Är principlöshet ett krav i politiken?

Jag har varit förvånansvärt tyst ett tag nu. Detta beror blott och enbart på att företaget kräver mycket under uppbyggnaden.

Min tystnad har alltså inte berott på att det saknats tokigheter och knas att skriva om. Snarare så verkar tokigheterna frodas fullt ut.

Bland det senaste som har hänt är att min partikamrat Staffan Danielsson har tillkännagett som sin mening att ”frifräsare” skulle hota alliansregeringen. Detta är en helt felaktig slutsats. Om jag eller någon annan lyckas ta sig till riksdagen via personvalskryss som baseras på en viss princip så ska jag alltså enligt Staffan Danielsson endera skippa de principerna om jag lyckas alternativt så ska jag inte alls kandidera.

Långt ifrån alla frågor är av arten kabinettsfrågor, och dessutom så är det så att man faktiskt även inom ramen för ett samarbete måste kunna tillstå att man inte alltid är överens. Vore alla allianspartier helt överens om alla frågor så kan man ju undra varför vi då ska tillhöra 4 partier.

Enligt undertecknad så är det snarare så att personvalskryssade ”frifräsare” i högsta grad bidrar till att utveckla en mer riktig demokrati i Sverige. Det är dessutom så att man som personvalskryssad har tagit på sig att med styrka representera sina väljare och den landsända man representerar.

Vi har att välja mellan en större betongifiering av alliansen där landsändor, principer och annat kommer att väga oerhört lätt eller att se hur ”frifräsare” faktiskt bidrar till debatten genom att föra in väljarnas önskemål på den politiska nationalarenan.

Är då jag en ”frifräsare”? Javisst är jag det. Jag har ju vissa principer som jag ser som heliga. När det t.ex. gäller datalagringen så anser jag att den är en styggelse, och den har dessutom sitt ursprung hos Socialdemokraterna. I ett fritt och modernt samälle har denna typ av insatser inget berättigande. Skulle vi medborgare t.ex. kunna tänka oss att överlämna samtliga kuvert försedda med vårt namn samt avsändarens identitet till staten för arkivering inför ev. framtida brottsutredningar? Skulle inte tro det. Varför ska vi då införa datalagring som dessutom med största säkerhet är ett uruselt verktyg när det gäller att fånga t.ex. terrorister.

Jag är vid det här laget även en bekräftad ”frifräsare”, eftersom jag (troligen) som förste centerpartist har valt att skriva under och posta in ett väljarkontrakt där jag garanterar att jag har för avsikt att rösta nej till lagen om datalagring efter valet. Jag går alltså öppet ut med detta redan nu, oavsett vilken regering vi får efter valet. Jag seglar alltså inte under falsk flagg.

Jag vill till riksdagen för att göra ett jobb och inte en karriär.

Hanna skriver skarpt om att makten i sig inte får bli det centrala. Dåliga beslut är dåliga oavsett vem som lägger förslaget.

Per konstaterar att ”frifräseri” faktiskt kan vara av godo.

[tags]politik, samhälle, regeringen, integritet, avlyssning, övervakning, riksdagen, datalagring[/tags]