Moderaterna och friheten???

Mycket, mycket kort ska jag försöka förklara för den moderate riksdagskandidaten Anton Abele hur saker ligger till. Eller åtminstone hur de BÖR ligga till.

I en debattartikel på svt.se förfasar sig Abele över den makt som yttrandefriheten ger åt folket via bloggarna. Detta gör han samtidigt som han påpekar att han ju inte alls har något emot bloggarna. Artikeln är väldigt tunn till sitt innehåll, men den indikerar en inställning till frihetliga värderingar som är rätt skrämmande. Frågan är om den inställningen är enbart Abeles, eller om den faktiskt även delas av Moderaterna. Tyvärr så är jag en aning böjd att tro det senare, men jag kan förstås ha fel.

Abele ställer några (hypotetiska?) frågor i sin artikel, och jag tänkte vara tillmötesgående och förklara för honom hur det ligger till. Abele skriver:

”Var går gränserna? Vad är hot, kränkning eller förtal på Internet? Och framförallt, hur och till vem ska man vända sig till om man är drabbad?”

Som riksdagskandidat borde faktiskt Abele veta var gränserna går. Dessa finns nämligen i svensk lagstiftning, och däri kan han förkovra sig. När det gäller vad hot, kränkning eller förtal på internet så är det helt enkelt synonymt med hot, kränkning och förtal i vanliga livet. Om man drabbas ska man självklart vända sig till Polisen. Svårare än så är det inte.

Jag vet inte om Abeles frågor visar på en avgrundsdjup okunskap. eller om han har på sin agenda att skapa en särskild lagstiftning som reglerar vad som skrivs och uttrycks på internet. Om han syftar till det senare så är han alltså för införandet av ”nästan-yttrandefriheten” eller att avskaffa våra grundläggande friheter.

Möjligen är Abele ute på friarstråt gentemot en partiledning som delar hans inställning. I övrigt så måste nästan Abeles inlägg i debatten vara ungefär lika otaktiskt som Ella Bohlins val att göra snuset till en fråga i sin EU-kampanj. Troligen så ville hon verkligen INTE åka till Bryssel, och möjligen så är det så att Abele egentligen inte alls vill få en plats i riksdagen.

[tags]internet, yttrandefrihet, demokrati, frihet, lagstiftning, integritet, politik, samhälle, moderaterna, anton abele[/tags]

Söndersmulad i debatten i Riksdagen

Fortfarande envisas Staffan Danielsson med att försvara införandet av FRA-lagen, utan att någon av alla de sakfrågor som ställts har fått svar. I talarstolen gjordes nyss en rejäl vurpa av Danielsson när han försökte sig på att underminera Calle Larsson (v) genom att hänvisa till att detta med övervakning ju tidigare har utförts i forna kommuniststater. Detta argument slår omedelbart tillbaka genom att vi i Centerpartiet plötsligt kan liknas vid forna Sovjetunionen eller DDR.

En annan väsentlig sak som sällan framkommer är att inte bara svenskar omfattas av Europakonventionen för mänskliga rättigheter. Detta struntar man i rätt rejält.

Jag blir så trött, så trött…..

Att hänvisa till att sossarna inte tillsatte en parlamentarisk utredning kring FRA-lagen under förra mandatperioden (som den moderata talaren nu pekar på) är sannolikt ytterligare ett av de allra sämsta argumenten hittills. Det är Alliansen och inte sossarna som genomdriver FRA-lagen, och då kan man ju fråga sig varför man inte drivit på hårdare för att tillsätta en parlamentarisk utredning själva. Ska ett fel alltså rättfärdiga ett annat fel????

Massavlyssning är inte och kommer aldrig att vara ok. Därför lovar jag att jag (om jag kommer in i riksdagen) ska göra allt jag kan för att omedelbart skrota dessa lagar för att sedan börja i andra änden. Lagstiftningen måste börja med att slå fast allas vår rätt till en privat sfär. Har vi inte det klart för oss så kommer vi att ha mängder av problem framöver.

Riv upp, gör om, gör rätt är det enda sättet att hantera FRA-lagarna om vi inte vill ha ett samhälle som till fullo medger sådant som IB en gång i tiden INTE fick göra. Skillnaden mellan nu och då är att resurserna för staten att kontrollera oss är så oändligt mycket större.

Ur ett partitaktiskt perspektiv så undrar jag om någon alls tror på att vi i Centerpartiet i fortsättningen kommer att mötas av annat än gapskratt om någon hävdar att vi skulle fungera såsom integritetens vakthundar. Det är vackra ord utan handling bakom.

[tags]övervakning, integritet, massavlyssning, riksdagen, fra-lagen, politik, samhälle, centerpartiet, alliansen, regeringen, staffan danielsson[/tags]

Kan vi ta och återupprätta vår heder nu, tack?

Imorgon är det dags för FRA-lagen i Riksdagen på nytt. Denna gång handlar det om försöket att förbättra integritetsskyddet. Vinterns remissrunda kring förslaget har fått skarp kritik från flertalet tunga instanser. Förenklat kan man säga att intentionerna må vara goda, men att integritetsskyddet i själva verket inte blir bättre på något anmärkninsvärt sätt. Läs gärna en kort sammanställning av kritiken på webbupplagan av Riksdag & Departement.

Med tanke på detta, och med tanke på den kritik som kommer från stora delar av samhället så är det häpnadsväckande att man ändå driver igenom denna lag, när den egentligen borde rivas upp istället.

Man har talat om att ”bara” lyssna på vissa trafikstråk, trots att inte ens landet nätverksexpertis har fått information om vad ett ”trafikstråk” är. Meningarna går isär och gissningarna är många kring denna påhittade term, men om man ska se till en av de lindrigaste gissningarna jag har sett hittills så kan det fysiskt handla om att man ”bara” ska avlyssna trafiken från ca 800.000 hushåll.

På direkta frågor kring detta tystnar som regel de riksdagsledamöter som driver frågan, och vidare diskussion/förklaringar uteblir.

Det är mycket sällan jag önskar att den rödgröna röran ska få stöd från vårt håll, men imorgon finns faktiskt möjligheten för våra folkvalda att stoppa dessa s.k. förbättringar och även riva upp hela lagen. Det enda som behövs är endera att 4 ledamöter (centerpartister?) stöder den rödgröna motionen om att riva upp lagen, alt (om detta känns obekvämt) att 8 ledamöter (centerpartister??) väljer att lägga ner sin röst i samma fråga.

Jag hoppas intensivt att det finns några starka och medvetna centerpartister som kan göra detta. Det skulle delvis upprätta vårt partis heder i dessa frågor.

Tyvärr råder en närmast skrämmande okunskap bland de flesta riksdagsledamöter kring resultatet av ett genomröstande av denna lagstiftning. För den som vill veta vad som faktisk gäller kan jag bara rekommendera Mikael Nilssons utmärkta sammanställning ”Riksdagen är okunnig om FRA-lagen”. Min rekommendation är att man lägger bort ev. prestige-tankar och inställningen att folk missförstår för att istället läsa igenom de tydliga punkterna i sammanställningen. För den som vill fördjupa sig så finns där även länkar till ytterligare underlag.

Det är troligen de mest välinvesterade minuterna under denna mandatperiod för våra riksdagsledamöter.

[tags]integritet, fra, fra-lagen, riksdagen, övervakning, avlyssning, politik, samhälle[/tags]