Jag kan själv välja bort ICA, men inte FRA.

När jag lyssnar på en intervju från Almedalen med vår partiledare får jag en bestämd känsla av att min debattartikel i dagens Expressen ligger rätt i tiden. Det går nämligen inte att fortsätta att försöka hävda att Centerpartiet fungerar som en vakthund för integritet i Riksdagen. Om vårt parti är en vakthund i sammanhanget så är vi en vakthund kopplad med alltför kort koppel. Maud konstaterar dock i intervjun att integritetsfrågorna i allra högsta grad är liberala frågor.

En märklig sak i intervjun är att det sker en kantring av integritetsfrågor och vad dessa handlar om. Maud Olofsson menar att ICA:s registrering av våra inköp är ett stort integritetsproblem. Än en gång så visar sig okunskapen kring dessa frågor, och jag kan bara beklaga att detta sker. Hade vi kritiker haft någon reell inverkan på det hela så hade en sådan diskussion aldrig kommit upp. Det ICA har är något så otroligt enkelt som ett s.k. CMS (Customer Management System) och sådana har funnits i olika former ända sedan man höll på med kartotek. Skillnaden idag är att datasystem har gjort det så mycket enklare att processa stora datamängder. Principen är dock densamma som förr i världen.

Avgörande skillnader mellan integritetskränkningen från ICA och den som staten gör via FRA är dels resultatet av kränkningen och dels det faktum att jag KAN välja bort ICA om jag nu oroar mig för deras system. FRA kan ingen välja bort. När det gäller resultatet så kan jag ganska lätt leva med att inköp av bacon eller blöjor registreras hos ICA och att detta i sin tur kan leda till att jag får ett erbjudande om bacon eller blöjor till ett bättre pris. Resultatet av FRA är så otroligt mycket svårare att överblicka. I värsta fall så kan det få oanade konsekvenser där vi åsiktsregistreras resp. att data byts med främmande stater som i förlängningen skulle kunna göra det svårare att resa och kommunicera.

Centerpartiet (och andra partier) behöver skaffa sig insikt om ett antal saker. Det håller inte att peka anklagande på företag (ICA, Google och andra) och hävda att det är deras verksamhet som kränker den personliga integriteten. I den sektorn finns något som heter självsanering. Grunden för all sådan verksamhet är att kunna erbjuda kunderna ett mervärde, men sådant kan givetvis också gå överstyr. Detta upptäcks dock och då har företaget i sig ett seriöst problem med sina kunder. Självsanering (eller ens vanlig sanering) finns inte ens som begrepp när det gäller FRA och andra statliga integritetskränkningar.

I debattartikeln så understryker jag att partiet behöver få så mycket bättre markkontakt och att det i partiets ledning samt riksdagsgruppen absolut måste finnas kritiska röster så att en riktig dialog kan föras om alla dessa frågor som vi idag har problem med. Jag länkar än en gång till min debattartikel. Läs den här och lyssna sedan på intervjun i Sveriges Radio

[tags]politik, samhälle, centerpartiet, riksdagen, regeringen, alliansen, integritet, fra[/tags]

Även obekväma sanningar behöver yttras

I dagens Expressen har jag en debattartikel om hur vi i Centerpartiet har fått uppleva att någon gjort en pannkaks-vändning av vårt folkrörelseparti. Läs artikeln på Expressens hemsida. Det är kanske obekvämt att läsa, men detta är saker som vi alla noga måste fundera på.

[tags]politik, samhälle, centerpartiet, riksdagen, regeringen, alliansen[/tags]

Alliansen har gått vilse (och vi med den…)

I dagens SvD skriver PJ Anders Linder mycket klokt om hur regeringspartierna faktiskt har slarvat bort sin främsta kompass (mina egna ord). Detta borde vara obligatorisk läsning för alliansens riksdagsledamöter och de med poster i regeringen.

Mitt i ledaren skriver PJ Anders Linder:

Det var alltså  inget märkvärdigt som stod i SvD i söndags, bara klassiskt borgerliga åsikter om att det är viktigt med individperspektiv på rättsfrågor och skatter och med ett tydligt nej till långtgående övervakning och registrering av människor som inte misstänks för brott.

Det märkvärdiga är att dessa åsikter blir betraktade som uttryck för piratpartism. Så långt har det gått. Och en sak måste jag medge: det var inte många partiledningar utöver piratpartisternas som talade om frihet och integritet under EU-valrörelsen.

Det gör mig inte till piratpartist. Men det gör mig förtvivlad.

Så sant, så sant. Gösta Bohman citeras också och det citatet får mig att undra om de Nya Moderaterna egentligen har reflekterat över riktningen som den ideologiska kompassen f.n. pekar i. Är det inte mer än bara lite liberalt, det som Bohman talade om?

”Ju mer myndigheterna i effektivitetens intresse samkör dataregister, ju mer de telefonavlyssnar, ju mer de flygspanar, ju mer de detaljkontrollerar och luskar i människornas privata livsföring, desto nödvändigare blir det att garantera hundraprocentig rättssäkerhet i gammal god mening. Ingenting är viktigare än detta rättsstatens krav. Vi vill inte leva i ett genomreglerat samhälle. Vi vill inte leva i en polisstat. Människans krav på skydd mot statens anspråk är viktigare än statens ekonomiska intressen … Rättssäkerhet ingår i demokratins kvalitetskrav. I sin tur är detta beroende av synen på individen. Är han eller hon till för staten eller är staten till för de enskilda människornas skull?”

Detta är så mycket mer än enbart frågor om integritet. Precis som Linder påpekar så handlar detta om att man plötsligt börjar krama LAS och att man börjar justifiera AP-fonderna genom att ge politiska instruktioner till dessa. Är inte det skrämmande likt de gamla löntagarfonderna, och krattas inte manegen väl för att sådant elände på nytt ska baxas igenom. Å andra sidan så är baxandet vid det här laget inte helt obekant. Man har ju baxat massavlyssning och registrering av det svenska folket ända hit, trots att det är ett riktigt jävla skit.

Så går det när man villar bort sig politiskt och försöker vara ett (flera) partier som man faktiskt inte är och definitivt inte borde vara. Vi är många liberaler som skulle ge otroligt mycket för att få en politisk hamn där vi kunde känna oss som hemma. Jag hoppas att Centerpartiet vill skärpa sig och bli den hamnen. Då blir allt så naturligt för de av oss som fortfarande äger en korrekt visande politisk kompass.

[tags]politik, samhälle, alliansen, centerpartiet, liberaler, moderaterna, bohman, frihet, integritet, rättssäkerhet[/tags]