FRA-lagen är en läckande skuta

Så är den hearing som CenterUppropet.se, CUF, Stockholmscentern, Stureplanscentern & Centerpartiet till ända. Det innebär inte på något vis att arbetet är över, om nu någon trodde det. Faktum är att det på vissa sätt är nu det börjar……. igen.

Under hearingen kom nog mångas farhågor på skam vad gäller att det skulle handla om någon form av dimridå utlagd av Centerpartiet samt att vi kritiker på något vis skulle ha vikt ner oss vad gäller FRA-lagen. Att däremot gå ut innan och tala om vad vi i stort sett räknade med skulle ske gör ju helt naturligt att hela tillställningen hade blivit överflödig.

Under kvällen har hearingen fått täckning i nyheterna på såväl SVT som hos TV4, och där är det vissa saker som kanske getts större utrymme än annat. F.d. SÄPO-chefen Anders Eriksson gjorde ett djupt intryck med sin klara bild av lagen samt dessutom genom att rikta skarp kritik mot densamma. Överlag så skulle jag vilja säga att panelen med sakkunniga gjorde ett mycket gott jobb i sitt belysande av hur många olika sorters problematik som akapas av en lag som denna.

När Clarence Crafoord påpekar att lagen brister mot minst nio av tio punkter vad gäller Europakonventionen så blir man fundersam. Än mer beklämmande blir det när man dessutom lyfter in synpunkten om att konventionen endast avser en minimumnivå ur ett integritetsperspektiv. Att sedan lagen i sig har företräde framför tillägg och liknande skrämmer också. Koppla sedan ihop detta med en av Mårten Schultz viktiga poänger kring att vi som medborgare i praktiken är helt rättslösa om FRA (eller någon av deras uppdragsgivare) hanterar information och sekretessen kring denna felaktigt. Slutsatsen blir att regeringen med detta utsätter de egna medborgarna för ett fruktansvärt övergrepp. Ser jag till vad Anna Serner påpekade kring såväl meddelandeskydd och källskydd så var det inte så särskilt svårt att själv tänkas sig att konsekvensen blir exakt densamma vad gäller banksekretessen, rätten att meddela sig med en präst, en advokat eller sin läkare.

Att Mats Nordkvist från FRA inte (av sekretesskäl) kunde svara på alla frågor var kanske inte så konstigt, men trots det så kan jag inte säga att han gjorde något dåligt intryck. Han medgav ju t.ex. att man faktiskt inte behöver all den information som FRA-lagen ger access till.

Magnus Norell var väldigt krass gällande vilken nytta denna lag egentligen gör. Han menar dessutom (precis som bl.a. Anders Eriksson) att hotbilden i sig saknas. Norell skringrade även dimmorna kring det faktum att spaning i kabel redan pågår.

På tekniksidan gav såväl Jan Nilsson som Håkan Kvarnström uttryck för att det tekniskt sett och i princip är möjligt att särskilja viss trafik. Kvarnström påtalade även bl.a. att TeliaSonera redan nu tvingats agera för att lyfta undan viss verksamhet från Sverige. Han menade även att Sverige p.g.a. FRA-lagen faktiskt med stor sannolikhet kommer att omvandlas till en vit fläck på världens IT-karta. Det öppna och fria inhämtandet av information från hela världen som vi idag kan njuta av via internet är även detta hotat, enligt Kvarnström. I ett längre perspektiv siade han om något som jag skulle vilja kalla för nationella intranät snarare än det internet som vi idag har. Allt detta som en följd av lagstiftning i stil med FRA-lagen. Jan nilsson flaggade även för att just denna lagstiftning sannolikt är droppen som fått bägaren att rinna över för en stor del av befolkningen. Frågan om ACTA-avtalet, PKU-registret och annat samverkar i just det avseendet.

Ska jag peka på en person som verkligen gjorde en svag insats så var det Håkan Jevrell. I stora drag så kändes han som en Tolgfors-papegoja som kommit på plats för att med en dåres envishet upprepa de talepunkter som har kablats över till samtliga riksdagsledamöter som tryckte på ja-knappen den där ödesdigra dagen i juni. Om detta är allt regeringen som helhet kan anföra till lagens försvar så måste man ställa sig frågan vilken fantastisk mängd med annan rappakalja som kan komma i lagstiftningsväg under innevarande mandatperiod. En byggnorm som föreskriver förmonterade övervakningskameror i nybyggda bostäder? Krav på inbyggda larmfunktioner i nyimporterade bilar som automatiskt skickar underlag för böter till myndigheterna om man vid något tillfälle överskrider gällande hastighetsbegränsning? Jamen…… Vi missförstår väl orsaken till dessa ingrepp, kan man ju använda som förklaring till allehanda statliga övergrepp.

Varje steg i en riktning som tryggar den grundläggande rätten till personlig integritet och rätten till en privat sfär får idag anses vara en liten, liten delseger. Det man däremot verkligen skulle behöva göra är att häva denna lag som allteftersom tiden går framstår som mer och mer problematisk och odemokratisk. CenterUppropets devis framstår efter dagens hearing som om möjligt ännu mer självklar. Stopp! Backa! Börja om!

Slutligen så vill jag från oss kritiker rikta ett varmt tack till hela skaran av sakkunniga som på ett utmärkt vis ställde upp för att sprida ljus över alla de defekter som FRA-lagen är förknippad med. Kollegorna i frågepanelen (Henrik Sjöholm, Sanna Rayman, Johan Linander & Staffan Danielsson) samt moderatorn Martin Ådahl är även de värda ett stort tack för en fin insats.

Måndagen den 1/9 kl. 11.30-15.30 sänder SVT24 hearingen i sin helhet. Om den enbart sänds i SVT24 eller om den även sänds i SVT 2 låter jag vara osagt, men det finns i alla fall anledning att ladda upp med såväl fika som en kaffetermos framför TV:n.

Några länkar till andra som var på plats:
Anna Serner
Johan Hedin
Per Ankersjö mobilbloggar flera bloggposter
Magnus Andersson (ett par bloggposter)
Christian Engström

Andra bloggar om: , , , , , , , , , , , , , , ,

Länk till intressant.se

Frågor till sakkunniga?

Inför den kommande FRA-hearingen så kommer vi att vika undan lite tid på slutet av paneldebatten där åhörarna kommer att kunna ställa frågor direkt till panelen av sakkunniga. Exakt hur det kommer att gå till ges info om i samband med hearingen, men som jag föreställer mig så ska det ske under ledning av moderatorn.

Anledningen till detta grepp är givetvis att det finns många människor som törstar efter kunskap i de ämnen som är förknippade med frågan. Helt klart så är tiden begränsad för detta, varför det nog är en ganska god tid att både lyssna under själva hearingen (svaret kan ju redan ha getts) samt att försöka hålla sig till någorlunda korta och koncisa frågeställningar.

För mig, som kritker till hela FRA-lagen, så känns det mycket bra att även åhörarna kommer att få komma till tals.

Eftersom jag själv även kommer att sitta i frågepanelen så tar jag fr.o.m. nu emot förslag på frågor som kan ställas till de sakkunniga under själva hearingen. Helt givet är att jag inte kommer att kunna ta upp allt (om det kommer många förslag), eftersom det hela inte är min enmansshow. Jag ska däremot bära med mig frågorna, och om utrymme finns så ska jag gärna försöka lyfta dessa. Rena undantag som jag kommer att göra p.g.a. hearingens natur är frågor som kan betraktas som osakliga alt. som renodlat politiska. Inte så konstigt kan jag tycka eftersom själva hearingen ska vara så saklig som möjligt.

Kolla igenom listan på sakkunniga och fundera igenom det hela samt lägg sedan in frågorna i kommentarsfältet, maila dom till mig eller skicka dom via kontaktformuläret.

Kom nu även ihåg att risken finns att antalet frågor kanske brakar iväg okontrollerat och att ni därför får räkna med att det kommer att sållas. De som har anmält sig som åhörare (jag tror att det finns platser kvar) kan med fördel ha sina egna frågor med till hearingen för att ställa dessa själv. Anmälan görs här.

Den ursprungliga tanken och förhoppningen var att SVT24 skulle direktsända hearingen, men enligt den info som jag har fått så kommer det inte att ske. Anledningen ska vara att man helt enkelt inte fick ställa sin sändarbuss på gatan utanför. SVT24 kommer enligt samma uppgift, såvitt jag har förstått, att eftersända hearingen måndagen den 1/9 istället. Håll koll i TV-tablåerna, alltså.

Andra bloggar om: , , , , , , , , , , , , , , ,

Länk till intressant.se

En till sakkunnig vid FRA-hearingen

Ytterligare en vass sakkunnig person har tackat jag till att delta i den FRA-hearing som anordnas av CenterUppropet, CUF, Stockholmscentern, Stureplanscentern och Centerpartiet.

Det handlar om ingen mindre än Magnus Norell som är forskare (är terrorforskare rätt ord) vid Totalförsvarets Forskningsinstitut (FOI).

Är det bara jag, eller blev hearingen ännu mer intressant nu?

Läs om hearingen och dess innehåll här.

Andra bloggar om: , , , , , , , , , , , , , , ,

Länk till intressant.se