Jag har förtidsröstat i EP-valet.

Efter att ha haft långa resonemang med mig själv så har jag förtidsröstat i valet till Europaparlamentsvalet. Det är många olika saker som man måste ta med i beräkningen när man väljer hur man vill rösta. Vilka frågor (klimat, ekonomi, öppenhet/integritet o.s.v.) som man tycker är absolut viktigast. När man väl har gjort den viktningen så måste man se vilket parti och framförallt vilkn kandidat som ligger allra närmast de egna åsikterna. Tyvärr så krävs det nästan att man är väl insatt i politiken för att verkligen kunna få fram dessa besked. Olika tester kan nämligen ge lite olika resultat. Detta i synnerhet om man inte har rett ut sin egen politiska hemvist redan i förväg.

Nå, hur röstade jag då? Hmmmm…… Så länge vi inte röstar via internet så är detta en valhemlighet som endast kan avslöjas om någon hoppar på mig mellan båset och valurnan samt knycker mitt röstkuvert. När staten då bereder sig tillträde till all datakommunikation så kan man naturligtvis med visst lugn konstatera att valhemligheten enbart skyddas av ”nämen vi ska inte titta efter….. vi lovar….”. Inget särskilt starkt skydd, eller hur?

Är det någon som tvivlar på FRA:s förmåga att få fram de uppgifterna? Om de inte klarar av en så enkel sak så kan vi nog lugnt anta att de inte heller kommer att kunna läsa meddelanden som rör yttre hot mot Sverige. För det är väl ingen som tror att trafiken mellan medborgarna och myndigheterna är mer skyddad än andra länders militära trafik?

Alltså…. Spekulera gärna, men det får stanna vid spekulationer. Jag behåller den saken för mig själv… än så länge.

Andra intressanta bloggar om: , , , , ,

Ett svar till “Jag har förtidsröstat i EP-valet.”

Kommenteringsmöjligheten är avstängd.