Kim Lundin är vilse i pannkakan

Ganska road läser jag att socialdemokraten Kim Lundin från Sollefteå anser att det är bevisat att ”piraterna” har respekt för IPRED-lagen. Detta tycker han är bra. Jag måste citera Kim här:

Oavsett vad, är det är en vinst för lagen, rättssamhället och vårt samhälle i övrigt att även de som benäms ”pirater” följer lagen när den är tillkommen.

Kim Lundin lutar sig tungt i sitt resonemang mot graferna från Netnod som visar bl.a. att trafiken dalade rejält mellan kl 22.00 och 02.00. Efter detta så påpekar han att man kan se samma sak i hela grafen mellan 14:00 den 31 mars och 14:00 den 1 april.

Tyvärr, för Kim, så har han inte läst hela meddelandet från TT angående denna ”nyhet”. Där kan man nämligen läsa att man från Netnod vill påpeka att graferna endast visar på trafiken hos dom och att detta ingalunda gäller som någon sanning för all internettrafik i Sverige. Enligt rapporter från The Pirate Bay så har man haft en mindre nedgång i samband med att IPRED-lagen trädde i kraft. Det handlar dock endast om några få procent.

Det riktigt, riktigt komiska uppstår dock när Kim inser att han är fel ute. Då väljer han att inte slå back i maskin, utan han väljer att hävda att han har rätt i sin slutsats. På annat sätt kan man inte tolka hans val att spärra kommenteringsmöjligheten i just detta enstaka inlägg. Mer klädsamt hade kanske varit att istället komplettera sitt inlägg med en notis om att man kan ha otur när man tänker, eller något liknande.

Undrar om Kim agerar på liknande sätt i andra frågor.

[tags]upphovsrätt, internet, ipred, lagstiftning, socialdemokraterna, sollefteå, politik, samhälle, fildelning, pirater[/tags]

Vår skola är bra.

I olika medier har vi kunnat läsa om hur hårt drabbad skolan är, massuppsägningar av lärare o.s.v. Efter valet 2006 då vi fick ett ”maktskifte” i Härnösand så föll det på vårt ansvar att bl.a. ta tag i en skola som år efter år gått med budgetunderskott. Mängder med lokaler och ett vikande elevunderlag tvingade fram drastiska åtgärder.

Under det första halvåret efter valet så handlade nästan varje centerpartistiskt möte i Härnösand om skolan och vilka alternativa lösningar som kunde finnas. Jag var en av de som varmt förordade att vi skulle ta tjuren vid hornen och kapa väldigt tufft. Detta skulle vi då göra snarast för att sedan kunna ägna resten av mandatperioden åt att skapa bästa möjliga skola. Just när det gäller skolnämnden så utsågs centerpartisterna Ingrid Flodin och Jan Norberg till ordförande resp. 1:e vice ordförande. Med tanke på den förväntat tuffa perioden så var det lätt att inse att Centerpartiet skulle få bära hundhuvudet utåt sett om inte förändringarna blev till det bästa. Här kan man endera bli livrädd och försöka springa och gömma sig eller så kan man ta några bestämda steg framåt för att visa att man är redo att axla detta ansvar.

Ingrid och Jan (samt Centerpartiet i Härnösand) gjorde det senare och det har givetvis också getts kritik i stora mängder under tiden. Den kritiken har emellertid nu börjat tystna och vi kan idag se hur vi istället börjar bygga upp en mycket bra skola i Härnösand.

Äpple till skolnämnden

Vad gjorde vi då? Kanske inte så enkelt, men bl.a. så stängde vi kommunens största skola för att bevara skolor som ligger närmare befolkningen. Vad tyckte folk om detta? Jo, de ansåg att vi gjorde allt bara för att spara pengar inför kommande skattesänkningar. Hur blev det då? Jo, under omställningsåret lämnade endast 67 procent av eleverna grundskolan med godkända betyg i alla ämnen. Är vi nöjda och glada med detta? Nej, absolut inte. Vi kan däremot med råge förstå att detta i hög grad kan komma sig av en rejäl rockad med eleverna för att skapa en mer ändamålsenlig skola. Har vi ägnat oss åt enorma uppsägningar av lärare? Nix, inte det inte.

Vad gör vi nu för att förbättra skolan i Härnösand? Anpassningen av lokalerna har gett oss möjlighet att föra över nästan fem miljoner kronor från lokalkostnader till undervisning och elevhälsa. Vi har gjort en kursändring som har lett till kuratorer i varje rektorsområde, att skolsköterskeorganisationen har utökats, att specialpedagoger nu finns inom varje område, att psykologtjänster är under tillsättning och att medel äntligen finns för utvecklande av modersmålsundervisningen. Arbetsmiljön för lärare och elever förbättras successivt. Satsningar görs på utveckling och utbildning i närapå alla led inom den kommunala skolan. Allt för att vi ska få en skola som på bästa sätt kan möta och ta hand om eleverna.

En enda fråga kvarstår nu. Har vi försämrat eller förbättrat skolan i Härnösand? Min bestämda uppfattning är naturligtvis att den är förbättrad, men att vi inte nått målet riktigt ännu. Vi har däremot skapat förutsättningarna för just detta. Vi utvecklar skolan när de flesta andra kommuner tvingas skära och kapa i sina verksamheter. Det är bra.

[tags]politik, samhälle, skola, utbildning, västernorrland, härnösand[/tags]

Norrlands framtid

Emil Källström och Jonas Rask Samuelsson har via sina bloggar ställt frågan till mig och flera andra bloggande norrländska centerpartister angående vad problemet är med Norrland resp. hur Norrlands framtid kan och ska se ut. En som redan har skrivit om detta är Hanna Wagenius, och jag är väldigt böjd att hålla med henne.

Vi norrlänningar har emellanåt alldeles för lätt att belägga oss själva med någon form av offermentalitet där det mesta i vår tillvaro cirkulerar kring hur just våra förutsättningar reser särskilda problem för utveckling. Vi har särskilda förutsättningar, så långt är det riktigt. Men att dessa skulle innebära problem behöver inte alls innebära problem. Det vi behöver göra är att bli bättre på att ta till oss av de möjligheter som just våra förutsättningar innebär.

I den moderna värld som vi alla lever i så är det i huvudsak gammalt tänk som skapar en problemsits för oss. Problemet då är att vi tvingas leva med högre transportkostnader än andra landsändar. Detta är dock inte sant när det gäller vissa typer av tjänster. Ska vi transportera bilmotorer och andra tyngre industriprodukter så är det förvisso sant, men där upphör just den sanningen att gälla. För vanlig postorderverksamhet har vi exakt samma möjligheter som övriga landet. Vad gäller branscher som är kopplade till internet och telefoni så är vi exakt jämbördiga med andra landsändar, och faktiskt kanske t.o.m. bättre skickade för just sådan verksamhet. På grund av högre levnadsomkostnader i storstäderna så kostar en person i lön mer i Stockholm än t.ex. i Härnösand. Trots detta så kan personen i Härnösand (med lägre lön) sannolikt ha en högre levnadsstandard än personen i Stockholm. Vi har dessutom fördelen av att kunna leva med naturen precis runt vår egen knut.

Det senare är en annan sak som vi har till vår enorma fördel. Var i Europa kan man idag finna sådana enorma naturområden som dessutom i princip är tillgängliga för alla att njuta av. Här handlar det i sak om att paketera dessa upplevelser och sälja dessa till sörlänningar och européer. Just detta är vi nästintill helt unika med att kunna erbjuda.

Det vi absolut måste sluta upp med är att tycka synd om oss själva och ropa på att staten måste hjälpa oss. Med den typen av inställning så blir det nämligen inget annat än en självuppfyllande profetia.

Tankesätt som går ut på att vi inte kan konkurrera för att….. ser man i både stort och smått. Vi har butiken i Härnösand som tycker att de inte kan konkurrera med de stora butikerna i Birsta och liknande variationer. Detta är givetvis helt fel. Den lokala butiken har, och kommer alltid att ha, en framtid. D.v.s. om ägaren/chefen/innehavaren tänker på lösningar istället för problem. Jag, som kund, kan alldeles säkert betala lite mer för att kunna gå in i en butik för att på plats kunna rådgöra med en kunnig person om vilken/vilka produkter jag egentligen behöver. Den hjälpern ges sällan i superstora butiker som jag dessutom måste ta kostnaden för att åka till och från. Om det nu är 7-8 mil tur och retur från Härnösand till Birsta så handlar det om en kostnad i bensin på ca 100:-, och dessutom så går det åt nästan en timme i restid. Hade inte den timmen kunnat användas bättre och har inte det i sig ett värde? Sammantaget så är det snarast så att butiker som INTE finns på plats är belagda med ett handikapp. Så bör det vara, åtminstone om vi börjar med att se möjligheter/lösningar snarare än omöjligheter/problem.

Det vi behöver är en god norrländsk infrastruktur, och dessutom så hade det sannolikt hjälpt oss en hel del med en norrländsk region som kunde koppla mer övergripande grepp på vissa nödvändiga delar. Vi nosslänningar ska inte slåss mot varandra (som vi gör idag då större städer suger åt sig verksamhet från mindre orter), utan vi ska enat utmana södra Sverige. Om vi bara tänker centerpartistiskt och decentraliserar/federaliserar Sverige så är mycket vunnet.

Ytterligare en som hörsammat denna uppmaning och skrivit om Norrlands framtid är Jonny Lundin.

[tags]norrland, framtid, politik, samhälle, näringsliv, affärsmöjligheter[/tags]