Hur man skiter i FRA-lagen…

För det första så möttes frågan om ett införande av FRA-lagen av ett tämligen massivt motstånd. Staten ansåg att man hade all rätt i världen att ta del av allas vår privata kommunikation. Debatten skulle stillas genom att man dels försökte förklara att vi kritiker inte förstår och dels genom att man frankt förklarade att alla skulle tjäna på att debatten lägger sig. Vad vi kritiker inte förstod resp. på vilket sätt ”alla” skulle tjäna på att debatten la sig framgick dock aldrig.

För att då blidka kritikerna så skulle lagen förbättras genom ett tillägg i 15 punkter. Dessa synades ganska fort och det gick lätt att konstatera att punkterna inte skulle göra någon egentlig skillnad. Ingen har heller förklarat på ett tillfredsställande sätt vad ”trafikstråk” innebär.

Några av punkterna i förbättringspaketet var:

  • Tillstånd till signalspaning ska prövas av domstol.
  • I lagen tydliggörs att FRA inte får signalspana mot trafik med både avsändare och mottagare i Sverige.
  • FRA får endast bedriva signalspaning på beställning av regeringen, regeringskansliet och försvarsmakten.

Ha nu dessa punkter i huvudet när du läser nästa mening. Polisen och SÄPO ska också få ”signalspana”. Den utredning kring detta som tidigare har gjorts av f.d. säpochefen Anders Eriksson underkänns av justitieminister Beatrice Ask, varför hon nu har beställt en ny utredning.

Som har påpekats av både undertecknad och mängder av andra, så går det inte att särskilja (och undanta) trafik med både avsändare och mottagare i Sverige. Det handlar inte enbart om att man kanske använder Hotmail, Gmail eller annan mailleverantör med servrar utanför landets gränser. Det är ju även så att mail och trafik på internet kan ta vilken väg som helst. Sannolikheten för att trafiken passerar landets gränser på sin väg mellan avsändare och mottagare i Sverige är rent överväldigande.

Ska nu då även Polisens och Säkerhetspolisens ”signalspaning” prövas i förväg av domstol? Punkten angående beställare struntar man uppenbarligen högaktningsfullt i. Sen undrar man ju varför Polisen ska spana på internationell trafik? För det är väl ändå inte så att vi svenskar hamnar i de misstänktas hörna så snart vi har utländska kontakter?

Som säkerligen många vet så har FRA tidigare fått en alldeles egen version av personuppgiftslagen. Denna är nästintill en manual för vilka omständigheter som ska gälla för att man ska få ägna sig åt sådana mysigheter som åsiktsregistrering och annat av liknande karaktär.

När det gäller SÄPO så finns det faktiskt liknande varianter, trots att man hänvisar till olika lagar. Enligt Polisdatalagen så får uppgifter om en person inte behandlas enbart på grundval av ras eller etniska ursprung, politiska åsikter, religiösa eller filosofiska övertygelse, medlemskap i fackförening, hälsa eller sexuella läggning. Om det däremot är absolut nödvändigt för syftet med behandlingen så får man göra sådan registrering. Vem som ska göra denna bedömning framgår inte så särskilt tydligt. Syftet med Säpo-registret regleras också i Polisdatalagen. Syftet är:

  1. att underlätta spaning i syfte att förebygga och avslöja brott mot rikets säkerhet,
  2. att underlätta spaning i syfte att bekämpa terroristbrott enligt 2 § lagen (2003:148) om straff för terroristbrott och
  3. att utgöra underlag för registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (1996:627).

Smaka på begreppet ”spaning i syfte att förebygga och avslöja brott…”. Tänk sedan ett steg vidare.

Förvisso står det bland de 15 punkterna som skulle förbättra FRA-lagen att en utredning skulle ske ang. Polisens och Säkerhetspolisens behov.
En utredning ska tillsättas för att se över polis och säkerhetspolisens behov av underrättelser.

Den meningen innebär väl ändå inte att dessa ska få ”signalspana” på samma vis som FRA alt. att dessa skulle kunna bli beställare på samma vis som regeringen, regeringskansliet och försvarsmakten? Vad var då syftet med ”förbättringarna”?

Lustigt nog så tror vare sig Beatrice Ask eller den nytillsatte utredaren att detta kommer att leda till några större diskussioner kring den personliga integriteten? Har vi kritiker ”förstått” nu, eller beror det på att vi också skulle vilja tjäna på att det inte blir någon debatt?

Bara för att hela eländet har klubbats som lag så innebär inte det att kritiken har dött.

Jag har med vett och vilje satt ordet ”signalspana” inom citationstecken, eftersom den korrekta benämningen på tilltaget är massavlyssning.

Riv upp FRA-lagen och börja om från ruta ett. Gå sedan igenom eländet, men med utgångspunkt i den personliga integriteten för vanliga medborgare (i Sverige och andra länder). Utifrån detta kan sedan en ev. ny FRA-lag utformas.

Jag vill till riksdagen för att göra ett jobb, och inte en karriär.

Svensk Myndighetskontroll skriver bra om samma ämne.

Mary X konstaterar att man med detta sannolikt delvis gjorde FRA-lagen till en valfråga.

[tags]politik, samhälle, regeringen, integritet, avlyssning, övervakning, riksdagen, beatrice ask, fra, fra-lagen[/tags]