Frågor till sakkunniga?

Inför den kommande FRA-hearingen så kommer vi att vika undan lite tid på slutet av paneldebatten där åhörarna kommer att kunna ställa frågor direkt till panelen av sakkunniga. Exakt hur det kommer att gå till ges info om i samband med hearingen, men som jag föreställer mig så ska det ske under ledning av moderatorn.

Anledningen till detta grepp är givetvis att det finns många människor som törstar efter kunskap i de ämnen som är förknippade med frågan. Helt klart så är tiden begränsad för detta, varför det nog är en ganska god tid att både lyssna under själva hearingen (svaret kan ju redan ha getts) samt att försöka hålla sig till någorlunda korta och koncisa frågeställningar.

För mig, som kritker till hela FRA-lagen, så känns det mycket bra att även åhörarna kommer att få komma till tals.

Eftersom jag själv även kommer att sitta i frågepanelen så tar jag fr.o.m. nu emot förslag på frågor som kan ställas till de sakkunniga under själva hearingen. Helt givet är att jag inte kommer att kunna ta upp allt (om det kommer många förslag), eftersom det hela inte är min enmansshow. Jag ska däremot bära med mig frågorna, och om utrymme finns så ska jag gärna försöka lyfta dessa. Rena undantag som jag kommer att göra p.g.a. hearingens natur är frågor som kan betraktas som osakliga alt. som renodlat politiska. Inte så konstigt kan jag tycka eftersom själva hearingen ska vara så saklig som möjligt.

Kolla igenom listan på sakkunniga och fundera igenom det hela samt lägg sedan in frågorna i kommentarsfältet, maila dom till mig eller skicka dom via kontaktformuläret.

Kom nu även ihåg att risken finns att antalet frågor kanske brakar iväg okontrollerat och att ni därför får räkna med att det kommer att sållas. De som har anmält sig som åhörare (jag tror att det finns platser kvar) kan med fördel ha sina egna frågor med till hearingen för att ställa dessa själv. Anmälan görs här.

Den ursprungliga tanken och förhoppningen var att SVT24 skulle direktsända hearingen, men enligt den info som jag har fått så kommer det inte att ske. Anledningen ska vara att man helt enkelt inte fick ställa sin sändarbuss på gatan utanför. SVT24 kommer enligt samma uppgift, såvitt jag har förstått, att eftersända hearingen måndagen den 1/9 istället. Håll koll i TV-tablåerna, alltså.

Andra bloggar om: , , , , , , , , , , , , , , ,

Länk till intressant.se

41 Replies to “Frågor till sakkunniga?”

 1. Jag vet att du ”ratat” denna fråga jag gett dig förut, men upprepar ändå (andra som läser detta, backa upp mig om ni också tycker att detta är viktiga frågor/argument):

  1) vilken nytta har FRA-avlyssning när ”hoten” kan använda ”jag lämnar morsan på centralstation 12.30″=”jag briserar bomben 12.30 på centralstation” (Steganografi)

  2) vilken nytta har FRA-avlyssning efter terrorister/bovar/militär när de krypterar sin kommunikation hårt – ej knäckbart av ens alla datorer i hela världen om de samarbetar i flera år? (grundläggande datorkommunikationskunskap)

  Detta är frågor som attackerar själva nyttan av FRA-lagen – något som biter bättre på ”bomba först och fråga sen”-människor skulle jag tro..

  Olof Bjarnasons last blog post..Min mailkorrespondens med Jan Ericson (m) under juli månad

 2. Har jag ratat dessa frågor??? I såfall så är det helt mitt misstag, och om jag har lämnat detta obesvarat någonstans så ber jag om ursäkt. Det är definitivt två väsentliga frågor som egentligen bara kan besvaras med 1) Ingen och 2) Ingen.

  De två frågorna är typexempel på frågor som jag anser bör ställas, och detta tar jag med mig.

  Erik Hultins last blog post..Frågor till sakkunniga?

 3. Hej Rick!
  Ja, det tror jag alldeles säkert kan finnas tillgängligt. Testa gärna att slå en signal till IVA så kan de nog svara direkt på den saken.

  Såvitt jag vet så kommer SVT24 att filma det hela, men de kunde tyvärr inte direktsända det hela utan det ska visst eftersändas nästa vecka. Jag är dock inte helt säker på den saken.

  Erik Hultins last blog post..Frågor till sakkunniga?

 4. IVA? Det läser jag som Intensivvårdsavdelningen, men jag är säker på att du syftar på något annat. 🙂

  Tänkte sända på två sätt, dels Bambuser (livesändning), och dels inspelning med högre kvalitet som behöver omkodas lite för att läggas ut på webben och TPB, så att det blir några timmars fördröjning.

  Rick Falkvinge (pp)s last blog post..Om bloggväggen

 5. Har precis fått reda på att det är Ingenjörsvetenskapsakademin (412 poäng över trippel-ord-ruta) som åsyftas. Slår dem en signal, men där bör det inte vara några problem. Det vore värre ifall det var i andrakammarsalen, där är vakterna toknitiska.

  Rick Falkvinge (pp)s last blog post..Om bloggväggen

 6. Hahaha…. Nå, Sverige kan allt behöva en hel del intensivvård p.g.a. akut och galopperande integritetsdemens.

  IVA står för Ingenjörsvetenskapsakademin. Allt utspelar sig i Wallenbergsalen där, och du kan nog finna kontaktuppgifter på http://www.iva.se

  Om möjligt så får du gärna tipsa om länk där man kan hitta det hela så snart möjligt. Jag kan tänka mig att det är många som gärna följer det hela.

  Erik Hultins last blog post..Frågor till sakkunniga?

 7. Erik:
  Tack för allt ditt engagemang, men jag ser också en fara mellan oss motståndare..
  Nu ser man lite olika lösningar/alternativ, från fp, från centern,centrum för r, s, mp.Fastna för i h nu inte inte i detaljer om precis HUR man ska lösa/denna lag.Samarbeta, så får detaljerna komma sedan.Utredning el annat. Jag säger som liberal: Det finns inget annat alternativ än att riva upp skiten.

 8. Willy:
  Jag håller helt med dig att vi inte får fastna i prestige-varianter kring detta. Det är en av anledningarna till denna hearing. Tyvärr så ser det ut att vara ganska tunnsått med folkpartister i åhörarskaran. Det är synd, men vi kan inte tvinga dit folk.

  Erik Hultins last blog post..Frågor till sakkunniga?

 9. Frågor till panelen:

  1) Bör inte FRA:s informationsutbyte med andra länder regleras bättre? Här kan väl annars öppnas vägar för långtgående kränkningar av enskilda, och ett ”rundande” av lagen? Andra länder som spanar mot svenskar kan överlämna sådant material till FRA, och FRA kan också exportera svenska sökbegrepp för filtrering i andra länders inhämtning.

  2) Vem bestämmer om t.ex. kontakter mellan en Göteborgsförort och bergen i Pakistan får lämnas till samarbetspartners utomlands? Vilket ansvar tar FRA vid utlämnandet av sådana uppgifter?

  3) SVT har avslöjat att FRA sedan länge inhämtar och lagrar stora mängder trafikdata. De nya FRA-lagarna medger en fortsättning av denna massinhämtning inom ramen för teknik- och metodutvecklingen. Ett av syftena lär vara att skapa s.k. sociogram. Lagen medger också att dessa uppgifter får användas i rapporteringen. Ska man som enskild alltid utgå ifrån att ens trafikuppgifter kan komma att lagras hos FRA för eventuellt framtida bruk?

  4) Om jag kommunicerar två led bort från ett spaningsobjekt, riskerar jag då att få mitt kontaktnät kartlagt av FRA?

 10. En fråga till sakkunniga om nättrafik:

  Finns det någon statistik på hur stor andel av kommunikation mellan svenskar som är tekniskt möjlig att särskilja från övrig trafik genom att bara läsa datapaketens avsändare och destination? Alltså, hur mycket av kommunikationen går direkt från dator till dator och hur mycket går via andra datorer (emailservrar, chatservrar, webforumservrar, bloggservrar osv)?

  Onsdags last blog post..“Om vi låtsas att vi inte förstår kanske de tröttnar till slut…”

 11. Erik,

  För mig som nätverkstekniskt intresserad skulle det vara spännande att få höra vad någon nätoperatör har att säga om det rent praktiska och ekonomiska i det hela.

  Kikar man på ISCPC:s lista över kablar på havets botten så räknar jag till 21 kablar med totalt 862 fibrer, som går ut från Sverige, med en total kapacitet om 100Gb/s. Till det kommer troligen en hel del kablar som går landvägen till Norge och Finland.

  Hur mycket kostar en fibersplitter i inköp och inkoppling? Det går alltså åt 862 stycken bara för undervattenskablarna. Och hur mycket kommer det att kosta att bygga ett extra nätverk från alla samverkanspunkterna till Lovön; ett nätverk som alltså måste klara 100Gb/s?

  Tror någon av operatörerna att detta över huvud taget är tekniskt, men framför allt ekonomiskt, möjligt? Vem skall betala för allt detta (jo, jag vet, det är en naiv fråga… 🙂 )?

 12. Björn:
  En tämligen intressant fråga faktiskt. Enklare uttryck så skulle man kunna ställa frågan hur många ”samverkanspunkter” det är tänkt att bli samt vad dessa verkligen kommer att kosta.

  Precis som du pekar på så är frågan om vem som får betala rätt så naiv. 😉 Oavsett vilken lösning man tar (om något överhuvudtaget ska kopplas in på något vis) så har jag förstått det som att det inte blir staten som betalar just det. Det blir istället vi konsumenter som får täcka upp kostnaden för företagen, och därmed så får staten in ett antal momskronor på att vi betalar det på våra abonnemang istället för via skattsedeln.

  Erik Hultins last blog post..Frågor till sakkunniga?

 13. Idag har det kommit (Ny teknik) fram att FRA redan avlyssnat svenskar i kabel – via utlandet.

  Frågan till panelen är:

  Är det nu inte väldigt angeläget med en sanningskommission, och om det ligger något i påståendena om FRA:s lagbrott, lägga ner FRA, ställa de ansvariga inför en domstol, och sen utveckla ett rättssäkert signalspaningsorgan?

 14. Ett viktigt inlägg just nu är det icke-svar Mark Klambergs fått från FRA angående tolkningen av lagen. Som Audi skriver bland kommentarerna: vad gör man när FRA bryter mot lagen på detta sätt (myndigheter har skyldighet att informera om tolkning av lagen).

  Omformulerat till fråga: Vad anser panelen om det svar Mark Klamberg fått på sin förfrågan om denna bild (visa upp bilden som hans kollega har med sig)? (gärna med icke-svaret och lagparagrafen om myndigheters skyldighet att informera om lagstiftning)

  Länk: http://klamberg.blogspot.com/2008/08/jag-har-ftt-ett-icke-svar-frn-fra.html

  Olof Bjarnasons last blog post..SVT: FRA-reklam i kinesisk TV

 15. Erik,

  FRA publicerar en artikel från FOA-tidningen 1:1999 där det beskrivs vad signalspaning är och vilket syftet är.

  Där finner man en del citatvärda stycken. T ex:

  Signalspaningen kommer i framtiden att ha
  en vital betydelse för rättsvårdande myndig-
  heter, för militären, för alla de underrättelse-
  och säkerhetstjänster som ska möta olika for-
  mer av militära och icke-militära hot.

  Jag kan inte tolka det på annat sätt än att FRA 1999 med tanke på framtida spaning i fiberkabel såg det som sin uppgift att förse brottsbekämpande myndigheter med spaningsresultat. Om det ändrats, blir frågan till panelen:

  Varför tar inte FRA bort länken från sin hemsida eller kompletterar med dementi?

  Om det inte ändrats blir frågan till panelen i stället:

  Hur ser panelen på denna sammanblandning av militär spaning och spaning i brottsbekämpande syfte?

  Vidare, ett till citat från samma källa:

  Fortfarande gäller att underrättelsemäs-
  sigt intressanta aktörer oftast vill dölja
  vissa förhållanden och aktiviteter. Strävan
  att dölja är i själva verket en viktig indika-
  tion på att underrättelser finns att hämta.
  Det kan gälla fullt legitim, självklar militär
  sekretess; vem vill tex publicera data som
  gör det möjligt för en motståndare att för-
  blinda ens egna radarsystem? Strävan att
  dölja eller vilseleda tenderar att öka ju mer
  sinistra avsikter en aktör har ­ det kan gälla
  en stat, en drogkartell eller andra som ho-
  tar grannstater eller egna befolknings-
  grupper, en internationell säkerhetsord-
  ning och, ytterst, det samhälle och de vär-
  den vi vill värna.
  Signalspaningens unika egenskap är att
  den kan avläsa vad en aktör reellt har för sig
  när han tror sig vara skyddad för motpart-
  ens insyn. I den flod av information som
  väller över oss kan det alltså vara vitalt att
  genom signalspaning kunna skåda in i häs-
  tens mun för att avläsa t ex säkerhets-
  hotande aktörers faktiska åtgärder eller
  egna uppfattningar om sin förmåga, sina
  planer och avsikter. Inte minst gäller detta i
  kris- eller spänningslägen då den allmänt
  tillgängliga informationen tryter och
  mängden desinformation ökar.

  Jag reagerar över dels denna formulering:

  ”Strävan
  att dölja är i själva verket en viktig indika-
  tion på att underrättelser finns att hämta.”

  Vad anser panelen om det? Det verkar som om kryptering för att skydda privat kommunikation gör oss till troliga mål för FRAs spaning?

  Dels reagerar jag på uppräkningen av tänkbara aktörer:

  ”det kan gälla en stat, en drogkartell eller andra”

  Frågorna som följer blir:

  Vad tror panelen att FRA letar efter för slags mönster för att identifiera sammanblandning med drogkarteller? Kommer FRA, tror panelen, att läsa våra mail (om än automatiskt) för att hitta dessa mönster?

  Vad tror panelen att FRA menar med ”andra”? Vilka andra?

  //Rikard

 16. Hej igen. Här kommer en fråga till panelen som härrör från en artikel i Fokus 13/6 2008 av Leif Holmkvist:

  Är det möjligt att rekvirera material bakvägen via utlandet enligt modellen i artikeln i fokus:

  Om Säpo vill utreda terrormisstankar och ber om FRA:s hjälp med signalspaning ska denna godkännas av Försvarets underrättelsenämnd, FUN, som får regeringens uppdrag att utöva tillsyn över signalspaningen.

  Men om FUN säger nej kan Säpo ändå få uppgifter bakvägen. Så här kan det gå till: FRA har rätt att inleda egen spaning för att »följa förändringar i signalmiljön« och »utveckla teknik och metodik«. Denna spaning måste motiveras inför FUN. Uppgifterna kan sedan lagras i trafikdatabaser som enligt personuppgiftslagen får sparas i tre år. Ur databaserna kan sociogram över enskildas trafikmönster skapas.

  FRA får rätt att »etablera och upprätthålla samarbete i underrättelsefrågor med andra länder och internationella organisationer«. Detta gäller också resultatet av egna spaningar, vars resultat kan bytas med andra länder. Brittiska underrättelsetjänsten kan få de uppgifter Säpo i Sverige inte fick tillstånd att skaffa.

  Den brittiska underrättelsetjänsten skickar FRA:s spaningsresultat vidare till säkerhetstjänsten, som har ett organiserat samarbete med sina kollegor i svenska Säpo. Utan att någon brutit mot lagen kan Säpo få de uppgifter som den svenska regeringen inte anser att de bör få.

 17. Jag skrev tidigare att jag tänkte vara på eventet och filma. Tyvärr har jag fått privata förhinder mot att närvara, så jag vill skriva på samma ställe att jag INTE kommer att filma det hela till YouTube etc. Förhoppningsvis finns det gott om andra som kan plocka upp den bollen.

  Rick Falkvinge (pp)s last blog post..Godafton, Sverige

 18. Jag har två, som jag tror, intressanta frågeställningar:

  1) FRA verkar ju anse att det inte är något problem att lagra trafikdata. När själva kontaktinformationen är sekretessbelagd eller kan anses som en företagshemlighet, kan FRA ändå lämna ut trafikdata om kontakten i rå eller behandlad form?

  2) Med tanke på avslöjandena om hur FRA använt tidigare inspelad information från Baltikum, skulle det verkligen innebära någon begränsning för FRA om de fick informationen i efterhand? Detta skulle då göra att granskning av filtrens laglighet kan göras betydligt mer rättsäkert och/eller i efterhand, kanske t.o.m. genom stickprovskontroll (om det mer eller mindre uppenbart dyker upp saker som inte borde finnas där så får inte domstolen godkänna att datat lämnas ut till FRA).

 19. Debatt på SVT1 NU kl 22.00 torsdag 28/8

  Debatt om FRA-lagen.

  Missa inte att rösta i frågan som redovisas i slutet av programmet:

  http://svt.se/debatt

  ”Stödjer du FRA-lagen?”

 20. Ursäkta reklamen. Det var ingen debatt. Det var 25 minuter förvirring.

 21. 🙂

  Som tur var var helvetet begränsat till 25 minuter .. precis lagom för att jag inte skulle få andnöd av den där haschrökande tungvrickande professorn. imponerande att inte en enda FRA-motståndare tappade tålamodet .. det skulle jag nog gjort

  Olof Bjarnasons last blog post..SVT: FRA-reklam i kinesisk TV

 22. Den där ”Debatten” var helt sanslös. Jag klarade att titta på eländet i en tio minuter ungefär, sen fick jag avreagera mig med våldsamma TV-spel i en timme…Isses så illa.

 23. j:
  Tackar. Det var liksom meningen att belysa den saken. 🙂

  Alla:
  De som var på plats kunde se att tiden för frågor var begränsad samt att vissa frågor besvarades redan under resp. sakkunnigs anförande. I de fall en fråga inte ställdes så var det tiden som var huvudorsaken alt. att de riktigt genuina förespråkarna för denna lag saknades.

  Erik Hultins last blog post..Frågor till sakkunniga?

Kommenteringsmöjligheten är avstängd.