Hjälper eller stjälper Åkesson regeringen?

Än en gång förvånas jag över att FRA:s generaldirektör Ingvar Åkesson ger sig in i debatten i en fråga som faktiskt inte är politiskt slutförd. Är det verkligen rätt att en hög tjänsteman ägnar sig åt politik? Jag ställer mig tvivlande till detta.

I dagens SvD Brännpunkt skriver Åkesson och försöker vara saklig och bevisa sin sak. Nu går det inte sådär jättebra, trots att han verkligen ser ut att försöka. Dels så befinner sig Åkesson ute på ganska djupt vatten, och dels så har Åkesson tydligen inte förstått att en artikel i stil med denna garanterat kommer att vridas och vändas samt slitas i stycken ute på nätet. Nå, han försöker åtministone kommunicera något nytt. Detta är mer än vad moderaterna med Tolgfors egentligen lyckas åstadkomma. De enda som verkligen fullständigt lyckas framstå som politiska plattfiskar är dock KD som visserligen har röstat för FRA-lagen, men som i efterhand så långt möjligt försöker undvika att alls synas i debatten. Jag tror faktiskt att KD skulle tjäna på att delta i debatten, oavsett i vilken riktning man tr del i den. Att bara ligga och trycka under bottenslammet skapar ett större probem för KD än man tror.

Åter till Åkessons insats. Jag vet att ingressen i debattartiklar i regel inte skrivs av författaren själv, men samtidigt så verkar den i sak vara korrekt. Av den anledningen så väljer jag att citera denna här:

Ingen av de 103 personerna på namnlistan till Datainspektionen har telefonavlyssnats av FRA. Namnen är överskottsinformation vid signalspaning mot utländska kontakter med Sverige.

Spännande tanke med klar bäring på den nuvarande diskussionen. Den uppenbara frågan är då hur det alls kan komma sig att det finns en sådan lista? Har överskottsinformation fått sparas tidigare? Vad är det som säger att den kommer att raderas i framtiden? Framförallt så undrar jag över hur listan alls har kunnat komma ut? Vad säger detta fragment om syfte, respekt inför lagstiftning och informationssäkerhet?

Är det någon som tror att säkerheten kring informationshantering har blivit högre idag än den var tidigare? Sanningen är den att information är så ofattbart mycket mer lättöverkomlig och lätthanterbar nu än vad den någonsing tidigare har varit. Dataintrång har dessutom enormt många myndigheter (i Sverige och utomlands) oavsett resurser råkat ut för.

Vad gäller överskottsinformation och det faktum att i princip all information ska kastas bort (enl. Åkesson) så kan man dels konstatera att FRA då sannolikt blir Sveriges (och kanske Europas) i särklass största och dyraste ”papperskorg”.

Åkesson berör i artikeln även det faktum att FRA under de senaste åren har fått:

…en utförligare reglering av behandlingen av personuppgifter.

Detta framstår som tämligen vagt om man lägger en smula energi på att läsa igenom ”Lag (2007:259) om behandling av personuppgifter i Försvarets radioanstalts försvarsunderrättelse- och utvecklingsverksamhet” Denna lag är rätt fantastisk om man ser dels till vad som sägs vara tillåtet och sedan för in undantagen i ekvationen. Man kan t.ex. läsa följande:

11 § Personuppgifter får inte behandlas enbart på grund av vad som är känt om personens ras eller etniska ursprung, politiska åsikter, religiösa eller filosofiska övertygelse, medlemskap i fackförening, hälsa eller sexualliv.

Det låter väl på sätt och vis bra, men direkt efter ovanstående citat så kan man läsa:

Om uppgifter om en person behandlas på annan grund får de kompletteras med sådana uppgifter som avses i första stycket när det är absolut nödvändigt för syftet med behandlingen.

Man får alltså göra denna behandling om man gör det som en sidogrej till andra typer av uppgifter. Detta förstärks dessutom några rader senare där det står:

Vid sökning får personuppgifter som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening eller som rör hälsa eller sexualliv användas som sökbegrepp endast om det är absolut nödvändigt för syftet med behandlingen.

Det man egentligen inte får göra får man alltså göra om man måste. Enligt en matematisk princip så innebär detta alltså: 1-1-1=-1. Är detta ett skydd och är det någon som känner sig tryggare nu?

Lätt komiskt blir det faktiskt när Åkesson hänvisar till att FRA:s interna regler skulle ha förbättrat integritetsskyddet. Läs den meningen en gång till och tänk igenom vilka regler han syftar på samt vad dessa har för praktisk funktion för medborgarna.

Denna bloggpost är redan nu nog lång, och därför väljer jag att inte bemöta allt som Åkesson skriver. Jag kan bara konstatera att han hakar upp sig på själva termen ”brottsmisstanke”. Om nu termen i sig råkar vara felaktig så kan vi säkert omdefiniera själva termen. Det viktiga är dock att inte alla medborgares göranden via internet ska filtreras. Det finns andra vägar att gå. Det skrammel med hotbilder som finns i artikeln har vi dels kunnat konstatera saknas i hög grad och dels kan vi även konstatera att vi kommer att ha mycket svårt att bemöta vissa av dessa hot p.g.a. nedmonteringen av försvarsmakten.

Andra bloggar om: , , , , , , , , , , , , , ,

Länk till intressant.se

4 Replies to “Hjälper eller stjälper Åkesson regeringen?”

  1. Skulle tro att FRA måste läggas ner och detta mest är dett desperat utspel för att hålla kvar jobbet från Åkersson.

    David Bernvis last blog post..DYK

Kommenteringsmöjligheten är avstängd.