Tycker om dig, Lena Ek

Till min stora glädje så ser jag att Centerpartiets Lena Ek har röstat NEJ till samtliga tre resolutioner grundade på Gallorapporten. Denna rapport är riktigt illa då den bl.a. vill göra internetleverantören ansvarig för legaliteten i trafiken. Den blandar även samma begrepp som fildelning, varumärkesintrång och intellektuell egendom.

Jag tar mig friheten att citera Lena när hon skriver detta, som så tydligt visar vad det handlar om:

Genom att avskaffa mere counduit utvidgas internetleverantörernas roll till att också vara övervakare. Ingen annanstans i samhället är det budbäraren som har ansvaret för innehållet. Det finns heller ingen annan plats där vi instruerar våra medborgare att INTE bryta mot lagen varje gång de använder sig av en tjänst. Tänk till exempel om vi skulle ha obligatorisk information vid frimärksförsäljning om att det är förbjudet att skicka brev med mjältbrandsbakterier.

Lena visar sig med detta än en gång vara en person som verkligen tar frågor som dessa på största allvar.

Märkligt nog så har däremot tydligen Miljöpartiets Isabella Lövin valt att rösta för rapporten. Om detta stämmer så måste vi nog konstatera att Miljöpartiet har seglat med falsk flagg i dessa frågor. Man är ju å andra sidan lierade med sossarna som drivit fram datalagringsdirektivet i EU. Frågan är då var MP egentligen kommer att stå och hur de avser att agera i fortsättningen. Det är lätt att vara kategorisk i opposition. Se nu inte denna bloggpost som något försvar för Centerpartiets agerande i integritetsfrågor. Där har det i kompromissernas namn gått riktigt, riktigt illa. Lena Ek är däremot en klar ljuspunkt i tillvaron. Tack för det!

Ord om detta från Henrik Alexandersson

[tags]politik, samhälle, integritet, fildelning, övervakning, internet, gallo, EU, centerpartiet, miljöpartiet, upphovsrätt[/tags]

Jag kandiderar till riksdagslistan

Jag är centerpartist, vilket innebär att jag identifierar mig ideologiskt i mängder av väsentliga punkter i vårt partiprogram. Här vill jag börja med att trotsa en aning genom att säga att jag i första rummet är centerpartist och i andra rummet att jag tillhör alliansen. Anledningen till detta är att jag anser att vi som parti har marginaliserats för mycket inom ramen för allianssamarbetet. Vi är t.ex. ett grönt, liberalt och federalistiskt parti och det är politik som jag står för. Trots detta så är det uppenbart många väljare som känner att vi i ett antal frågor har svikit både dom och vårt partiprogram.

Vi behöver tydligt markera vårt politiska territorium, vår ideologiska bakgrund och i synnerhet våra kärnfrågor om vi på sikt ska kunna överleva som självständigt parti. Detta är min bestämda uppfattning.

Många känner mig kanske som en gnällspik när det gäller frågor som berör allas vår rätt till en privat sfär, fri från statlig inblandning och kontroll. I dessa frågor är jag faktiskt en gnällspik, om vi antar att man är en vän av övervakningssamhället. För de som inte är vänner av övervakningssamhället så kanske jag (vågar jag ta på mig en så stor kostym?) snarast kan betraktas som en frihetskämpe. Vi kan inte fortsätta att införa lagstiftningar som strider mot, eller tangerar att strida mot, våra grundlagar. Vår demokrati och allas vår frihet är alltför bräcklig för att detta ska få fortgå. Vårt facit i dessa frågor är tyvärr inte alltför smickrande, men det går att råda bot på den saken.

Jag har även försökt nå fram med budskapet om att vi alltför ofta de senaste åren har haft brister i den interna demokratiska processen. Centerpartiet är en folkrörelse vars urkraft kommer medborgarna, medlemmarna och väljarna. Sverige är i sin tur en demokrati som drivs enligt principen om representativ demokrati. Till denna representativa demokrati har vi kopplat personvalsprincipen, och den senare har alltför ofta blivit överkörd med hänvisning till den representativa demokratin. Detta är naturligtvis illa, och då i synnerhet när det gäller ett federalistiskt folkrörelseparti som Centerpartiet.

Om lite drygt ett år är det val till bl.a. Sveriges Riksdag och processerna (olika i olika partier) är i gång med att vaska fram kandidater till riksdagslistor, landstingslistor och kommunlistor. På detta vis vill jag, med adress till nomineringskommittén och medborgare/medlemmar/väljare i Västernorrland, meddela att jag kandiderar till en plats på riksdagslistan. Min önskan är nämligen att åka till Stockholm för att göra ett jobb, och inte en karriär. Det är stor skillnad på dessa två.

De närmaste veckorna kommer jag att utveckla det resonemang som har fört mig fram till denna punkt. Till att börja med så får detta stå som en tydlig deklaration om att jag gärna vill bli nominerad till Centerpartiets riksdagslista för Västernorrland.

[tags]politik, samhälle, centerpartiet, västernorrland, riksdagen, regeringen, riksdagsval, riksdagskandidat, demokrati, frihet, integritet, yttrandefrihet, övervakning[/tags]

Integritet och demokrati via SMS??

Vår demokrati är en skör mekanism, vilket helt naturligt leder till att det går att begå våld på den. Det är sällan (eller aldrig) som jag länkar till sossarnas hemsida, men denna gång måste jag faktiskt göra det. Detta eftersom jag läser något som ger mig mer än bara en liten klump i magen där.

Att USA vill styra så mycket de kan av EU och EU’s politik är vare sig nytt eller överraskande. Det är stormaktspolitik, helt enkelt. Tyvärr så handlar enormt stora delar av det man vill styra över dels om övervakning (kamouflerad till terroristbekämpning) och ren business. Man vill helt naturligt ge amerikanska företag alla verktyg de behöver för att de dels ska kunna konkurrera på sina egna villkor och om detta inte går så vill man gärna att de amerikanska företagen ska ha möjlighet att stämma skiten ur européer och europeiska företag. Det hela är, som sagt, föga förvånande. Det som är mer förvånande är att EU (och tyvärr den svenska regeringen) agerar medlöpare till USA.

Tyvärr så godtas det av någon märklig anledning att demokratin de facto sätts ur spel, och jag kan faktiskt inte förstå hur det kan passera så obemärkt. Jag ska här peka på två sådana odemokratiska varianter.

I Sverige har den svenska regeringen nu visat upp den yttersta rationaliseringen av demokrati, som faktiskt är såpass föraktfull så att vi måsta ställa följande fråga. SKA VI HELT AVSKAFFA RIKSDAGEN? Nej, det låter inte klokt, men när man är med och ger ett förhandlingsdirektiv för förhandlingar mellan EU och USA som går ut på att det amerikanska finansministeriet ska få tillgång till betalningsmeddelanden mellan banker i Europa så måste man titta på hur processen gick till.

Detta är en klar och tydlig integritetsfråga, men i vanlig ordning så skiter man i integriteten och använder terroristspöket för att förklara det hela. Det regeringen gjorde, och som var så odemokratiskt, var att man skaffade sig sin majoritet i riksdagen genom ett sms-förfarande som bör sakna motstycke. Regeringen ska i fall som detta både informera och lyssna på vad riksdagen har att säga, men man valde en helt annan väg. Man skickade ett sms till riksdagens ledamöter med information om att det inom kort kommer ett mail om förhandlingsdirektivet samt att man vill ha svar inom 30 minuter från det att sms:et skickades. Sen kommer vi till det riktigt groteska, och här måste jag helt enkelt citera sista meningen i detta sms. ”Tyst medgivande gäller.” Ingen tid till eftertanke och kanske 15 minuter för att sätta sig in i frågan och då under förutsättning att samtliga ledamöter hade telefonen i fickan samt datorn intill sig och igång. Dessutom så utgår man ifrån att ledamoten stödjer det hela om de inte svarar (givet dessa omöjliga förhållanden). Så mycket är den svenska demokratin alltså värd för regeringen. Det spelar här ingen som helst roll om man kommer med en förklaring som går ut på att det brådskade inom EU eller att vi nu är ordförandeland. SVERIGE ÄR FORTFARANDE EN SUVERÄN STAT OCH DETTA FAKTUM MÅSTE OAVSETT VAD SOM SKER GÅ FÖRE ALLT ANNAT!!!!!!!!!

SMS:et i sin helhet:

”Brådskande skriftligt samråd angående A-punkt rörande förhandlingsdirektiv för förhandlingar mellan EU och USA om ett avtal om tillgång för USA:s finansministerium till betalningsmeddelanden för att förebygga och bekämpa terrorism och finansiering av terrorism finns inom kort på mailen. Ev. synpunkter senast kl. 10.30 i dag. Tyst medgivande gäller.”

En annan odemokratiskt exempel. Ett gemensamt patentsystem för Europa låter kanske i första ögonblicket som en god idé. Det är det inte. Ett sådant system gör det nämligen oändligt mycket lättare att driva igenom s.k. mjukvarupatent i Europa. Ett mjukvarupatent är ett patent som sällan innehåller en teknisk beskrivning eller baseras på en specifik utvecklad/uppfunnen produkt. Denna typ av patent är i den svenska patentlagstiftningen förbjuden, och EU-parlamentet har också tydligt sagt nej till införandet av dessa i EU. Detta har man gjort trots att EU-kommissionen kontinuerligt driver på för att få igenom sådana. Trots allt detta så beviljas sen länge dessa patent i Europa, trots att de saknar betydelse. För att belysa vad det handlar om så kan jag exemplifiera. Knappen (eller idén om något liknande) på ditt tangentbord som du använder för att radera ev. felskrivningar omfattas av ett mjukvarupatent. Tanken på att i en webbshop lägga in en liten knapp som leder till möjlighet att betala för varan är också skyddad av ett mjukvarupatent. I USA har patenttvister efterhand blivit allt vanligare när det gäller mjukvarupatent. Det är t.o.m. så att dessa patent numera är en ren handelsvara. Det gemensamma patensystemet öppnar alltså bakvägen för införandet av dessa patent som vare sig har stöd i svensk lagstiftning eller i EU-parlamentet. Högst odemokratiskt, eller hur?

Får detta fortsätta så är Europa snart en delstat till USA och helt utan de delstatliga fördelar/förmåner som vanliga delstater har. För en gång skull så tycker jag att Pagrotsky faktiskt har rätt. Han anmäler nu regeringen till KU för detta med SMS-demokratin. Det är bra. Tyvärr så sitter mitt eget parti med i den regering som anmäls, men det gör inte saken bättre. Det ger mig bara en anledning att själv skämmas, och dessutom så väljer jag att ställa mig upp här och nu för att medge den skammen. Det borde även andra göra, eftersom vi ju kan utgå ifrån att regeringen nog räkna med att vi stödjer detta agerande om vi är tysta. Tyst medgivande gäller nog i detta fall också, även om vi inte har fått något SMS.

UPPDATERING: Centerpartisten Håkan Larsson har också noterat det hela och skriver bra om det.

[tags]integritet, övervakning, regeringen, ku-anmälan, eu, alliansen, socialdemokraterna, terrorism, patent, mjukvarupatent, usa[/tags]