Kan de folkvalda titta hitåt ett ögonblick

Inom EU pågår ett arbete initierat av de s.k. ”musikskaparna” som går ut på att förlänga upphovsrätten på bl.a. musik. Detta är uteslutande ett otyg vars syfte är att fylla helt fel bankkonton. Jag vill be våra svenska riksdagsledamöter och ministrar (samt departementens personal) att lägga några få minuter på att se nedanstående film. Den visar i hur otroligt låg grad en förlängning av upphovsrätten gagnar artisterna och kulturarbetarna.

[tags]eu, ipred, musik, politik, regeringen, riksdagen, samhälle, upphovsrätt[/tags]