Lagstiftaren måste våga stå emot Pontén.

I en debattartikel i dagens SvD och DN skriver Antipiratbyråns Henrik Pontén att ”Lagstiftaren måste våga modernisera systemet”. Receptet skulle vara att ge upphovsrättsindustrin möjlighet att via en nyinstiftad ”oberoende” organisation skicka varningsbrev direkt till internetanvändare. Det Pontén uppenbart missar är att denna oberoende organisation redan finns. Den kallas i normalt tal för ”den rättsliga apparaten”.

Menar alltså Antipiratbyrån att en rättslig instans i Sverige inte är tillräckligt ”oberoende”?

Två saker. Dels så är den kommersiella upphovsrätten fullständigt defekt i sin nuvarande utformning och dels så har vi kunnat läsa exempel på exempel på hur upphovsrättsindustrin begår totalt våld på rättsliga principer när de ges en möjlighet till det. Därför kan inte Ponténs inlägg ses som annat än ett rent skott i mörkret.

Om jag skulle hamna i riksdagen så ska jag gladeligen bidra till att ”modernisera systemet”, men risken är stor att Pontén och Antipiratbyrån inte riktigt kommer att gilla den moderniseringen.

Jag vill till Riksdagen för att göra ett jobb, och inte en karriär.

[tags]politik, samhälle, integritet, övervakning, upphovsrätt, riksdagen, centerpartiet[/tags]

Jag, en riksdagskandidat.

Igår var det stämma i Härnösand, och det var dags att spika Centerpartiets riksdagslista för Västernorrland. Tyvärr kunde jag inte delta p.g.a. en släng av magsjuka. En och annan rapport fick jag dock, och givetvis så har jag fått veta hur det gick.

Jag placerades på plats 8 på valsedeln, och detta måste jag vara nöjd med. Jag är ung i centerrörelsen, och saknar den mångåriga erfarenheten i rörelsen som de allra flesta har. Dessutom så är jag inflyttad i Härnösand (via Sundsvall), vilket gör att jag ändå måste betraktas som relativt okänd.

Den offentliga plattform jag har, den finns än så länge på internet, och där finns inte alla centerpartister från Västernorrland. Jag har i huvudsak lyckats placera mig i politiken via olika frågor som rör den personliga integriteten och rent frihetliga frågor. Om jag däremot ska kunna åstadkomma verklig förändring så måste min plattform breddas väsentligt.

Jag är definitivt liberal, men tänker inte ge mig på vågstycket att definiera vilken dialekt av liberalismen jag bekänner mig till. Den etiketten kommer ändå andra att förse mig med. Jag är solklart en federalist, och federalismen ligger som en hörnsten i Centerpartiets tradition och program.

I stort sett delar jag Piratpartiets inställning i de allra flesta frågor, men jag behöver en bredare politisk skala. Att samarbeta med, och stödja, t.ex. Vänsterpartiet i olika politiska frågor för att vinna enstaka poäng i integritetsfrågor ser jag som en rätt omöjlig kompromiss. Kan inte t.ex. vänsterpartister samarbeta isolerat kring vissa frågor, utan att jaga andra politiska poänger än de som rör integriteten o.s.v. så anses troligen inte dessa frågor som tillräckligt viktiga.

En riksdagsman/-kvinna har som sin yttersta skyldighet att föra talan FÖR sina partikamrater/väljare från den landsdel som har gett just den kandidaten sitt förtroende. Därför anser jag att det krävs en mycket, mycket hög grad av kommunikation mellan ”hemmaplan” och riksdagsmannen/-kvinnan. Hur ska man annars kunna motsvara det förtroende som har getts. Det är i denna anda jag vill verka.

Plats 8 på riksdagslistan kanske kan anses som en chanslös plats, med tanke på att Centerpartiet idag har ett mandat från Västernorrland. Vi var nära ett andra mandat i förra valet, och det totala väljarstödet i Västernorrland gör att alla möjligheter finns att bli inkryssad. Sannolikt så behöver jag då attrahera många nya väljare, men det ska väl inte vara någon omöjlighet. I förra riksdagsvalet vann t.ex. Birgitta Sellén med 1309 personkryss.

Det som alltså kommer att ske nu är att min personvalskampanj startas, och jag hoppas att tillräckligt många ska stödja mig för att det ska räcka hela vägen fram. Sen är det frågan vilka som blir gladast om detta lyckas, traditionella centerpartister, nya liberaler, miljövänner eller piratpartister. 🙂 Jag anser nämligen att alla dessa borde kunna rymmas i ett och samma parti.

Vi måste få en mycket högre grad av respekt från regering/riksdag för den enskilde medborgarens vardag. Det vore en vinstlott för alla, oavsett partitillhörighet.

Jag vill till Riksdagen för att göra ett jobb, inte en karriär.

[tags]politik, samhälle, integritet, upphovsrätt, övervakning, västernorrland, centerpartiet, riksdagen, val, riksdagskandidat[/tags]

Säkrare med potatischips än rfid-chips

Nu verkar förväningen vara stor över säkerhetsproblem med chipsen i kontokort. Jag vet inte i vilken grad vi har fått rfid-chips i svenska kontokort, men detta kommer i vilket fall framöver. Vi pratar här om samma typ av chips som ska förhindra brott och stoppa terrorister enligt de som lägger all kraft på sin övertro på denna typ av metoder.

För över ett halvår sedan skrev jag här på bloggen om problemen med rfid-chipsen, och det faktum att de bl.a. kan klonas. Resultatet av sådan kloning blir att vi vanliga (läs: laglydiga) medborgare bevakas, hängs ut och sätts i riskzonen för att drabbas av påhittigheter från brottslingar.

När staten umgås med en övertro på denna typ av metoder så blir resultatet alltid märkligt. Säkra metoder av denna typ är lika sannolika som oförvitliga statstjänstemän och en total brist på klåfingrighet från alla de som på ett eller annat vis kan tillskansa sig den information som staten samlar in och lagrar om oss.

Ur en integritetssynpunkt har våra politiker tyvärr skapat ett totalhaveri. Det är mycket elände som måste avskaffas och allt fler lagar som måste rivas upp för att vårt samhälle ska kunna konvertera tillbaka till ett tryggt och sympatiskt samhälle.

Läs om det hela på:
SvD.se
Nyhetskanalen.se
svt.se

[tags]integritet, övervakning, politik, samhälle[/tags]