Socialdemokrater underhåller

Ordet ”underhålla” kan vara rätt så dubbeltydigt. I den bestämda formen blir det dock tydligare. Det är skillnad på ”underhåll” och ”underhållning”. ”Underhåll” kan däremot vara tvetydigt det också. Jag ska försöka använda verkligheten för att förklara skillnaderna för Hagfors socialdemokratiska kommunalråd, Mikael Dahlqvist. Häng med nu, Micke.

En slalombacke kan sägas ge viss underhållning för backens åkare, men backen behöver säkerligen även underhåll. Det senare ska inte förväxlas med det förstnämnda.


Mikael Dahlqvist bloggar ungefär en gång i månaden på S-info

Att sälja kommunens slalombacke för 50.000:- för att nu köpa tillbaka densamma för 2 miljoner kronor innebär dåligt underhåll av de kommunala finanserna, men med tanke på att Hagfors kommun har anmälts till TV3:s Lyxfällan så skapar det dåliga underhållet av kommunfinanserna i själva verket stor underhållning.

Är du med såhär långt, Micke?

Denna historia innehåller ytterligare en våning. Mikael Dahlqvist anser att Hagfors kommuns dåliga ekonomi är regeringens fel. Micke anser nämligen att Hagfors kommun borde få underhåll av staten i form av bidrag. Om nu sådant underhåll skulle utgå så kan jag bara konstatera att det inte längre handlar om stor underhållning.

Andra som skrivit fyndigt om detta är:
Magnus Andersson
Johan Hedin

[tags]socialdemokraterna, politik, samhälle, ekonomi, hagfors, lyxfällan, slalombacke[/tags]

Vår skola är bra.

I olika medier har vi kunnat läsa om hur hårt drabbad skolan är, massuppsägningar av lärare o.s.v. Efter valet 2006 då vi fick ett ”maktskifte” i Härnösand så föll det på vårt ansvar att bl.a. ta tag i en skola som år efter år gått med budgetunderskott. Mängder med lokaler och ett vikande elevunderlag tvingade fram drastiska åtgärder.

Under det första halvåret efter valet så handlade nästan varje centerpartistiskt möte i Härnösand om skolan och vilka alternativa lösningar som kunde finnas. Jag var en av de som varmt förordade att vi skulle ta tjuren vid hornen och kapa väldigt tufft. Detta skulle vi då göra snarast för att sedan kunna ägna resten av mandatperioden åt att skapa bästa möjliga skola. Just när det gäller skolnämnden så utsågs centerpartisterna Ingrid Flodin och Jan Norberg till ordförande resp. 1:e vice ordförande. Med tanke på den förväntat tuffa perioden så var det lätt att inse att Centerpartiet skulle få bära hundhuvudet utåt sett om inte förändringarna blev till det bästa. Här kan man endera bli livrädd och försöka springa och gömma sig eller så kan man ta några bestämda steg framåt för att visa att man är redo att axla detta ansvar.

Ingrid och Jan (samt Centerpartiet i Härnösand) gjorde det senare och det har givetvis också getts kritik i stora mängder under tiden. Den kritiken har emellertid nu börjat tystna och vi kan idag se hur vi istället börjar bygga upp en mycket bra skola i Härnösand.

Äpple till skolnämnden

Vad gjorde vi då? Kanske inte så enkelt, men bl.a. så stängde vi kommunens största skola för att bevara skolor som ligger närmare befolkningen. Vad tyckte folk om detta? Jo, de ansåg att vi gjorde allt bara för att spara pengar inför kommande skattesänkningar. Hur blev det då? Jo, under omställningsåret lämnade endast 67 procent av eleverna grundskolan med godkända betyg i alla ämnen. Är vi nöjda och glada med detta? Nej, absolut inte. Vi kan däremot med råge förstå att detta i hög grad kan komma sig av en rejäl rockad med eleverna för att skapa en mer ändamålsenlig skola. Har vi ägnat oss åt enorma uppsägningar av lärare? Nix, inte det inte.

Vad gör vi nu för att förbättra skolan i Härnösand? Anpassningen av lokalerna har gett oss möjlighet att föra över nästan fem miljoner kronor från lokalkostnader till undervisning och elevhälsa. Vi har gjort en kursändring som har lett till kuratorer i varje rektorsområde, att skolsköterskeorganisationen har utökats, att specialpedagoger nu finns inom varje område, att psykologtjänster är under tillsättning och att medel äntligen finns för utvecklande av modersmålsundervisningen. Arbetsmiljön för lärare och elever förbättras successivt. Satsningar görs på utveckling och utbildning i närapå alla led inom den kommunala skolan. Allt för att vi ska få en skola som på bästa sätt kan möta och ta hand om eleverna.

En enda fråga kvarstår nu. Har vi försämrat eller förbättrat skolan i Härnösand? Min bestämda uppfattning är naturligtvis att den är förbättrad, men att vi inte nått målet riktigt ännu. Vi har däremot skapat förutsättningarna för just detta. Vi utvecklar skolan när de flesta andra kommuner tvingas skära och kapa i sina verksamheter. Det är bra.

[tags]politik, samhälle, skola, utbildning, västernorrland, härnösand[/tags]

Debattartikel i SvD

Jag har tillsammans med Karl Sigfrid (m), Erik Josefsson (v) och Erik Laakso (s) tidigare skrivit en debattartikel om ACTA-avtalet i SvD. På detta replikerade EU-kommissionens talesman i handelsfrågor, Peter Power. Den repliken var väldigt substanslös, varför vi skrev en replik till repliken. Denna har landat på SvD Brännpunkt idag. För ordningens skull så länkar jag här nedan till alla tre artiklarna i kronologisk ordning med dagens replik sist.

Debattartikel 1

Peter Powers replik

Vårt genmäle till Peter Power

Observera att bristen på offentligheten kring innehållet i ACTA-avtalet är det stora problemet. Bedöm gärna om det är vi eller Peter Power som, trots detta, är mer sakliga.

[tags]acta, politik, samhälle, upphovsrätt, integritet, eu, acta[/tags]