fortsätta i in strävan att styra upp center-bussen ur det dyiga integritetsdiket. Det kan inte förnekas att vi faktiskt fick ett tämligen stort stöd för yrkandet att riva upp FRA-lagen, och endast ev. högre makter vet hur det hade gått om vi hade fått en fullfjädrad debatt i frågan. Som det blev nu så kan man tyvärr inte se det som annat än att ett demokratiskt underskott visade upp sin allra fulaste nuna. I många andra frågor kunde man se ett lämmeltåg av ombud som stegade upp på podiet för att bedyra att man höll med/inte höll med föregående talare. Detta tillförde tyvärr inte debatten någonting alls. Än värre är att stämmans beslut i FRA-frågan faktiskt är en allianskompromiss. Hur man nu på ett partis stämma kan komma fram till att man tycker på så sätt som man tidigare har kompromissat om. Det är inte en åsikt, utan det är möjligen en bekräftelse. Ska då stämman i fortsättningen i efterhand fungera som ett ratificerande organ så blir hela partiet extremt toppstyrt och, faktiskt, utan egen vilja.

Eftersom jag fick såpass många uppmuntrande ord och eftersom vi fick såpass stort stöd för yrkandet och (kanske i synnerhet) eftersom jag ser så otroligt många starkt lysande stjärnor hos CUF så tror jag att det går att förändra partiet i en positiv riktning. Till alla CUF:are vill jag rikta rådet att inte förblindas av en egen politisk karriär. Fortsätt för jisse namn att vara sådär underbart ”spretiga” och viljestarka som ni har visat att ni kan vara. Ideologiskt så har ni en mycket bättre justerad kompass än både vårt parti och alla andra partier.

Jag blir alltså kvar som en svidande tagg därbak på de som ev. tror att man kan få ett liberalt centerparti att helt ge upp alla ambitioner på att värna den personliga integriteten. Jag blir kvar för att verka för att få bort övervakningssamhället, för att försöka reformera upphovsrätten i en vettig riktning, jag blir kvar för att stoppa införandet (via EU:s kringelikrokar) av mjukvarupatent, jag blir kvar för att försöka värna demokratiska, frihetliga och liberala värderingar och framförallt så blir jag kvar för att försöka få partiet att leva upp till de vackra fraser om integritet som just idag ekar tomma och ihåliga. Så är det.

Uppdatering
Lite länkar som jag ursprungligen tänkt ha i texten (och någon till):

Replikväxling mellan bloggar….
Staffan Danielsson 1
Hanna Wagenius 1
Staffan Danielsson 2
Hanna Wagenius 2

Avhopp….
Björn Pedersen
Mikael Elmlund
Sophia Blomqvist

Grubblande….
Martin Olsvenne

Sammanfattande…. och grubblande….
Markus ”LAKE” Berglund

Vänliga ord….
Hanna Wagenius

[tags]integritet, politik, samhälle, centerpartiet, fra-lagen, fra, ipred, upphovsrätt[/tags]

Debattartikel inför stämman.

Samma dag som Centerpartiets partistämma börjar så har jag en debattartikel ute i vår lokala tidning, Allehanda. Så snart jag har möjlighet så ska jag lägga in en länk direkt till artikeln, men den ser ut som följer:

– – – – – – –

Centerpartiet – liberaler även i praktiken!

Inför förra riksdagsvalet talade jag stolt för Centerpartiet och det faktum att vi ville värna den personliga integriteten. Det var självklart att värna demokrati och den frihetliga tradition som vi länge haft i Sverige.

Många tror att FRA-lagar, IPRED-lagar och domen mot Pirate Bay handlar om fildelande ungdomar, men det är fel. Det berör vanligt folk på fler plan än man kan tro.

Med partiprogrammet, öppenhetsmanifestet och stämmobeslut i bagaget borde Centerpartiet ha agerat starkt i dessa frågor. Så blev det inte. På punkt efter punkt togs beslut i motsatt riktning. Utan att gå in på alla de lagar som stiftades 2008 och som hade inverkan på den personliga integriteten (över 20 st. enl. Datainspektionen) kan jag peka på FRA-lagen och IPRED-lagen. Den förstnämnda antogs med ett antal förändringar som ska träda i kraft hösten 2009. Detta trots att Centerpartiets stämmobeslut sade att lagen INTE skulle antas. Förklaringen som gavs var dels att det var för vårt eget bästa och dels för att skydda oss mot bland annat terrorister. En annan förklaring var att vi kompromissade för att visa oss regeringsdugliga.

IPRED-lagen antogs, trots att Centerpartiet var för fildelning för privat bruk. Förklaringen från partiledningen var att partiet ju hade stoppat den del av lagförslaget som innebar att fildelare inte kunde stängas av från internet. Just detta jobbar man intensivt för att driva igenom i EU just nu. Det finns krafter som säger att detta ska kunna ske utan domstolsbeslut och utan möjlighet att överklaga.

Vi har inte fått ett stärkt grundlagsskydd för den personliga integriteten. Vi har inte fått till stånd principen om att en konsekvensbeskrivning ska föregå beslut som kan kränka den personliga integriteten. Vi har inte heller fått igenom integritetsmärkning av produkter och tjänster. Alla dessa punkter står än idag på partiets hemsida.

Torsdag den 7:e maj inleds Centerpartiets partistämma. Jag kommer att vara där som ombud för att driva integritetsfrågorna samt för att stå för min motion om interndemokratin inom Centerpartiet. Båda dessa frågor är ytterst viktiga. Den ena för att vi måste visa att vi faktiskt har ett program och den andra för att försöka se till så att vi följer det programmet.

I ett folkrörelseparti som Centerpartiet finns det självklart mängder av kloka och principfasta människor. Men med ett bra partiprogram som inte följs kommer vi att stå oss slätt vid nästa val, det vore bedrövligt. Vi måste visa att vi kan och vill driva vår egen politik inom ramen för alliansen. Klarar vi inte av detta så är vi blott och bart en stödtrupp. Som stödtrupp vinner man ytterst sällan egna strider. Den här striden gäller mer än fildelning. Striden gäller vår rätt till ett privatliv, utan inblandning av vare sig stat eller multinationella företag. Ska partiet snarast betraktas som en stödtrupp är det frågan om inte någon måste ta sitt fulla ansvar för den utvecklingen.

Erik Hultin
Centerpartiet Härnösand

– – – – – – –

[tags]politik, samhälle, integritet, upphovsrätt, övervakning, centerpartiet[/tags]