Handling är vad som krävs. Inte fagra ord.

Tiden går och tystnaden råder. Helt uppenbart är att vissa saker inte angår oss medborgare, och dessa hanteras (för vårt eget bästa?) numera under ett tungt, ljuddämpande täcke. När något väl hörs så handlar det allt oftare om att vi medborgare ”inte förstår”. Ska det verkligen få fortsätta på det viset?

Idag är e-generationen klart och tydligt medvetna om vad som händer och sker samtidigt som en stor del av befolkningen myser och pyser. De mysande och pysande medborgarna har nämligen ännu inte förstått vad det är som sker. De är förvissade om förträffligheten i alla integritetskränkande beslut som fattas och de litar blint på att de ju aldrig kommer att drabbas. De har ju trots allt rent mjöl i påsen. Principen om att vi ska skyddas från terrorister väger ofattbart tungt, trots att den hotbilden enligt experterna inte finns. Hur man kan köpa detta argument är ett fullständigt mysterium för undertecknad. Den generation (och de människor) som idag envist anser att dessa lagar kommer att leda till något bra bör nu betänka konsekvenserna som man dömer sina barn och barnbarn att leva med.

För 5-10 år sedan betraktades nog alla som varnade för en utveckling likt den vi har idag som s.k. foliehattar (konspirationesteoretiker). Idag är läget ganska annorlunda. Idag anses i stora drag en hel generation och ett antal äldre klarsynta medborgare vara foliehattar.

Låt oss backa en smula i tiden för att söka finna paralleller till dagens skeenden. Skulle de som bejakar alla dessa lagar förut ha kunnat tänka sig att stödja följande:

 1. Alla telefoner och alla brev kan möjligen avlyssnas/kontrolläsas av staten för att utröna om avsändaren eller mottagaren är en terrorist eller bara en vanlig kriminell figur?
 2. All information som samlas in (hemligt) av en svensk myndighet med befogenheter att registrera politiska åsikter, religiös tillhörighet, sexuella preferenser och annat om det bara ”bedöms som nödvändigt”. Möjligheten att få sin sak prövad juridiskt är noll eller lika med noll, och alla dessa data kan staten fritt använda som bytesvara med andra länder. Jämför gärna denna punkt med IB och ställ dig frågan om det hade varit vettigt att i efterhand ge IB laglig rätt att pyssla vidare.
 3. Alla medborgare förses med en elektroniskt manick och när man förflyttar sig med densamma får man sina förflyttningar lagrade tillsammans med uppgifter om vem man under tiden har varit i kontakt med. Kostnaden för detta skall dessutom den övervakade befolkningen stå för själv, via prislappen på tjänster snarare än via skattsedeln.
 4. Telefoner och annan kommunikation ska styras av vem som utför tjänsten, vilket då innebär att man inte kan ringa vem man vill. Inte heller kan man ringa Fröken Ur, utan man kan av sin telefonoperatör tvingas ringa till Gubben Ding-Dång (en osympatisk och sluddrig röst som anger tiden i Delhi så får man själv räkna ut resten).
 5. Yttrandefriheten som vi är så stolta över skulle vara begränsad till direkt samtal mellan två personer, och får inte ske via telefon.

Listan ovan skulle kunna göras mycket längre, men jag nöjer mig med dessa punkter. Har du läst såhär långt så hoppas jag att du tänker efter lite extra. Allt detta är redan infört, på väg att införas el. kommer snart upp till behandling.

Skulle du vilja leva i ett samhälle med sådana villkor? Slå nu inte bort detta, utan fundera ett snäpp vidare. Vill du att dina barn och barnbarn ska leva i ett sådant samhälle? Om inte så gör du allt säkrast i att inse att vår egen regering driver dessa frågor och att ”de där piraterna” inte handlar om fildelning och stöld. Detta är så oändligt mycket större än så.

Vi i Centerpartiet gick till val 2006 med en enormt hög svansföring i dessa frågor, men tyvärr så har de våra ställt upp på allt detta. Detta har skapat en situation där förtroendet för oss i dessa frågor är kört ända ner i botten. Att i detta läge börja ta till brösttoner om att vi ju står upp för den personliga integriteten riskerar att eka väldigt tomt. Det räcker nämligen inte med fagert tal med ett år kvar till valet. Det enda som nu återstår är att faktiskt börja agera så som vi faktiskt har sagt. Tiden är alltså inne för handling och inte ord. Kan vi vänligen få se detta nu. Vår partiledning och våra riksdagsledamöter har ställt till med allt detta, och de är också de enda som kan rätta till allt elände.

Man må peka finger åt sossarna och beskylla dom för än det ena och än det andra, men det är faktiskt inte de som just nu äger ledartröjan i att stifta lagar om övervakning. Det gör vi. Dessa frågor är alltför stora för att kunna avhandlas med blockpolitik. Det handlar om vars och ens eget ansvar inför sina efterlevande. Det handlar om civilkurage, helt enkelt.

[tags]centerpartiet, politik, samhälle, integritet, övervakning, fra-lagen, fra, ipred, datalagring, internet, telekompaketet[/tags]

  Storebror går bärsärkagång

  Via olika kanaler blir jag idag medveten om vad EU kan tänkas ha för intentioner gällande att skapa ett övervakningssamhälle. Dessa intentioner kan stavas INDECT. EU finansierar nämligen ett forskningsprojekt kallat för INDECT och som är väldigt långtgående när det gäller övervakning. Projekt INDECT har hittills erhållt över 100 miljoner kronor som stöd från EU. Detta projekt får nästan Orwells 1984 att framstå som en mild bris av övervakning och kontroll. Tro nu för all del inte att detta är sådant som inte berör just dig. Tro inte heller att det bara gäller unga fildelare. Detta berör OSS ALLA.

  Argumenten för det hela känns väl igen. Bekämpande av brottslighet och terrorism, men här handlar det även om en kontroll av migration. På INDECTs egen hemsida kan man läsa följande om huvudmålet med projektet.

  • att utveckla en plattform för: registrering och utbyte av operativ information, insamlande av multimediainnehåll, intelligent bearbetning av all information och automatisk identifiering av hot och erkännande av onormalt beteende eller våld,
  • att utveckla en prototyp av ett integrerat, nätverkscentrerat system som skall stödja den operativa verksamheten för poliser, tillhandahålla metoder och verktyg för observation av olika mobila objekt,
  • att utveckla en ny typ av sökmotor som kombinerar direkt sökning av bilder och video bygger på vattenstämpel innehåll, och lagring av metadata i form av digitala vattenstämplar,

  Fördjupar man sig vidare i olika texter både hos INDECT och på hemsidan hos York University där det skrivs om projektet så känns det tämligen fort iskalla kårar utefter ryggraden. Det handlar alltså om ett överstatligt och automatiserat övervakningssystem där sådant som t.ex. våra sociala nätverk ska analyseras. Detta ska ske genom olika former av lingvistiska analyser och verktyg.

  Är det bara jag som känner mig som en fisk liggande på skärbrädan med en framtid bestående av filéande och analys av allt jag är och tänker. En vanlig fisk…. ingen ful fisk.

  Inom ramen för INDECT har FOA (?) tilldelats ca 30 miljoner kronor av EU för ett delprojekt som kallas Adabts (Automatic Detection of Abnormal Behaviour and Threats in crowded Spaces). Målet med Adabts är att utveckla modeller för ”misstänkt beteende” som automatiskt kan kännas igen av övervakningskameror och på andra vis. Detta kan inkludera våra röstlägen, hur vi rör oss och även att spåra individer i folksamlingar.

  Får detta fortgå så är det nog allra bäst att vi alla tränar våra röster till att vara monotona och att alltid gå i takt med andra som går i samma riktning. Om inte så kanske vi uppvisar ett ”misstänkt beteende”.

  Denna övervakningshysteri måste få ett omedelbart stopp. Om inte det sker så kommer vi en vacker dag att kunna konstatera att vår frihet och vår rätt till ett privatliv fullständigt har upphört. Inte plötsligt, men stegvis. Bland annat för att få stopp på sådant som detta kandiderar jag till Riksdagen där jag vill göra ett jobb, och inte en karriär.

  Läs mer hos Henrik Alexandersson

  [tags]politik, samhälle, indect, adabts, övervakning, samhälle, eu, storebror, integritet, centerpartiet[/tags]