Hurra för FRA!!!

Med en nästan fullständigt halshuggen debattmöjlighet kring integritetsfrågorna på Centerpartiets partistämma i Örebro så lyckades vi ändå få stöd av (uppskattningsvis) en tredjedel av stämmans ombud för att riva upp FRA-lagen. Helt givet så var denna fråga ett klart orosmoment för partiledningen, med tanke på de konsekvenser som ett bifall skulle få. Vi såg dels hur man drog ett streck i debatten innan förste talaren ens hade klivit upp för att tala och sedan eldade man på till försvar för FRA-lagen. Detta tillsammans med det faktum att Staffan Danielsson ideligen dyker upp till försvar för FRA-lagen gör att man snart måste ställa sig frågan om det inte egentligen är Centerpartiet som faktiskt driver denna fråga i regeringen.

I tisdagens interpellationsdebatt i Riksdagen så fanns det två personer som försvarade FRA-lagen med näbbar och klor. Sten Tolgfors och Staffan Danielsson. Det som gör mig riktigt trött att höra är dels aatt det är en ”svår och viktig fråga” och dels att FRA-lagen på något vis skulle innebära en förstärkning av den personliga integriteten. Hur f*n kan man hävda det senare och för vem är detta en viktig fråga?

Att ett stort antal remissinstanser har framfört kritik och att vissa t.o.m. helt har avfärdat de s.k. förbättringarna spelar uppenbarligen ingen som helst roll. Vi som faktiskt lever i verkligheten väntar fortfarande på att få höra när och på vilket sätt denna form av massövervakning hittills har gett ett resultat som ens marginellt kan försvara det hela? Det skramlas med yttre hotbilder och terrorism som försvar, men även detta hotscenario har många framstående experter avfärdat.

Alltså måste jag ställa frågan helt öppet. Är FRA-lagen en centerpartistisk kärnfråga och varför driver vi isåfall inte andra kärnfrågor med samma kraft och envishet?

FRA-lagen/-lagarna har som främsta kännetecken att hela lagstiftningsprocessen har havererat och att det lappas, repareras, inrättas efterkontroller och annat elände. Allt detta tyder ju bara på en sak. Den grundläggande lagen är så genomusel så att det krävs alla dessa steg för att på något vis kunna stå fast vid lagen och inte tappa ansiktet fullkomligt. Sen kan jag bara tycka att det är otroligt osmakligt att en fråga som denna ska få drivas av prestigeskäl.

Hela denna lagstiftning är ett lapptäcke som sätter sig över bl.a. yttrandefriheten, banksekretessen, meddelarfriheten, källskyddet, brevhemligheten, valhemligheten, rätten till förtrolighet och sekretess mellan en medborgare och en präst, en advokat, en läkare o.s.v. Lapptäcket medger faktiskt även bl.a. sådana groteska saker som åsiktsregistrering. Allt detta är tydligen sådant som partiets stämma faktiskt lämnade bifall till, men där tror jag faktiskt att en riktig debatt hade kunnat lyfta upp dessa problem på bordet så att stämman med stor sannolikhet hade gjort ett annat val. Det nuvarande utfallet är dock inget annat än en styggelse. En styggelse som vårt parti står upp och försvarar.

Läs interpellationsdebatten om FRA-lagen på riksdagens hemsida (11§ och inleds med anf. 56)

[tags]politik, samhälle, integritet, centerpartiet, fra, fra-lagen[/tags]