Ledarkrönika

Jag skriver regelbundet ledarkrönikan i Tidningen Nordsverige, och det föll på min lott att skriva 2011 års sista krönika. Denna kom att inleda år 2012. Tidningen finns inte i någon webbupplaga, men här är i alla fall den krönikan.

Kan det förlorade återfås?

Det fanns en gång partier som, i ord och handling, satte individen i centrum. Det fanns partier som verkligen drevs av argument om att staten finns till för individen, och inte tvärtom. Det fanns partier som slogs för rättssäkerhet, integritet och medborgerliga fri- och rättigheter. Problemet är att vi saknar en instans som kan överpröva beslut fattade i Riksdagen. Jag vet att jag nu kommer att generalisera grovt, men undantagen är alltför få för att ha en påverkan.

Nu inleds snart 2012 och fler beslut kommer att fattas i regering och riksdag av trenddrivna, maktorienterade, kollektivistiska, korporativistiska och ideologiskt slappa politiker och partier. Dessa beslut kommer i ett antal delar att gå på tvärs med det som vissa av de ”gamla” partierna stod för.

FRA-lagen infördes och skulle utvärderas. Den utvärderingen kom fram till ett antal kritiska punkter. Man kunde inte separera inhemsk från internationell tele- och internettrafik. Än värre var att den underrättelseskyldighet till enskild som FRA har är så fylld av begränsningar och undantag så att den inte har någon funktion.

Försvarsminister Tolgfors menade i ett tal att FRA-shoppen var stängd för andra instanser än de ursprungliga. Denna shop öppnas nu, trots de uppenbara problemen, även för SÄPO och Rikskrim. Den befarade ändamålsglidningen är i full gång, och det enda som offras är allas vår rätt till en privat sfär. Varför inte passa på att upphäva vår grundlagsskyddade rätt att hålla vår brevkorrespondens privat? Det vore ändå bara ett mindre extra ingrepp i våra privatliv om Regeringskansliet, FRA, Försvaret, SÄPO och Rikskrim har all rätt att öppna och kontrolläsa våra brev. Åtminstone om man ska jämföra volymen brev med all den kommunikation vi idag har via telefon och internet.

Denna krönika medger inte på långa vägar en uppräkning av alla de lagar (svenska och internationella) och direktiv som de närmaste åren kommer att träda i kraft. Organisationen Reportrar utan gränser har meddelat att Sverige alltmer närmar sig en placering på deras ”skamlista” över länder som kontrollerar, övervakar och censurerar innehållet på internet. Vill vi vara där?

Den tiden då individen verkligen stod i centrum är förlorad i många stycken. Tack och lov pågår en kamp för frihet och rättsorienterade värderingar på en annan arena. Tyvärr så är det den arenan som alla dessa lagar hotar. Vem kan utropas till vinnare om lagstiftarna driver igenom alla dessa lagar. Inte är det medborgarna. Så mycket är alldeles säkert.

Erik Hultin (C)

Andra intressanta bloggar om: , , , , , , , , ,

7 Replies to “Ledarkrönika”

 1. Det finns mer detaljer omkring den polisiära signalspaningen på Johan Linanders blogg (15/12, 17/12), men främst då i kommentarerna. Förslaget är hårdsminkat, men med rätt typ av frågor till politikerna är det inga problem att tränga bakom all kosmetika. Påfallande ofta är svaren djupt okunniga, trots all den debatt som varit. Medias lättsinniga och okritiska rapportering om polisens behov av signalspaning är också frapperande.

  Det senaste FRA-förslaget är riktigt, riktigt dåligt genomtänkt, vilket blir övertydligt när Linander trasslar in sig i den ena motsägelsen efter den andra. Ärligt talat verkar han faktiskt inte själv ha satt sig in i alla aspekter av lagförslaget. I stundens hetta passade han också på att leverera detta: ”Jag är en av de som gör allra mest i svensk politik för integriteten. Ni skulle bara veta hur vi från Centerpartiets sida lyfter integriteten i fråga efter fråga. Så jag har gott samvete.”

 2. Visst är det senaste förslaget riktigt illa genomtänkt. Eftersom detsamma gäller de grundläggande FRA-lagarna också så blir det naturligtvis etter värre nu.

  I grunden så är Linander en bra karl, och han gör alldeles säkert en del (självklart svårbedömt hur mycket) för att lyfta integritetsfrågorna. Tyvärr så säger det också en del om hur illa förslagen kan vara från början. Jag har dock själv svårt att se varför man under sådana omständigheter alls ska ställa sig bakom ett mindre dåligt förslag, då det fortfarande är riktigt dåligt.

 3. Så har det då bekräftats. Kontrollorganet Siun har vid flera tillfällen upptäckt att FRA inte följer lagen. Detta gäller både förstöringsskyldigheten och rapporteringen.

  Att FRA-shopen har varit halvöppen för Säpo trots inriktningsförbudet framgår också. FRA har skickat integritetskränkande uppgifter till polisen, utan att myndigheten har kunnat motivera varför. Detta ser dessutom ut som ett misstänkt kringgående av lagen. Regeringen har inriktat FRA inom områden som tydligen rör brottsbekämpande verksamhet.

  http://computersweden.idg.se/2.2683/1.427484
  http://computersweden.idg.se/2.2683/1.427485
  http://www.nyteknik.se/nyheter/it_telekom/allmant/article3389850.ece

 4. Jakob: Ja, jag har sett det, Tyvärr så är jag inte förvånad och det var just sånt som vi varnade för 2008 då FRA-lagen var uppe i Riksdagen. Jag tror att jag har tappat räkningen på alla de gånger jag fått säga ”vad var det jag sa” vid det här laget.

Kommenteringsmöjligheten är avstängd.