Privatliv till salu!

Trots våra skrik och rop på hur fel och illa det kunde bli när det gällde den massavlyssning av medborgarna som FRA fick i samband med FRA-lagens införande så får vi nu finna oss i att stå inför kalla fakta. Det blev sannolikt precis så illa som vi varnade för (eller värre).

WikiLeaks har avslöjat ett fulspel av sällan skådat slag där ”makten” i Sverige har överlämnat nycklarna till våra liv till främmande makt. Att USA har drivit på för att få igenom sin agenda är inte så konstigt, och det har vi vetat eller anat hela tiden. Att det däremot skulle vara i så hög grad tror jag däremot är nytt för medborgarna.

Det som lämnar en mycket märklig eftersmak i munnen är att våra svenska politiker nu försöker hålla sig rena genom att hänvisa endera till att man inte haft information alternativt att man i princip försöker obetydligförklara innehållet i telegram från amerikanska beskickningar. Fyndigast av allt är nog förklaringen som går ut på att diplomaterna skrivit så för att de ju har lön för att göra sitt jobb och att de gärna vill se bra ut gentemot sin uppdragsgivare. Stopp ett ögonblick nu. Det innebär ju att man anklagar endera ambassadpersonalen, diplomaterna, amerikanska regeringen eller t.o.m. svenska departements tjänstemän för att ljuga.

Olika mer eller mindre vedervärdiga planer och aktioner (inklusive mordhot) har förekommit för att få stopp på informationsflödet via Wikileaks. Jag hoppas innerligt att det inte kommer att visa sig att Sverige bidragit till att Assange blir puréad av ett amerikanskt rättsväsende i någon märklig form av iver över att deras skitiga byk tvättas offentligt. Vare sig Assange eller Wikileaks har gjort något fel. De försvarar med (möjlig) risk för eget liv det fria ordet. Trots detta så försöker man med alla medel tysta Wikileaks, vilket i sin tur tvingar t.ex. den amerikanska staten att offentligt demonstrera vilka enorma demokratiproblem som finns i landet. Demokrati och frihet handlar INTE om att det ska vara tyst på gator och torg efter en viss tid, även om det kan ge sken av lugn, trygghet och harmoni. Intrycket är dock fel.

Med stor sannolikhet så är många av de integritetskränkande nya lagarna i praktiken beställningsjobb från USA, och detta gäller inte minst FRA. Datainspektionen har granskat FRA och gett FRA tummen upp, trots att man även kommit med invändningar och påpekanden om att spaning även skett mot svensk trafik. En invändning är att det:

finns en relativt hög sannolikhet för att de personer som kommunicerar i de signalbärare som FRA bedriver inhämtning mot, kommer att få uppgifter om sin kommunikation sparad hos FRA.

Man har även påpekat att rutiner saknats vad gäller förstörningspliktig information samt att den underrättelseskyldighet som finns i lagen inte har använts av FRA, på grund av sekretess. Utifrån detta så ifrågasätter Datainspektionen värdet av den skyldigheten.

Som om det nu inte räcker med detta. En anonym person anställd hos FRA har nu vänt sig till Signalspaningskommittén och påtalat:

  1. att det inte görs någon fullständig granskning av information som utbyts mellan FRA och underrättelseorgan i andra länder.
  2. att FRA ständigt och i stor omfattning utväxlar underrättelseuppgifter med andra länder, i synnerhet USA.
  3. att FRA, när man spanar på uppdrag av sina internationella ”partners” använder deras sökbegrepp och ayy informationen lämnas vidare utan fullständig kontroll.
  4. att även bred innehållsinhämtning förekommer.

Siun, Statens inspektion för underrättelseverksamheten, har enligt en skrivelse till Riksdagen via Regeringen hittills inte hittat några oegentligheter i insamlandet av data. Detta beror enligt tipsaren på att någon granskning av byteshandeln med data inte förekommit. Självklart så hittar man inte några oegentligheter om man inte söker efter dessa.

Vi håller på att få en helt ny form av klasskamp i både Sverige, Europa och världen. De som har lyckats tillskansa sig (demokratiskt eller ej) makten står emot oss medborgare. Det har gått så långt så att man i sin maktfullkomlighet börjat sålla vilken information vi medborgare ska få ta del av.

Det gör verkligen extremt ont i själen att de två liberala partierna i regeringen har bidragit till skapandet av denna situation. Det går uppenbart inte att friskriva något annat parti heller, med tanke på t.ex. Datalagrinsdirektivet och annat. Partimonstrena har tydligen tagit på sig en egen roll där man står klart över medborgarna och väljarna.

Ditt privatliv är i själva verket även statens egendom och den egendomen kan staten fritt förfoga över. Nu kan man ju undra hur många svenska liv detta räddar….

[tags]politik, samhälle, integritet, fildelning, övervakning, internet, FRA, wikileaks, upphovsrätt[/tags]

Värre än IB-affären

Sedan undertecknad, via bl.a. CenterUppropet.se, började slåss mot den numera stadgade FRA-lagen (eg. FRA-lagarna) så har flera argument återkommit. Ett sådant är att insamlade data aldrig kommer att kunna hållas under lås och bom. Ett annat är att oförvitliga statstjänstemän inte finns, lika lite som att hela befolkningen skulle vara oförvitliga.

Under den fight som jag, och många andra, bedrev så möttes men av några typiska reaktioner. Motargumentation som går ut på att man inte har något att frukta så länge man har rent mjöl i påsen var tämligen skrämmande, eftersom det ju går ut på att vi alla egentligen potentiellt sett är skyldiga till något fuffens. FRA-lagarna var ju så bra att ha då de ju skulle reglera ett annars oreglerat område var ett annat argument. Olika typer av instanser som skulle vara ”domstolsliknande”, skulle värna oss alla. Givetvis fanns det ett rejält skrämselskrammel i form av att man pekade ut risk för terrordåd och vår allmänna säkerhet som anledning till varför det skulle behövas ett redskap för staten att massövervaka oss medborgare, vare sig vi var misstänkta för något eller ej.

Sakta men säkert så flyter dock sanningar upp till ytan via WikiLeaks, och dessa måste faktiskt tas som sanningar. Varför skulle någon sitta och fabricera ihop hundratusentals dokument, och varifrån skulle resurserna till detta komma? Bemötandet av dessa liknar dock i väldigt många stycken det bemötande som vi FRA-kritiker fick från regeringens företrädare. Enligt försvarsminister Sten Tolgfors så skulle alla då tjäna på att debatten lade sig. Idag när alltfler tunga uppgifter kryper fram kring hur insamlad data om svenskar friskt och frejdigt kan skickas till främmande makt samt att det visar sig att företrädare för olika departement har suttit och resonerat kring hur man skulle kunna lösa problem i skymundan så att dessa inte når vare sig medborgarna eller riksdagen så uppträder ett nytt mönster.

Det är ett mönster som går ut på att man bagatelliserar alt. att man säger sig vara ovetande. Andra kommentarer har gått ut på att man ju inte kan ta ansvar för skvaller mellan amerikanska ambassaden och Washington. Var beredd på att undanflykterna och bortförklaringarna kommer att stå som spön i backen den närmaste tiden. Här går vare sig sossar eller allianspolitiker fria.

Via FRA-lagarna legaliserades något som faktiskt i omfattning kan överglänsa IB. Inte nog med detta, man har även skrivit lagarna så att all information man gräver upp fritt kan få lämnas till främmande makt. Nu kommer givetvis paniska skrik om att reglera internet än hårdare att höras allt oftare, trots att det inte är internet som är boven här. Bovarna är sannolikt de som skriker högst om reglering.

Dessa frågor är tämligen komplexa, och det kräver mer än ett litet engagemang för att förstå vidden av det hela. Frågan är nu bara hur länge det dröjer innan den svenska befolkningen, till slut, vaknar och inser att det faktiskt inte är vi själva som styr. Det sitter i detta ögonblick en amerikansk örn vid spakarna, och syftet med den fjärrstyrningen är uteslutande att värna USA och dess egna intressen. På samma vis så har den amerikanska musik- och filmindustrin i koalition med den amerikanska regeringen spökskrivit förslaget till ny upphovsrättlagstiftning i Spanien.

Anspelningar på att WikiLeaks skulle vara terrorister och insinuationer om att Assange borde lönnmördas visar på att ”makten” fullständigt har förlorat greppet. Hur var det nu med argument i stil med att man ingenting har att frukta om man bara har rent mjöl i påsen? Med tanke på omfattningen gällande cyberattacker mot WikiLeaks så kan vi väl också konstatera att ”makten” anser att man själv kan stå över lagen när det gäller att skydda sin egen mjölpåse. Osmakligt.

Vad var det nu vi stackars medborgare skulle skyddas ifrån???

Se gärna Dokument inifrån om detta.

[tags]politik, samhälle, integritet, fildelning, övervakning, internet, FRA, wikileaks, upphovsrätt[/tags]

Tycker om dig, Lena Ek

Till min stora glädje så ser jag att Centerpartiets Lena Ek har röstat NEJ till samtliga tre resolutioner grundade på Gallorapporten. Denna rapport är riktigt illa då den bl.a. vill göra internetleverantören ansvarig för legaliteten i trafiken. Den blandar även samma begrepp som fildelning, varumärkesintrång och intellektuell egendom.

Jag tar mig friheten att citera Lena när hon skriver detta, som så tydligt visar vad det handlar om:

Genom att avskaffa mere counduit utvidgas internetleverantörernas roll till att också vara övervakare. Ingen annanstans i samhället är det budbäraren som har ansvaret för innehållet. Det finns heller ingen annan plats där vi instruerar våra medborgare att INTE bryta mot lagen varje gång de använder sig av en tjänst. Tänk till exempel om vi skulle ha obligatorisk information vid frimärksförsäljning om att det är förbjudet att skicka brev med mjältbrandsbakterier.

Lena visar sig med detta än en gång vara en person som verkligen tar frågor som dessa på största allvar.

Märkligt nog så har däremot tydligen Miljöpartiets Isabella Lövin valt att rösta för rapporten. Om detta stämmer så måste vi nog konstatera att Miljöpartiet har seglat med falsk flagg i dessa frågor. Man är ju å andra sidan lierade med sossarna som drivit fram datalagringsdirektivet i EU. Frågan är då var MP egentligen kommer att stå och hur de avser att agera i fortsättningen. Det är lätt att vara kategorisk i opposition. Se nu inte denna bloggpost som något försvar för Centerpartiets agerande i integritetsfrågor. Där har det i kompromissernas namn gått riktigt, riktigt illa. Lena Ek är däremot en klar ljuspunkt i tillvaron. Tack för det!

Ord om detta från Henrik Alexandersson

[tags]politik, samhälle, integritet, fildelning, övervakning, internet, gallo, EU, centerpartiet, miljöpartiet, upphovsrätt[/tags]

Centerpartistiska integritetsvänner

Inom Centerpartiet finns ett mycket stort antal människor som verkligen bryr sig om frihetliga värderingar och den rätt till personlig integritet som borde vara helt självklar.

Det finns också ett stort antal riksdagskandidater som utan tvekan vill ta strid för dessa frågor. Egentligen så borde det vara självklart för alla i ett liberalt parti att ta denna fight, men tyvärr så har dessa frågor tagit stryk i ett allmänt kompromissande. Vi har inte råd med mer av den varan. Uppmaningen är att man ska kryssa någon av de kandidater som står listade på CenterUppropet.se om man vill lyfta frågor som dessa. Frågan är vilket som är mest sannolikt, att en av dessa kandidater kommer in i riksdagen eller att Piratpartiet gör det. Även om jag anser att PP har gjort ett bra jobb, och även att de faktiskt behövs så tror jag faktiskt mer på det förstnämnda alternativet. Som en liten parentes kanske man kan nämna att det skulle bli många, många integritetsvänner i riksdagen om alla piratpartister skulle välja att ta en center-valsedel och kryssa en integritetsvän. Möjligen så skulle det t.o.m. leda till att andelen personvalskryssade integritetsvänner skulle bli enormt stort. Ingen av de listade är idag riksdagskandidater, varför ingen av dom kan hållas ansvariga för t.ex. FRA-debaklet. Man skulle kunna se det som att Piratpartiet skulle ”kapa” Centerpartiet genom att göra detta till sin strategi. Frågan är nu bara vilket som är viktigast för piratpartister i hela landet. Att PP kommer in i riksdagen (med risk för att detta slår slint helt) eller att man får in folk som verkligen bryr sig om dessa frågor. Prestige eller saklig politik, alltså.

Känner du att ditt namn saknas, så går det bra att meddela dig till mig via mail eller via kontaktformuläret. Det går självklart att göra detsamma även på CenterUppropet.se.

Magnus Persson har gjort ett storartat jobb med att sammanställa denna lista.

[tags]politik, samhälle, riksdagen, val 2010, val2010, centerpartiet, integritet, övervakning, demokrati, frihet[/tags]

Fildelningsrazzia med snygg timing

Sådär ja. En razzia på flera håll i Sverige i jakten på folk och servrar som tillhör ”scenen” pågår just nu. Man ska för det första ha klart för sig att scenen inte drivs av kommersiella intressen, utan att det handlar om ära och framgång vad gäller att vara snabb ut med releaser.

Partierna i Alliansen har under denna mandatperiod stiftat vissa lagar som inte är så särskilt lyckade (OBS! Mild underdrift) när det gäller övervakning, och upphovsrättsbrott. Det är väl ett säkert kort att påstå att den typen av lagstiftning har använts i detta fall.

Vid en av dessa razzior så knackade man på dörren till webbhotellet PRQ, som även inhyser WikiLeaks servrar, och där begärde man enbart att få veta innehavare av två olika ip-nummer. Hämtas den typen av data helt enkelt in via razzior. Bör det då inte föregås av ett föreläggande om att lämna ut sådana uppgifter? Nu var PRQ ganska vakna och kunde meddela att man inte lagrar sådana uppgifter. Tack och lov så verkar det inte som om man har haft WikiLeaks som måltavla. Det hade isåfall varit att likställa med fackeljonglering i ammunitionsdurken på det politiska fartyget.

Låt oss nu bara hoppas att det i själva verket handlar om upphovsrättsbrott av den grövre sorten samt att denna bedrivits i kommersiellt syfte. Om inte så är det troligen precis så som Mary har noterat, d.v.s. att det nog kunde fungera som en garant för att bl.a. en stor mängd förstagångsväljare här fick anledning att rösta på Piratpartiet.

Vi i Centerpartiet tillsammans med övriga allianspartier har i stort sett lagt krokben på oss själva när det har gällt att gå upphovsrättsindustrierna samt övervakningsfanatikerna till mötes. Därmed inte sagt att det skulle ha varit ett endast skvatt skillnad om de rödgröna hade styrt under denna period. Problematiskt är det dock när det gäller inriktningen på svensk politik i alla andra avseenden.

Nu finns det krafter inom de flesta partier som heligt har svurit på att motverka denna typ av lagar om de väljs in i Riksdagen om knappa två veckor. Undertecknad är en av dessa.

Jag vill till Riksdagen för att göra ett jobb, inte en karriär.

[tags]integritet, övervakning, internet, fildelning, prq, wikileaks, val 2010, val2010, politik, samhälle, riksdagen, centerpartiet, upphovsrätt, piratpartiet[/tags]