Integritet och civilkurage går hand i hand. – Gästblogg #6

En av de riktigt stora frågorna för var och en av oss är vår integritet.

Den som riktar attacker mot den, får vara beredd på motstånd. Man kan jämföra med civilcurage. Något som regeringsföreträdare paradoxalt nog efterfrågar och uppmuntrar till när det gäller att t ex vittna i domstol, vid mobbing i skolan för att se till att det inte får fortsätta etc.

Bristen på civilkurage är ofta omdiskuterad. Varför har vi en sådan debatt?

Det är inte civilkurage att manipulera

Den person som har en stark integritet jämför sina moraliska värderingar mot andras. Om dessa skiljer sig väsentligt åt, tar man avstånd. Hur man tar avstånd avgör om man klargör sin ståndpunkt eller om man på andra manipulativa sätt försöker att få fram sin ståndpunkt. Den senare har tillämpats vid omröstningen av FRA lagen. Det finns otaliga bevis för detta, media har dokumentation i överflöd, bloggar etc.

Att försöka slå mot en persons integritet med att göra denne till ett ting, är ett sätt att manipulera. T ex genom att ignorera personen, inte se den. Vanligt är att inte hälsa, titta bort eller t om byta sida på gatan om man möter denne. Allt är naturligtvis registrerat av båda parter. Det är bara det att båda får ägna energi åt situationen. När den trappas upp blir det bara värre.

Om inte någon griper in.

Torben Lecler

http://sv.wikipedia.org/wiki/Partipiska
http://sv.wikipedia.org/wiki/Civilkurage

Bra bok i ämnet;
Vardagens osynliga våld; Marie-France Hirigoyen
Översättning Åsa Moberg Natur o Kultur

Andra bloggar om: , , , , , , , , , , ,

Länk till intressant.se

Tolgfors avfyrar en salva i fel riktning. ELD UPPHÖR!

Den rundringning som SvT igår gjorde till riksdagsledamöter (folkpartister?) och som har gett rubriker som går ut på att folkpartisterna kan komma att fälla FRA-lagen har såklart fått sin motreaktion från försvarsminister Sten Tolgfors.

Tolgfors envisas dock med att avfyra sina argument i helt fel riktning. Tolgfors framstår alltmer som en politisk sprattelgubbe utan egentliga argument. Tolgfors säger i olika intervjuer saker i stil med:

Det förstår ju var och en att det är ogörligt att föra ett annat lands flygvapen eller en internationell terrorgrupp inför en svensk domstol.

Ja, det har han säkert alldeles rätt i men genom det yttrandet så missar han målet fullständigt. Det är inte i de fallen som kritikerna ser ett problem. Problemet är massavlyssningen av det svenska folket, och oavsett hur många gånger Tolgfors hävdar att inga svenskar ska avlyssnas så kommer vi från kritikerhåll att påminna honom om all den samlade expertis som faktiskt menar att det är omöjligt att undvika avlyssning av svenska medborgare om man ska följa den linje som man har slagit in på.

Ska jag göra en liknelse så får den bli såpass blodig och otrevlig som följande: Föreställ er att det i en folkmassa på 100 svenska medborgare står en eller två terrorister gömda. Just detta anar både Sten Tolgfors och Fredrik Reinfeldt. För att skydda dessa 100 svenska medborgare så tar de till vapenmakt. Så långt är allt gott och väl, men det är också här det går fel. Tolgfors och Reinfeldt väljer nämligen varsin avsågad hagelbössa ur vapenarsenalen. Denna vapentyp sprider på en mycket kort sträcka kulorna väldigt brett. Sannolikheten för att man då träffar en terrorist är nog rätt så hyfsade, men det är även en annan sak som man kan konstatera med 100%-ig säkerhet. Kulor kommer även att i stor mängd träffa de svenska medborgarna som man säger sig vilja skydda. Det fungerar enligt liknande principer när det gäller massavlyssningen.

En stor skillnad finns dock mellan de svenska medborgarna och terroristerna och det utländska flygvapnet. Håll i hatten nu. Terroristerna och det utländska flygvapnet har faktiskt en möjlighet att undkomma den svenska rättvisan. Den möjligheten ges inte de svenska medborgarna. Jag undrar om detta faktum ens har passerat som en flyktig tanke hos Tolgfors och Reinfeldt. Möjligen inte.

I övrigt så kan jag bara konstatera att det gläder mig att ett antal riksdagsledamöter nu kliver fram redo att försöka jaga bort FRA-lagen. Jag kan även konstatera att en (i mitt tycke) god dialog löpande förs mellan Centerpartiet och CenterUppropet/CUF/Stockholmscenter/Stureplanscenter. Jag får en bestämd känsla av att Centerpartiet successivt och med eftertanke rör sig i alldeles rätt riktning. Om detta sker fullt ut så kommer det helt givet att bli betydligt mycket mer samordnat än resultatet av rundringningen till de folkpartistiska riksdagsledamöterna. Jag har förhoppningar och jag hoppas att jag inom en rimlig tid ska kunna stå upp och säga att dessa förhoppningar var korrekta.

Andra bloggar om: , , , , , , , , , , , , ,

Länk till intressant.se

Per Garthon verifierar mobbing i riksdagen

Med anledning av Per Gahrtons debattartikel i Aftonbladet skriver Torben Lecler ytterligare en gästblogg här. Per Gahrton har suttit i Riksdagen för såväl Folkpartiet som för Miljöpartiet.

Parlamentarism betyder inte att regeringen skall styra utan hänsyn till riksdagen. Den partipiske- och jantelagsstorm som vällt fram över de borgerliga FRA-tvivlarna går långt utöver det som är normalt och legitimt i en fungerande parlamentarism.

Per Gahrton den 9 juli i Aftonbladet

Parlamentarism kan väl inte heller betyda att man ställer sig utanför sina egna stiftade lagar. Kan det vara så att politiker får skapa en egen gråzon för sig själva? Hur långt skall vi låta den politiska eliten ha egna regler som inte gäller i det övriga samhället?

Per Gahrton den 9 juli i Aftonbladet

Nu kommer naturligtvis ingen längre att ”skrika och hota” henne. I stället kommer hon att frysas ut tyst och systematiskt. Det kommer att märkas och kännas i fikarummen, i riksdagsrestaurangen och vid utnämningar till allehanda poster inom och utom partiet, till exempel statliga utredningar, som ständigt delas ut till ledamöterna.

Det här är just det som inte skall förekomma i det som betraktas som en arbetsplats. Varför håller regeringen tyst om detta? Det är en fråga om demokrati i sin grundval. Det här kan inte få fortsätta. Vem vågar säga emot – om partipiskorna viner och systematisk mobbning med bla utfrysning sker? Är detta riktigt har vi anledning till att allvarligt överväga vad det är för politiskt system vi har egentligen.

Torben Lecler

Andra bloggar om: , , , , , , , , , , ,

Länk till intressant.se