Tänkvärt om FRA-förslaget.

Jag vet att det tidigare har rapporterats om detta, men med tanke på att den 17 juni kommer allt närmare så är det värt att påpeka vissa saker ytterligare.

Om förslaget angående att FRA ska få avlyssna all trådbunden tele- och internettrafik som passerar landets gränser så byter Sverige skepnad internationellt. Från att ha varit ett land där frihet har varit ett starkt begrepp så sällar vi oss till övervakningsmupparna USA och England.

Att detta inträffar finns det redan tydliga bevis på. Teliasonera har många kunder i Finland vars e-post hittills har lagrats på och gått via Teliasoneras servrar i Sverige. FRA:s övervakning enligt det lagda förslaget strider mot finsk lagstiftning, och av den anledningen så har man tvingats flytta ut de finska mailkontona ur Sverige. Hade man inte gjort det så hade FRA nämligen också direkt kunnat övervaka (och integritetskränka) många finska internetanvändare.

Centerpartisten Staffan Danielsson uppvisar på sin blogg ett stort stöd för denna typ av övervakning med hänvisning till att han ”som ansvarig riksdagsman” inte kan vara säker på att terrordåd inte kan planeras eller begås i Sverige. Du Staffan…. Även med en införd FRA-lag så kommer du inte att kunna vara säker på det. Det enda du kan vara säker på är att dina väljare har hamnat i en fålla som kan övervakas. Du kan möjligen även vara säker på att kryptering och andra metoder kommer att användas mer frekvent av alla. Om du då ska reagera som engelsmännen så får du väl förbjuda kryptering, lösenord och annat som kan förhindra tillgång till privat material.

Hela detta lagförslaget är ett lysande exempel på hur man råkar kasta ut babyn med badvattnet då man tömmer badbaljan. Det är en sak att rösta igenom ett förslag av denna karaktär, men en helt annan sak att i efterhand få bort eländet.

Alla de kritiska röster som höjs från olika politiska läger bör räcka för att hela förslaget tvärnitas. Staffan och de övriga påhejarna av förslaget tror väl ändå inte att jag och alla kritiker är terrorister? Det finns för dagen ingen anledning att göra partipolitik av frågan genom att peka finger åt sossarna. De gjorde fel då, och alliansen gör minst lika fel nu. Gustaf Frödings devis ”Skit är skit, om än i gyllne hosor” är högaktuell och fungerar utmärkt i sammanhanget.

Länkar (listan kan göras hur lång som helst:

idg.se (ang. Teliasoneras serverflytt)

Staffan Danielssons senaste inlägg till försvar för FRA-lagen (inkl. en partipolitisk schvung)

Andra bloggar om: , , , , , , ,

Länk till intressant.se

Ska mitt parti (c) svika i frågan om FRA?

Under en lång tid har jag varit ganska tyst när det gällt bloggande i allmänhet och integritetsfrågor i synnerhet. Redan långt innan det förra valet så skrev jag flitigt bl.a. ang. farorna som ligger i olika typer av övervakning. Alltför ofta fick jag då till svar att man inte behöver vara orolig om man har rent mjöl i påsen, vad nu det har med saken att göra. Renheten i mjölet, hur mycket mjöl jag har och hur stor påse jag har är enbart min ensak. Detta givetvis under förutsättning att jag inte är misstänkt för brott. Då hamnar saken i ett annat läge och man får då finna sig i att man riskerar att övervakas.

Vi har i Sverige länge och väl haft vissa grundläggande skydd som t.ex. ”brevhemlighet” och liknande. Bland annat denna princip tafsas det nu vilt på. Till de ledande politikerna skulle jag vilja fråga vad det är för skillnad på ett brev och ett e-mail? Jag väljer att svara själv. Det är samma sak, men med olika distributionsformer. Inom kort ska Sveriges Riksdag fatta beslut om den s.k. FRA-lagen, vilken ger Försvarets Radioanstalt rätt att avlyssna/läsa trådbunden tele- och internettrafik över landets gränser. Det handlar i praktiken om att man får läsa alla mail som finns på Hotmil, Gmail och även mailen på egen domän hos alla de som ligger på webbhotell som t.ex. One (Danmark) och andra som kör med sina servrar utomlands. Detta oavsett om mailet går från en svensk mailadress till en annan svensk mailadress. Trafiken går nämligen någonstans över Sveriges gräns. I och med detta så får en mycket stor del av svenskarna finna sig i att deras ”privata” mail inte är så särskilt privata längre. Det handlar dessutom inte enbart om var man har sin egen mail, utan resultatet blir detsamma om man skickar sitt mail TILL någon som har sin mail på en server utomlands.

Utan att bli alltför långrandig och ta upp allt som har skrivits på nätet om detta så ska jag peka på en, för min del, viktig sak i sammanhanget. På Centerpartiets hemsida står följande att läsa:

Centerpartiet tror på ett öppet och demokratiskt samhälle. Ett samhälle där människor kan känna sig trygga. Rätten till personlig integritet, var och ens möjlighet att styra över sina egna tankar, sin egen kropp och uppgifterna kring sin person, är grundläggande rättigheter som centerpartiet jobbar aktivt för. Skyddet av den personliga integriteten har en central plats i vår värdegrund. Det öppna och demokratiska samhället hotas i dag på flera sätt. Terroristattacker är tydliga exempel på detta. Datalagring, registrering och misstänksamhet mot andra är andra. Det är viktigt att brottsbekämpningen, till exempel i form av avlyssning, står i samklang med skyddet av den personliga integriteten. Centerpartiet eftersträvar ett öppet samhälle, inte ett övervakarsamhälle där den personliga integriteten inte respekteras.

Detta är en del av det som Centerpartiet gick till val på. Det är också en stor del av anledningen till att jag som liberal finner mig hemma hos Centerpartiet.

Utöver ovanstående formulering så har Centerpartiet i Stockholm för drygt ett år sedan tagit ställning emot FRA-förslaget. Visst förstår jag att hänsyn måste tas vad gäller att hålla ihop alliansen, men detta kan rimligen inte vara en avgörande fråga i det sammanhanget. Hittills så tycker jag mig ha sett alldeles för lite fan-anamma i Centerpartiet. Jag lade min röst på Centerpartiet och alltså inte på vare sig Fredrik Reinfeldt eller Beatrice Ask. I många frågor så ligger vi mycket nära varandra, det medges. Om inte Centerpartiet väldigt snart sätter ner foten i vissa frågor så har partiet grävt sin egen grav inför nästkommande val. Det gagnar knappast något av de andra allians-partierna heller.

Jag propagerade mot det Bodström-samhälle som jag inte ville se. Ska det nu visa sig att jag genom detta gjorde saken värre och bidrog till att skapa ett Ask-samhälle eller ett Odenberg-samhälle? Ska vi rentav kalla det för ett Moderat-samhälle, eller blir det (hemska tanke!) ett Allians-samhälle? Det är gott att det finns socialdemokrater som kritiserar alliansen för FRA-förslaget, men glöm för all del inte de egna påhejarna av liknande otyg. Integritetsbevarande spänner över blockgränserna. Det tråkiga är att man, på grund av detta,  inte kan hitta ett parti som både värnar integriteten och friheten samtidigt som man står för en sund politik i övrigt.

Det är dags för de folkvalda centerpartisterna i riksdagen att säga ifrån och stoppa FRA-lagen. Det räcker inte med Federleys tidigare halvmesyr, att lägga ner sin röst. Förslaget måste helt enkelt stoppas och det görs lämpligen genom att rösta ”NEJ” till förslaget.

Jag utgår från att ärade riksdagsledamöterna inte sviker i detta fall samt att man även direkt efter att förslaget har stoppats initierar en ordentlig undersökning kring huruvida FRA redan idag kränker grundlagen så som beskrivs hos Rick Falkvinge.

Länk till Rick Falkvinge ang. vad FRA:s överdirektör ska ha sagt.

Andra bloggar om: , , , , , , ,

Länk till intressant.se