Politik och integritet i köksmixern = FRA-shake

Idag har Centerpartiet presenterat en rapport där förslaget om att tillsätta en upphovsrättskommission. Utam att ha grävt ner mig i rapporten så väcks några funderingar.

För det första så gläds jag över några stapplande steg i rätt riktning, trots att det i sak inte handlar om några steg. Snarare så handlar det om en intention att kanske ta några steg där vi ändå måste få hjälp att gå av våra allianskollegor.

För det andra så släpps rapporten mycket lägligt med tanke på vad Vänsterpartiet just har meddelat angående sin inställning till fildelning.

För det tredje så kan man fundera över det lägliga i att släppa rapporten just nu med tanke på att pirater och integritetsförsvarare har mycket gemensamt (jag vet att terminologin kanske inte är helt klockren). Kanske är de rent av i många avseenden samma personer. Handlar detta om ett köttben som kastas för att få tyst på vargarna/hundarna?

För det fjärde så skulle jag vilja sätt en liten aning fokus på principen i FRA-förslaget angående ”utländska intressen”. Finns det en möjlighet att film- och musikbranschen skulle kunna inrymmas i dessa ”utländska intressen”? Jag kan livligt tänka mig att RIAA, MPAA, APB et al med otyglad förtjusning skulle kunna tänka sig att tillhandahålla vissa sökbegrepp. Av förståeliga skäl så hyser jag oro över vissa moderaters förberedelse till ändamålsglidning gällande FRA-lagen.

För det femte (egentligen nr 4a med hänvisning till texten under ”För det fjärde…”) så rimmar såväl den oron som FRA-förslaget mycket illa med rapporten ”Liberal frihetsanalys” som ligger ute på Framtidsdialogen. Jag saxar in en text från inledningen av ”Liberal frihetsanalys” här nedan tillsammans med frågan om hur det fungerar ihop med FRA-förslaget?

Centerpartiet vill:
– Sätta ett politiskt pris på den individuella friheten
– Införa en liberal frihetsanalys i vårt politiska arbete.
För varje nytt politiskt förslag ställer vi oss frågorna:
Är det ett liberalt förslag, dvs.:
o Ökar det människors frihet och egenmakt?
o Innebär det att individens kontroll över sin vardag och sina villkor stärks?
o Minskar det samtidigt statens och det offentligas makt över individen?

Lirar ovanstående ihop med FRA-förslaget och passar det ihop med partimedlemmarnas uttalade vilja att rösta ja den 17/6? Svaret på frågan är givetvis nej i bägge fallen.

Den centerpartistiska riksdagsgruppen måste i fråga om FRA-förslaget ta ställning till om man vill orsaka ett litet mått av splittring i alliansen, eller om man hellre väljer splittring i det egna partiet med de påföljder som det senare oundvikligen kommer att ge vid nästa val. Är verkligen FRA-förslaget av så central karaktär i alliansen så att alliansen inte tål splittring i frågan så måste man utan bedövning ställa sig frågan varför den är det. Vem vill ha denna kontroll och varför? Nu, om någonsin, så är det dags för det liberala Centerpartiet att stå upp för medborgarna och sina väljare. När förslaget har klubbats så är det försent.

Länkar:
Rapporten om upphovsrätt finns på framtidsdialogen.se

Bloggen Bent skriver bra om klyftan som just nu tyvärr verkar öppnas mellan partiet och riksdagsgruppen.

Johan Folin sätter fingret på bl.a. Regeringformens andra kapitel

Magnus Andersson (CUF) skriver bra om hur minskad integritet hotar demokratin

Samlad info om förslaget finns på StoppaFRA-lagen.nu

En komplett lista över bloggare och inlägg som protesterar skulle bli alltför lång. Några länkar finns dock nedan i slumpmässig ordning och helt utan aspiration på att vara komplett: Mina Moderata Karameller, Rick Falkvinge, Anna Troberg, WitchBitch, Christian Engström, Opassande, Frihet, Fildelning och Feminism, Josh (Enligt Min Humla), Erik Laakso, Oscar Swartz

Andra bloggar om: , ,, , , , , , , ,,

Länk till intressant.se

Din skrivare kan ladda hem film olagligt!

Den fantastiska cirkusen kring hur den s.k. underhållningsindustrin jagar pirater tar sig sakta men säkert raka spåret in i dråplighetszonen. Hittills så har vi sett hur både döda människor, hemlösa och folk som inte ens har ägt en dator har anklagats för att sprida upphovsrättsligt skyddat material via s.k. fildelning. Allt detta har varit nog så pinsamt och det har dessutom fungerat som en utmärkt indikator på hur seriös hela denna industri egentligen är.

Den allra senaste delen i denna underhållande dokusåpa är nästan ännu mer pinsam. Man anklagar nämligen just nu tre nätverksanslutna laserskrivare vid University Of Washington för att ha laddat ner illegala kopior av både Iron Man och den senaste Indiana Jones. Den påföljande undersökningen avslöjade både att underhållningsindustrins hitmen enbart jagade ipnummer och att man inte i egentlig mening brydde sig om att kolla vad som laddades ner. Hur blir det då med bevisbördan? Maffiametoderna är följdaktligen fullständigt avslöjade. Låt se nu…. var det inte denna industri som så intensivt behöver lagens beskydd och även vissa privatpolisiära tillstånd? Tänkvärt!

Huruvida de tre skrivarna tyckte att filmerna var sevärda samt om de åt popcorn eller sega råttor till filmen förtäljer tyvärr inte historien. Det hade verkligen varit intressant att veta.

Nyheten hittade jag hos Boing Boing

Andra bloggar om: , , , , , ,

Länk till intressant.se