Om att välja ”rätt” i valet 2018

Alla har nog tidigare kunnat konstatera att valrörelserna har blivit smutsigare och smutsigare under en tid. Det är respektlöst emot väljarna, eftersom det tar bort fokus från det som borde vara viktigast. Viktigare än annat är vad resp. parti/politiker vill göra än vad motståndarna har ställt till med. Man ska alltså rösta för något och inte mot något.

 

På senare tid så har dock även ren påverkan av opinionen blivit vanligare. Bilbränderna på västkusten som skedde märkligt koordinerat, och som direkt ändrade allas fokus från klimatfrågan till bilbränder är ett exempel. Över samtliga sociala medier så pågår nu ett spel som endast har som syfte att peka ut någon grupp, och som samtidigt i princip enbart handlar om ”nu får det vara nog” och att försöka ingjuta så mycket osäkerhet och fruktan som möjligt hos folk.

 

Om man nu vill ta med sig bilbränderna in i valrörelsen (jag tvivlar på att det är en god idé), så bör nog vän av ordning grubbla en liten smula på vilken grupp som kan tjäna något på dessa bränder. Ha då i åtanke att de grupperna endera koordineras centralt eller att de känner varandra väl. För att uppnå maximal effekt så orsakar de smällar som får folk att börja filma det hela. Inte för att väcka folk, eftersom det inte var alltför sent på aftonen.

 

Detta är med tanke på timing och allt annat enbart en sak. Det handlar om att försöka påverka det kommande valet. Oavsett vilken politisk åsikt eller ideologisk princip du föredrar, så hoppas jag att du följer denna utan att väga in sådant som dessa bilbränder.

 

För Härnösands skull

I valet 2018 kandiderar jag till Kommunfullmäktige i Härnösand. Jag står som namn 2 på Centerpartiets lista och självklart så kör jag en enklare personvalskampanj. Hoppas jag kan göra mig förtjänt av just ditt kryss.

Anledningarna till mitt engagemang och att jag kandiderar är många, och jag tänkte lista dessa i ett antal inlägg. Åtminstone de grundläggande anledningarna, även om det såklart finns många fler.

 

Kryssa Erik Hultin

 

Härnösands kommun ska i all rimlighet vara en kommun där företag ska kunna verka, våga satsa och växa. De senaste mandatperioderna så har alla indikationer pekar i motsatt riktning, och så får det inte fortsätta. I växande och nystartade företag skapas jobb. Jobb som leder både bort från ett utanförskap och som även skapar sidoeffekter i andra företag likaväl som ökande skatteintäkter. Att få ökande skatteintäkter för kommunen görs oerhört mycket bättre genom att fler jobbar och betalar skatt än genom att höja skattetrycket. Det är också skatteintäkterna som står för det gemensamma i form av skola, vård, omsorg och precis allt annat som en kommun ska syssla med. Därför så är tillväxten den största och viktigaste motorn för en kommun.

Vi behöver ha en starkare Näringslivsenhet. En Näringslivsenhet som är mer självgående och frikopplad från politiska agendor. En Näringslivsenhet som, utöver att försöka skapa förutsättningar för både nystartade företag, befintliga företag och att locka till nyetableringar, också ska fungera som en samordnare. Om ett företag avser att satsa i Härnösand så bör samordning av ett möte med samtliga berörda parter hanteras av Näringslivsenheten. I en perfekt värld så ska företagaren kunna sitta på ett möte, där alla delar i satsningen avhandlas och samtliga berörda instanser är med. Ett möte – En satsning borde vara ett mål att sikta emot.

Företagare har begränsat med tid och det är en av anledningarna till att kommunens främsta uppgift bör vara att göra processer så enkla och snabba som det alls är möjligt.