”Anställ folk, jävla företagare!!!”

Ja, nu är det inte jag som säger detta. Det handlar givetvis om den totalt hänsynslösa näringslivspolitiken som stundar om de rödgröna skulle vinna i valet. Det känns helt och hållet overkligt att man i valrörelsen går ut med ett program som innebär att man vill straffa företag som anställer vikarier med 5% extra arbetsavgift på dessa vikarier.

Är målbilden för de rödgröna att företagen ska gå med minimal arbetsstyrka där var och en ska slita så mycket som möjligt. För de rödgröna har väl ändå inte tänkt lagstifta om att man dessutom MÅSTE ta in vikarier? Isåfall så kan man ju enligt liknande princip helt enkelt lagstifta bort arbetslöshet. Ta en linjal och en miniräknare samt ålägg företagen att anställa varenda kotte som är arbetslös. Enklast är väl egentligen att förstatliga alla företag så kan ju den märkligaste politikerkonstellationen av alla styra till fullo. Då behöver man inte ta hänsyn till hur saker och ting fungerar, utan man kan ju då skylla ev. kvarvarande arbetslöshet på kapitalister och den amerikanska imperialismen istället. Sambandet mellan företag som mår bra och jobb är visst helt osynligt för den rödgröna röran.

Det är makalöst hur företagarfientliga de rödgröna har blivit numera, men det kan ju också förklara varför opinionssiffrorna ser ut som de gör. Vi får väl vara tacksamma så länge de rödgröna lägger all kraft på både spel på egen planhalva och dessutom har självmålet som sitt mål.

[tags]politik, samhälle, val2010, val 2010, rödgrönt, socialdemokraterna, vänsterpartiet, miljöpartiet, riksdagen, företagande, jobb, arbetslöshet[/tags]

Ask vill VERKLIGEN se dig

Så var det omedelbart dags att ansluta till gårdagens bloggpost kring det övervakningssamhälle som successivt skapas.

Justitieminister Beatrice Ask har nu meddelat att hon vill komplettera övervakningen med kameror, kameror, kameror, kameror. Detta trots att resultaten från England visar att den önskade effekten av kamerorna mer eller mindre uteblir. Även BRÅ (Brottsförebyggande Rådet) har i en forskningsrapport konstaterat att övervakningskameror inte alls ger den effekt man trott, och dessutom så har de konstaterat att det är ett tämligen dyrt sätt för att få en ringa effekt. Fler poliser ute på gatorna och bättre gatubelysning ger ett bättre resultat, och det utan att övervakningsdiskussionen ens behöver tas.

  • Problem #1 – Ask menar att butiksägare ska få sätta upp kameror helt och hållet som de vill, så länge de bara anmäler det i efterhand. Detta kommer garanterat att leda till ”vilda västern” där man ju snabbt som attan kan anmäla en installation vid ett läge där man har blivit påkommen med tassarna i syltburken. Variationer på temat ”tassarna i syltburken” lämnar jag till dig, käre läsare. Huruvida kontroller ska ske i form av t.ex. särskilda ”kameraspanare” hos Polisen framgår inte, men om någon kontroll alls ska ske så krävs det sannolikt att vi skaffar sådana poliser istället för poliser som lägger tid och kraft på att lösa brott.
  • Problem #2 – Ask vill centralisera tillståndsgivningen. Detta är ju synnerligen praktiskt, eftersom allt då med viss elegans landar beslutsmässigt nära lagstiftaren. Ett framtida och potentiellt hot mot ett fritt samhälle? Ja, vad tycker du själv?
  • Problem #3 – Ask menar att kommuner ska få det mycket lättare att övervaka det Ask kallar för ”hot spots”. Detta är alltså ställen där Ask menar att ” behovet anses stort”. Ask glömmer dock bort att berätta vem som ska ”anse” detta. Enligt en rapport från BRÅ så kan en förebyggande effekt i första hand uppstå när det gäller planerade brott, och alltså inte när det gäller t.ex. våldsbrott, brott under påverkan av sprit el. droger.
  • Problem #3 – Ask anser att Polisen ska få lägga ut bilder på sin hemsida för att få hjälp med att lösa brott. Här menar hon att det ju inte är värre än att programmet Efterlyst publicerar dessa bilder. Ask glömmer dock bort att det faktiskt är en viss skillnad mellan medierna TV och internet. Efterlyst kan kanske anses vara ett fenomen i stil med USA:s ”Most wanted”-lista, och det hon nu talar om är att lägga ut bilder på bred front på en hemsida. Problemen kring detta spektakel är många. Hur gör man med oskyldiga som visas upp i sammanhanget? Hur blir det om man lägger ut en bild på det man gissar kan vara en brottsling, när det i själva verket kanske är ett vittne som inte kommit fram ännu? Kanske ett bra verktyg för brottslingar att jaga livet ur ev. vittnen?

Det måste banne mig få vara nog med denna övervakningshysteri nu. Det GÅR INTE att automatisera polisens arbete på detta vis utan att allt går käpprätt åt skogen. Tilliten till att tekniken ska kunna lösa allt är direkt skrämmande. Varje dag i veckan, och året om så föredrar jag den riktiga trygghet som fler poliser och bättre belysning på gator och torg ger.

Elias Giertz sätter också fingret på en mycket, mycket viktig del i sammanhanget. Det måste till att man verkligen jobbar förebyggande med t.ex. problemen med våldsbrott.

[tags]politik, samhälle, hultin, riksdagen, val 2010, riksdagsval, datalagring, integritet, övervakning, erik hultin, kameraövervakning, internet, centerpartiet[/tags]

Nästa steg – kameror i hemmen (sluta hånle!)

Vissa artiklar vet man inte riktigt hur man ska förhålla sig till. Är de på riktigt, eller är det ett stort skämt? På ett ställa läste jag en kommentar som gick ut på att tabloidpressen kunde användas för att testa radikala idéer. Blir motreaktionen för stor så slopas idéerna.

En osannolik, men möjligen sann, artikel råkade jag hitta nyss. Enligt denna så ska 20.000 hem bebodda av ”problemfamiljer” nu utrustas med övervakningskameror som ska vara i drift dygnet runt. Dessa familjer ska enligt samma artikel även regelbundet besökas av privata säkerhetsvakter. Sådant som ska övervakas är att barnen går till skolan, går till sängs i tid samt att de får ordentliga måltider. Ljushuvudena i England anser att detta ska vara värt de 4-5 miljarder svenska kronor som man beräknar att det ska kosta. Om barnens miljö är så tveksam så att detta kan motiveras så måste man ifrågasätta om inte samhället borde omhänderta barnen istället.

Hittills har folk skrattat åt en när man har tagit upp exempel liknande detta samt att det skulle kunna vara en tänkbar vidare utveckling av ett samhälle som bitvis monterar ner frihet och rätten till en personlig sfär. Nu börjar det på att smälla kring öronen med alternativ som detta. Kommentar från någon som tidigare skrattade?

[caption id="attachment_525" align="aligncenter" width="303" caption="Snart i ett hem nära dig?"]Snart i ett hem nära dig?[/caption]

Det är väl nu bara att invänta vem/vilket parti som väljer att lyfta ett liknande förslag i Sverige. Det kan inte slås bort som osannolikt, eftersom vi redan nu i praktiken har lagstadgat att det är lagligt för staten att göra det som IB inte fick göra för ett antal år sen. Det är snarast en tidsfråga innan något något välmenande, svenskt ljushuvud kläcker denna tanke.

[tags]integritet, övervakning, kameraövervakning, politik, samhälle[/tags]

Saker EU inte borde göra #1

Det finns många saker som EU definitivt inte borde ägna sig åt. Jag kommer alldeles säkert att kunna hitta fler sådana saker, så därför får detta inlägg vara del ett i en ev. följetong.

Det är inte roligt om man har sålt smöret och tappat pengarna. Inte roligt och dessutom hemskt oturligt. När det gäller EU så har man i huvudsak otur när man tänker.

Det är nämligen så att Eu roar sig med att gödsla med skattepengar genom att fram till slutet av februari nästa år stödköpa smör och skummjölkspulver för ca 280 miljoner kronor. För dessa 280 miljoner kronor får man 31 000 ton smör och 50 000 ton skummjölkspulver. Vad ska man då göra med allt detta smör och skummjölkspulver? Det ska läggas på lager……

Varför ägnar man sig då åt sådant som detta? Det handlar om att undvika matbrist i Europa och det får effekten att priserna givetvis drivs uppåt. Det leder också till en överproduktion som alltså subventioneras statligt/överstatligt. Råder det hungersnöd i Europa resp. har det ens inträffat något sådant någonstans i Europa de senaste 10, 20 eller 30 åren?

EU borde väl finnas till gagn för marknadsekonomin snarare än att stå för en knasig variant av planekonomi. Så fel man kan ha. Sverige motsätter sig detta, men tvingas ändå leva med det.

E24.se

[tags]politik, samhälle, jordbruk, eu, tokerier[/tags]

Överger Folkpartiet liberalismen?

På vår egen partistämma fördes ett förslag fram som innebär att föräldraförsäkringen skulle bli tredelad. Detta innebär att mamman skulle vara hemma en tredjedel av tiden, pappan en tredjedel av tiden och familjen skulle alldeles själva få bestämma hur de vill ha det en tredjedel av tiden. Förslaget avslogs, tack och lov.

Nu lyfter Folkpartiet fram klåfingrighet framför liberalism i politiken. Birgitta Ohlsson (ordförande i Liberala kvinnor) vill nu i jämställdhetens namn börja detaljstyra folks liv genom att föra fram samma föslag som Centerpartiet nobbade. Birgitta Ohlsson identifierar också i artikeln klart och tydligt sin fiende/motståndare när hon säger:

”Politik är som ett maratonlopp, man måste vara mer uthållig än sina motståndare.”

Därmed så förklara Birgitta Ohlsson i praktiken krig mot samtliga barnfamiljer. Hon ska baske mig visa att hon är uthålligare, för hon vet ju bättre hur barnfamiljerna vill styra sin tid än vad de gör själva. Om nu Birgitta Ohlsson för ett endaste ögonblick reflekterade över att alla familjer redan idag har all rätt i världen att fördela sin tid på detta sätt så skulle hon kanske inse att hon inte behöver lagstifta om det hela.

Jag är stort kritisk till initiativ av denna typ, men det innebär ingalunda att jag är emot jämställdhet mellan kvinnor och män. Det här är dock alldeles fel väg. Vi ska inte ha några statliga pekpinnar i våra privata liv. Så är det bara och om inte Folkpartiet förstår detta så skulle jag vilja föreslå att de tar bort tillägget ”Liberalerna” ur sitt namn.

Ett argument som jag hört när det gäller denna fråga var att det ju betalas av allas våra skattepengar. Se där, ännu ett grymt dåligt argument. Om sådana saker som dessa ska styras av att skattepengarna är ”mina” (eller ”dina”) så har vi ett tungt problem. Isåfall så antar jag att pensionärers tid ska detaljstyras så att de knypplar en viss del av dagen, så att de sjunger allsång en viss del av dagen o.s.v.

Uppmuntra gärna på ett eller annat sätt så att fördelningen av föräldrapenningen blir rätt, men låt för tusan bli att lagstifta om det.

[tags]politik, samhälle, folkpartiet, familjepoliitik, jämställdhet, klåfingrighet, birgitta ohlsson[/tags]